لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۰۳:۰۵

در قلمرو ادب: گفتاری درباره دو کتاب


مهدی استعدادی شاد در تازه ترين اثرش «در ستايش تبعيد» از رمان نوسان در تبعيد نام می برد

برنامه قلمرو ادب ۲۸ بهمن ماه به بررسی نقش «روای» در رمان پرداخته شده است. در اين برنامه همچنين کتاب«در ستايش تبعيد» اثر مهدی استعدادی شاد و رمان پر خواننده هفته آمريکا، «موسا: آنگاه که هری يت تابمن مردمش را به ديار آزادی برد» را معرفی شده است.


راوی کيست؟مايکل مه ير در«درآمدی به ادبيات» راوی را اين گونه شرح می دهد:«راوی اول شخص مفرد، راوی ناموثق، راوی در مقام دانای کل، راوی ساده لوح، راوی محدود، و راوی بيطرف. هر نويسنده با توجه به سبک نگارش و نحوه رساندن پيام خود به خواننده يکی يا مجموعه ای از گونه های راوی را در داستان خود راه می دهد.»


موسا روايت يک قهرمان سياه است، زنی که در مريلند از خانواده اش جدا و فروخته می شود. فرار می کند و خود را به فيلادلفيا ديار آزادی می رساند. و تصميم می گيرد با همان شيوه هر تعداد سياهان برده را که می تواند با خود به سرزمين ازادی ببرد

در ستايش تبعيد


مهدی استعدادی شاد نويسنده و مترجم پرکار در سوئد در نقد رمان کار زيادی انجام داده است در آثاری از جمله جستار، گفتار و افکار، ما و قهقرا، قدرت و روشنفکران. در تازه ترين اثرش «در ستايش تبعيد» از رمان نوسان در تبعيد نام می برد و بوف کور هدايت و جن نامه هوشنگ گلشيری را هم به آن دليل که در خارج از کشور چاپ شده اند جزو آثار در تبعيد می آورد هرچند بوف کور تا پيش از انقلاب اسلامی در ايران بارها و بارها بدون سانسور به چاپ رسيده بود.


مهدی استعدادی شاد در پاسخ به اين که چرا اين آثار را جزو رمان های در تبعيد طبقه بندی کرده است می گويد: «به هرحال رمان در شرايط آن روز ايران برای بوف کور و امروز ايران برای «جن نامه» مساعد نبوده و نويسندگان بناچار آنهارا در هند و اروپا چاپ و منتشر کرده اند.»


پرخواننده ترين رمان


رمان «موسا: آنگاه که هری يت تابمن مردمش را به وادی آزادی راهبری کرد» به قلم کرول باستون ودرفورد از نشر«سان هايپريون» با آن که خطاب اصلی اش کودکانند اما جزو پرخواننده ترين رمان های روز بوده است.


موسا روايت يک قهرمان سياه است، زنی که در مريلند از خانواده اش جدا و فروخته می شود. فرار می کند و خود را به فيلادلفيا ديار آزادی می رساند. و تصميم می گيرد با همان شيوه هر تعداد سياهان برده را که می تواند با خود به سرزمين ازادی ببرد با ۱۹ بار سفر، دست کم ۱۰۰ برده را به فيلادلفيا م به سرزمين آزاديی برد.


کتاب، آرمان آزادی را به عنوان آرزمان اصيل انسانی به خوبی و با پررنگی به نمايش می گذارد و نگاهی به تاريخچه بردگی در آمريکا دارد.


XS
SM
MD
LG