لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۲۳:۲۸

«پرونده هسته ای ايران به هيچ وجه بسته نيست»


گریگوری شولتی سفیر آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید پرونده اتمی ایران بسته نیست

گريگوری شولتی سفير آمريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه ۳۰ ماه اوت گفت که برخلاف اظهارات محمود احمدی نژاد، پرونده اتمی ايران بسته نيست.


محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی، روز سه شنبه در کنفرانس خبری خود در تهران گفت که از نظر ايران موضوع پرونده هسته ای، به طور رسمی پايان يافته است.


آقای احمدی نژاد، درباره روند رسيدگی به پرونده هسته ای جمهوری اسلامی در شورای امنيت سازمان ملل گفت: «از نظر ما موضوع تمام‌شده است و پرونده هسته‌ای ايران به آژانس برمی‌گردد؛ چرا که بی‌دليل به شورای امنيت رفته بود».


«ایران فقط وعده داده است»


اما سفير آمريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی، در بيانيه خود نوشته است: «همه اعضای آژانس بين المللی انرژی اتمی، از حل شدن برخی ابهام ها پيرامون فعاليت های گذشته ايران، از جمله ارتباط اين برنامه با ارتش و شبکه (بازار سياه هسته ای عبدالقدير خان) استقبال می کند، اما در زمينه های بسياری، ايران تاکنون فقط قول و قرار داده است.


ما از تلاش های آژانس بين المللی انرژی اتمی برای حل مسايل باقی مانده درباره برنامه هسته ای ايران حمايت می کنيم، اما اين که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل متحد، بتوانند پرونده ايران را بسته اعلام کنند، به طور کامل به برخورد و همکاری رهبری ايران بستگی دارد.»
گریگوری شولتی

به گفته آقای شولتی، ايران اکنون بايد از جمله، زمينه دسترسی بازرسان آژانس را به اطلاعات، افراد و تجهيزات لازم فراهم آورد. در غير اين صورت، به گفته وی، آژانس بين المللی انرژی اتمی بار ديگر تاکيد خواهد کرد که نمی تواند با اطمينان بگويد که ايران فعاليت های هسته ای اعلام نشده ندارد.


گريگوری شولتی افزوده است: «حتی اگر فعاليت های هسته ای گذشته ايران حل شود، تا زمانی که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، بر فعاليت های کنونی ايران از جمله موضوع توسعه سانتريفوژهای پيشرفته، احاطه کامل نداشته باشد، پرونده هسته ای اين کشور در آژانس نمی تواند بسته شود.»


آقای شولتی افزوده است: همانگونه که مدير کل (آژانس) افزوده، اين بدين معنی است که ايران بايد پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای را اجرا کند، اطلاعات لازم را درباره تاسيسات هسته ای جديد فراهم کند و به اقدام های لازم در راستای شفاف سازی دست بزند.»


موسسه علوم وامنيت بين الملل که رياست آن را ديويد آلبرايت بازرس پيشين تسليحاتی به عهده دارد، روز چهارشنبه ۲۹ ماه اوت، در بيانيه ای، توافق نامه ميان ايران و آژانس را ناسنجيده و حاوی نقص دانست. در اين بيانيه، از ملزم نکردن ايران به اجرای پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش تسليحات هسته ای، که ايران در زمان رياست جمهوری محمود احمدی نژاد به آن پايان داد، انتقاد شده است.


مشخص نکردن الزام ايران به فراهم کردن امکان دسترسی بازرسان به تجهيزات، تاسيسات هسته ای و افراد و اسناد لازم نيز از مواردی است که مورد انتقاد اين موسسه قرار گرفته است.


ایران باید اعتماد سازی کند


آژانس بين المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه همکاری ايران با بازرسی های اتمی درباره فعاليت های سابق هسته ای تهران را «گام رو به جلوی مهمی» ارزيابی کرد ولی خواستار اعتماد سازی بيشتر تهران برای عدم دستيابی به سلاح های هسته ای شد.


آژانس اعلام کرده است که پرسش ها درباره آزمايش ايران با پلوتونيوم و رگه های اورانيوم غنی شده که در برخی تجهيزات و تاسيسات هسته ای ايران يافت شده بود، حل و فصل شده است.


گريگوری شولتی سفير آمريکا در آژانس بين المللی انرژی اتمی در بيانيه خود همچنين گفته است: «ما از تلاش های آژانس بين المللی انرژی اتمی برای حل مسايل باقی مانده درباره برنامه هسته ای ايران حمايت می کنيم، اما اين که شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی و شورای امنيت سازمان ملل متحد، بتوانند پرونده ايران را بسته اعلام کنند، به طور کامل به برخورد و همکاری رهبری ايران بستگی دارد.»


به همين دليل، به گفته وی، «به رژيم ايران بستگی دارد که به طور کامل و بدون قيد و شرط با آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری کند و همه فعاليت های حساس هسته ای را به حال تعليق در آورد.»


گزارش آژانس بين المللی انرژی اتمی در عين حال تاييد می کند که ايران، برخلاف خواست شورای امنيت سازمان ملل متحد، برنامه غنی سازی اورانيوم را گسترش داده است.


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG