لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۳۰

مذاکره ايران و آمريکا، از تحريم موثرتر است


اعتراض دانشجویان به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه امیر کبیر

دو کارشناس مسايل ايران می گويند گفت و گوی بی قيد و شرط آمريکا با ايران، بيش از سياست تحريم می تواند جامعه ايران را دستخوش تحول سازد.


ولی نصر و ری تکيه کارشناسان مسايل ايران در مقاله روز ۵ شنبه خود در واشنگتن پست با ارايه تحليلی از رابطه ايران و آمريکا می گويند آمريکا همه گزينه ها در نحوه برخورد با ايران را به طور جدی بررسی می کند جز گزينه ای که بيش از همه می تواند در استقرار دموکراسی در ايران و خلع سلاح هسته ای اين کشور کارساز باشد.


نويسندگان اين مقاله، گزينه ناديده گرفته شده را، گزينه گفت و گو با حکومت ايران توصيف کرده اند.


در بخشی از اين مقاله آمده است که صحنه سياسی ايران که برنامه هسته ای ايران بر آن سيطره داشت، در حال تغيير است.


نويسندگان اين مقاله تاکيد کرده اند که آمريکا با دست برداشتن از محاصره و تحريم ايران و سياست گفت و گوی بی قيد و شرط، بهتر می تواند حکومت روحانيان را دستخوش تحول سازد

آمريکا، به نوشته واشنگتن پست، در حال کنار آمدن با محمود احمدی نژاد و جامعه تک صدايی ايران بود که انتخابات شوراها و خبرگان ايران نشان داد که ايرانی ها نظر ديگری دارند و سياست های عوام گرايانه احمدی نژاد نتوانسته است آنها را متقاعد سازد.


مردم به نامزدهای اصلاح طلب و ميانه رو رای دادند که مخالف سياست های داخلی و خارجی محمود احمدی نژاد بودند.


با اين همه به نوشته اين روزنامه، اشتباه خواهد بود که فکر کنيم ايران در کنترل طرفداران اصلاحات قرار می گيرد و به سوی دمکراسی گام برمی دارد.


ايران از مدت ها پيش آماده پذيرش دمکراسی بوده و يک جمعيت تحصيل کرده و جوان دارد که فرهنگ جهانی را خوب می شناسد و از طريق اينترنت با غرب در تعامل است و آن خشمی که در خيابان های کشورهای عربی در ضديت با آمريکا وجود دارد، در ايران مشاهده نمی شود.


در ادامه مقاله آمده است که بيش از مجازات و فشار و تهديد، جذب ايران در اقتصاد جهانی موجب تحميل ملاک ها و اصول جهانی به ايران و مهار حکومت روحانيان خواهد شد.


نويسندگان اين مقاله تاکيد کرده اند که آمريکا با دست برداشتن از محاصره و تحريم ايران و سياست گفت و گوی بی قيد و شرط، بهتر می تواند حکومت روحانيان را دستخوش تحول سازد.


کاهش تهديد آمريکا موجب می شود تندروها نتوانند به سياست تمرکز قدرت ادامه دهند و دولت به بخش خصوصی ميدان خواهد داد.


نويسندگان اين مقاله نوشته اند که ايران دارای نظام سياسی بی سابقه ای در تاريخ معاصر است. کشمکش، ميان نيروهای واپسگرا و اصلاح طلب، يا محافظه کار و ليبرال نيست. کشمکش ميان دولت و جامعه مدنی است و ابزار تضعيف دولت و تقويت جامعه مدنی در نهايت بهترين راه استقرار دمکراسی در اين کشور و خلع سلاح هسته ای ايران است.


XS
SM
MD
LG