لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۱۴

کاهش چشمگير کمک های فنی آژانس به ايران


آژانس بین المللی انرژی اتمی، کمک های فنی خود به ایران را قطع کرد

آژانس بين المللی انرژی اتمی در راستای اجرای قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران، کمک های فنی خود به ايران را پنجاه درصد کاهش داد.


نحوه و ميزان کمک های فنی آژانس به ايران، توسط گروهی از کارشناسان آژانس بازنگری شده است. قرار است محمد البرادعی اين گزارش را در جلسه ماه مارس شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، برای تاييد، به اعضای شورا ارايه کند.


يک مقام بلند پايه سازمان ملل متحد که با بازنگری کمک های آژانس به ايران آشنا است روز جمعه نهم فوريه گفت که بخش چشمگيری از کمک های آژانس قطع شده است و «اين پيامی به ايران است که در مسيری که در پيش گرفته، تجديد نظر کند.»


انتقاد سفير ايران در آژانس از قطع کمک ها


علی اصغر سلطانيه سفير جمهوری اسلامی در آژانس بين المللی انرژی اتمی روز جمعه به ايرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گفت تقصير قطع کمک های آژانس به ايران، به گردن طراحان قطعنامه ۱۷۳۷ است.


آقای سلطانيه گفت اين قطعنامه برای دبيرخانه آژانس محدوديت هايی را به وجود آورد که بر اساس آن همکاری های آژانس با ايران در برخی پروژه ها کاهش می يابد.


به گفته آقای سلطانيه، پروژه هايی هم حذف شده اند که اصلا به غنی سازی مربوط نمی شود و در واقع بر اساس محدوديتی است که قطعنامه برای آژانس تعيين کرده است.


سفير ايران در آژانس همچنين گفت انگيزه اصلی کشورها از عضويت در آژانس بهره مندی از همکاری های فنی برای کاربردهای صلح آميز است در حالی که چنين حرکت هايی تخريب جايگاه آژانس و از بين بردن انگيزه همکاری با اين نهاد است.


در ماه دسامبر سال گذشته ميلادی، در حدود دو ماه پيش، شورای امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه تحريم ايران را تصويب کرد.


آنجا که مساله امنيت هسته ای به طور مستقيم با ايمنی انسان و محيط زيست يا با نيازهای پايه ای انسانی مربوط می شود، اين کمک ها می تواند ادامه يابد

۵۵ پروژه کمک فنی آژانس به ايران


از مجموع ۵۵ پروژه کمک فنی آژانس به ايران ده پروژه به طور کامل و بخش هايی از ۱۲ پروژه ديگر قطع شده است.


بر پايه اين گزارش، هر گونه کمک فنی که بتواند در زمينه غنی سازی اورانيوم يا آمايش سوخت هسته ای و يا در زمينه توليد آب سنگين به کار رود، قطع می شود.


در بخشی از اين گزارش آمده است: «در مواردی که مساله امنيت هسته ای به طور مستقيم با ايمنی انسان و محيط زيست يا با نيازهای پايه ای انسانی مربوط می شود، اين کمک ها می تواند ادامه يابد.»


کمک های فنی آژانس بين المللی انرژی اتمی به ايران، به طور معمول شامل زمينه های پزشکی، مديريت مواد راديولوژيکی مصرف شده، ايمنی و آموزشی نيز هست.


تعدادی از اين پروژه ها به طور همزمان در کشورهای مختلف جريان دارد.


تعيين جزئيات دقيق قطع کمک ها، احتمالا بحث گسترده ای را در ميان اعضای شورای سياستگذاران آژانس ايجاد خواهد کرد.


آمريکا، استراليا و فرانسه خواستار حذف دست کم نيمی از اين کمک ها هستند. کشورهای در حال رشد با قطع اين کمک ها در اين وسعت، مخالف هستند.


آژانس بين المللی انرژی اتمی در سراسر جهان در حدود ۸۰۰ پروژه را برای برخوردار کردن کشورهای عضو آژانس از انرژی هسته ای در دست دارد.


XS
SM
MD
LG