لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۴۱

مشارکت ترکيه در بزرگترين طرح تسليحاتی جهان


یکی از جنگنده های آمریکایی مستقر در ترکیه

قرارداد توليد بخش هايی از قطعات هواپيمای جنگی اف ۳۵ آمريکا در آنکارا به‌ امضا رسيد. ترکيه‌ علاوه‌ بر خريد هواپيماهای فوق پيشرفته‌ اف۳۵ در پروژه‌ توليد اين هواپيماهای جنگی نيز مشارکت دارد.


سه‌شنبه‌ ششم فوريه شرکت نورتروپ آمريکا و شرکت صنايع هوايی دفاعی توساش ترکيه‌ قراردادی سه‌ مليارد دلاری را به‌ امضاء رساندند.


طبق اين قرارداد قسمت های ميانی هواپيمای اف ۳۵ آمريکا توسط ترکيه‌ توليد می شود.


در مراسم امضای اين قرارداد راس ويلسون سفير واشنگتن در آنکارا و وجدی گونول وزير دفاع ترکيه‌ نيز حضور داشتند.


ترکيه‌ در ۱۲ م دسامبر گذشته‌ قرارداد مشارکت در توليد جنگده‌های موسوم به‌ جی اس اف يا اف ۳۵ آمريکا را به‌ امضا رساند.


روزنامه‌ زمان چاپ آنکارا در شماره‌ چهارشنبه خود به‌ نقل از وجدی گونول وزير دفاع نوشته‌ است: مشارکت در پروژه‌ توليد اف ۳۵ بسيار مهم است و از اين پس ترکيه‌ برای حفظ امنيت و ثبات در منطقه‌ نقش قابل توجهی خواهد داشت

توليد جنگده‌های فوق پيشرفته‌ اف ۳۵ به‌ مبلغ ۲۵۰ میليارد دلار بعنوان بزرگترين قرارداد توليد هواپيماهای جنگی در جهان معرفی شده‌، از سال ۲۰۰۸ آغاز می شود.


ترکيه‌ نيز در سال ۲۰۱۰ ، طبق قرارداد با شرکت لاکهيد مارتين شرکت توليد کننده‌ اف ۳۵ يکصد فروند از اين جنگده‌ها را خريداری می کند.


در سال ۹۹ و از ابتدای طرح توليد جنگده‌های تک سرنشين اف ۳۵ که‌ به‌ عنوان جنگده‌ قرن ۲۱ و صاعقه‌ نيز شهرت يافته‌، ترکيه‌ خواستارمشارکت در اين پروژه‌ بزرگ بوده‌ و اينک با ۱۱ مليارد دلار سرمايه‌ گزاری جزو ۹ کشور توليد کننده‌ اين هواپيما محسوب ميشود.


روزنامه‌ زمان چاپ آنکارا در شماره‌ چهارشنبه خود به‌ نقل از وجدی گونول وزير دفاع نوشته‌ است: مشارکت در پروژه‌ توليد اف ۳۵ بسيار مهم است و از اين پس ترکيه‌ برای حفظ امنيت و ثبات در منطقه‌ نقش قابل توجهی خواهد داشت.


روزنامه‌ زمان به‌ نقل از وزير دفاع ترکيه‌ می افزايد: پروژه‌ توليد اف ۳۵ همکاری های نظامی ترکيه‌ با کشورهای غربی هم پيمان را گسترش می دهد و جايگاه‌ ترکيه‌ را در استراتژی نظامی جهان برجسته‌ می کند.


جنگده‌ تک سرنشين جی اس اف يا اف ۳۵ دارای قابليت های جنگی برتر و بسيار بالا است. به‌ طوری به گفته کارشناسان، می تواند معادلات صنعت دفاعی هوايی جهان را بر هم زند.


XS
SM
MD
LG