لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۰۸

رهبر سندیکای کارگران شرکت واحد محاکمه می شود


گردهمایی کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در حمایت از منصور اسانلو

شنبه ۵ اسفندماه قرار است منصور اسانلو رهبر سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به اتهام اقدام عليه امنيت کشور در شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب اسلامی در تهران محاکمه شود.


منصور اسانلو پيشتر بيش از ۷ ماه را در زندان وزارت اطلاعات در اوين سپری کرد و با قيد وثيقه آزاد شد.


آقای اسانلو به رادیو فردا می گويد تنها جرم او برپايی سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به منظور دفاع از منافع کارگران بوده، امری که در قانون اساسی ايران نيز پيش بينی شده است

آقای اسانلو در گفت و گو با مسعود ملک از رادیو فردا می گويد او هيچ اقدامی عليه امنيت کشور انجام نداده و تنها جرم او برپايی سنديکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه به منظور دفاع از منافع کارگران بوده، امری که در قانون اساسی ايران نيز پيش بينی شده است.


سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه چندی پيش در بيانيه خود نوشت: «در يک سال گذشته هيات مديره و کارگران سنديکايی شرکت واحد ضمن تلاش سترگ برای تشکيل سنديکا، تجربيات حمله به سنديکا، بمب اندازی به سنديکا، تشکيل مجمع عمومی، تصويب اساسنامه و انتخاب هيئت مديره و بازرسان، اعتراض روشن کردن چراغ اتوبوس ها، دستگيری، بازداشت، کتک خوردن، ضرب و شتم، تهمت، بسته شدن دفتر سنديکا، سلول انفرادی، دستبند، چشم بند، تهديد، اجباربه اقرار، اقرار دروغين جلو دوربين بازداشتگاه ۲۰۹، اعترافات عليه خود ديگران، ارتباط با مجامع بين المللی کارگری و حقوق بشری و ... را از سرگذرانده اند.»


XS
SM
MD
LG