لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ تهران ۰۷:۳۸

ایران و عراق در سخنرانی های سالانه جرج بوش


گزارش وضعيت کشور هر سال از سوی رييس جمهوری آمريکا در برابر نمايندگان کنگره آمريکا ارايه می شود. در اين سخنرانی، رييس جمهوری سياست های دولت خود در زمينه های مختلف داخلی و خارجی را تشريح می کند.


۲۰۰۱ - آشتی پس از انتخابات جنجالی


اولين سخنرانی گزارش وضعيت کشور جرج بوش در ۲۷ ماه فوريه سال ۲۰۰۱ انجام شد. اين سخنرانی در گرماگرم جنجال ها بر سر انتخابات رياست جمهوری آمريکا که سرنوشت آن در ديوان عالی کشور تعيين شد، بيشتر لحن آشتی جويانه داشت.


آقای بوش در سخنرانی خود، بر ضرورت تقويت بنيه دفاعی آمريکا در برخورد با خطرهای قرن بيست و يکم سخن گفت.


اين خطرها به گفته او، طيف گسترده ای از تروريست هايی که آمريکا را تهديد می کنند تا ديکتاتورهای کشورهای «ياغی» که در تلاش توليد سلاح کشتار جمعی هستند را در بر می گيرد.


آقای بوش در اولين سخنرانی گزارش وضعيت کشور، بر مسايل مشترک ميان جمهوری خواهان و دمکرات ها تاکيد کرد. از جمله اين مسايل مساله آموزش و پرورش در آمريکا بود.


۲۰۰۲- تروريسم و يازدهم سپتامبر


گزارش سالانه وضعيت کشوردر ۲۹ ژانويه ۲۰۰۲ ، تنها چند ماه پس از حمله های تروريستی به واشنگتن و نيويورک صورت می گرفت.


جرج بوش رييس جمهوری آمريکا، در سخنرانی وضعيت کشور در سال ۲۰۰۲، گفت ايران به شدت در تلاش دست يابی به سلاح هسته ای است، تروريسم صادر می کند و اين در حالی است که معدودی افراد غير منتخب، اميد های مردم ايران برای آزادی را سرکوب می کنند.


جرج بوش در سخنرانی گزارش وضعیت کشور در سال ۲۰۰۲، ایران، کره شمالی و عراق را محور شرارت خواند

آقای بوش کره شمالی، عراق و ايران را «محور شرارت» خواند که صلح جهانی را تهديد می کنند.


او افزود خطر وجود دارد که اين کشورها سلاح کشتار جمعی را در اختيار تروريست ها قرار دهند و افزود «سکوت ما در برابر اين خطر، می تواند به فاجعه بیانجامد.»


۲۰۰۳ - اندکی پيش از اشغال عراق


در۲۹ ژانويه سال ۲۰۰۳ رييس جمهوری آمريکا در سخنرانی گزارش وضعيت کشور، به وجود آنچه او ارتباط ميان رژيم صدام حسين و شبکه تروريستی القاعده خواند پرداخت.


او گفت: « شواهدی که از منابع اطلاعاتی، مکالمات سری و اظهارات افرادی که اکنون در بازداشت به سر می برند به دست آمده، حکايت از آن دارد که صدام حسين به تروريستها از جمله اعضای شبکه القاعده کمک و از آن ها حمايت می کند».


آقای بوش همچنين با توجه به آنچه او «ارتباط صدام حسين با شبکه القاعده» و نيز «گذشته او» خواند، افزود صدام خطری برای مردم آمريکا محسوب می شود و بايد با وی برخورد کرد.


در ايران ما همچنان شاهد وجود حکومتی هستيم که مردم خود را سرکوب می کند، به دنبال سلاح های کشتار جمعی است و از ترور حمايت می کند
جرج بوش در سخنرانی سال ۲۰۰۳

در اين سخنرانی جرج بوش در باره ايران گفت: «در ايران ما همچنان شاهد وجود حکومتی هستيم که مردم خود را سرکوب می کند، به دنبال سلاح های کشتار جمعی است و از ترور حمايت می کند.


ما شاهديم که شهروندان ايرانی که خواست خود را برای آزادی، حقوق بشر و دمکراسی بيان می کنند، با خطر ارعاب و خطر مرگ رو به رو می شوند.»


۲۰۰۴- در جستجوی زرادخانه کشتار جمعی صدام حسين


جستجوها برای يافتن آنچه زرادخانه تسليحاتی صدام حسين خواهد می شد، بی نتيجه ماند. با اين حال جرج بوش در سخنرانی ۲۱ ژانويه ۲۰۰۴ از اقدام عليه رژيم صدام حسين دفاع کرد.


او گفت: «اگر اقدام نکرده بوديم، برنامه سلاح کشتار جمعی اين ديکتاتور، تا امروز ادامه می يافت. اگر اقدام نکرده بوديم، قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد در باره عراق، تنها يک تهديد توخالی جلوه کرده بود و باعث تضعيف سازمان ملل متحد و تشويق سرکشی ديکتاتورها در سراسر جهان می شد».


۲۰۰۵ - گسترش دمکراسی


سخنرانی جرج بوش، در ۲۰۰۵ دوم فوريه بر «گسترش دمکراسی از طريق مقابله با رژيم های ديکتاتوری» تمرکز يافت.


ايران همچنان بزرگترين حامی تروريسم است، به دنبال سلاح هسته ای است و آزادی را از شهروندان خود که استحقاق آزادی دارند، سلب کرده است
جرج بوش در سخنرانی گزارش وضعیت کشور ۲۰۰۵

او گفت: «در مناطق دور خاورميانه، بايد با رژيم هايی که تروريسم پرورش می دهند و به دنبال سلاح کشتار جمعی هستند، مقابله کنيم».


در اين سخنرانی رييس جمهوری آمريکا، ايران را بزرگترين حامی تروريسم توصيف کرد.


او گفت: «ايران همچنان بزرگترين حامی تروريسم است، به دنبال سلاح هسته ای است و آزادی را از شهروندان خود که استحقاق آزادی دارند، سلب کرده است. ما با متحدان اروپايی خود در تلاش هستيم برای رژيم ايران روشن کنيم که بايد به برنامه غنی سازی اورانيوم و هر گونه فرآوری پلوتونيوم و حمايت از تروريسم پايان دهد.»


جرج بوش افزود: آمريکا از مردم ايران حمايت خواهد کرد و گفت: « به مردم ايران می گويم: همان گونه که شما خواهان آزادی خود هستيد، آمريکا در کنار شما خواهد ايستاد.»


۲۰۰۶- ايران و سلاح هسته ای


در سخنرانی ۳۱ ژانويه ۲۰۰۶، جرج بوش گفت جهان نبايد بگذارد ايران به سلاح هسته ای دست يابد.


او گفت: «ملت ايران توسط گروه معدودی روحانی که مردم را منزوی و سرکوب می کنند، به گروگان گرفته شده است. رژيم ايران با جاه طلبی هسته ای خود، در مقابل جامعه جهانی سرکشی می کند و جهان نبايد اجازه دهد رژيم ايران به سلاح هسته يا دست يابد.»


۲۰۰۷- شکست در عراق، فاجعه خواهد آفرید


جرج بوش در سخنرانی ۲۳ ژانويه خود، ضمن ابراز نگرانی از آنچه او تلاش ایران برای «دست يابی به سلاح هسته ای» خواند، ايران را حامی «شيعيان افراطی» توصیف کرد و گفت: «ما با خطر فزاينده ای از سوی افراطی های شيعه که در خصومت با آمريکا قرار دارند، رو به رو هستيم».


رییس جمهوری آمریکا افزود: « اين ها در تلاش چيره شدن بر خاورميانه هستند. بسياری از آنها از سوی رژيم ايران هدايت می شوند. تروريست ها يی نظير حزب الله از سوی اين کشور حمايت مالی و نظامی می شوند.»


XS
SM
MD
LG