لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ تهران ۰۹:۱۶

نشر وکتاب در هفته گذشته


با انتشار ترجمه فارسی ريشه های رمانتيسم نوشته آيزايا برلين يکی از خواندنی ترين و تفکر بر انگيزترين منابع نقد و نظريه ادبی در دسترس فارسی زبانان قرار گرفت
با انتشار ترجمه فارسی ريشه های رمانتيسم نوشته آيزايا برلين يکی از خواندنی ترين و تفکر بر انگيزترين منابع نقد و نظريه ادبی در دسترس فارسی زبانان قرار گرفت

ريشه های رمانتيسم


هفته گذشته با انتشار ترجمه فارسی ريشه های رمانتيسم نوشته آيزايا برلين يکی از خواندنی ترين و تفکر بر انگيزترين منابع نقد و نظريه ادبی در دسترس فارسی زبانان قرار گرفت.


اين کتاب را مترجم معتبر و پرآوازه ايرانی عبدالله کوثری به فارسی روان، درست و وفادار به اصل ترجمه کرده است.


ريشه های رومانتيسم متن ويراستاری شده سخنرانی های برلين را در سال ۱۹۶۵ در گالری ملی هنر واشنگتن در بر دارد.


۶ فصل کتاب با عنوان های در جست وجوی تعريف،نخستين حمله به روشنگری، پدران واقعی رومانتيسم، رومانتيک های ميانه رو، رومانتيک های تندرو و تاثيرات پايدار، يکی از مهم ترين جنبش های تاريخ انديشه، هنر و ادبيات را از منظر انتقادی مولف تحليل می کند.


زمينه های پيدائی و خاستگاه رمانتيزم و تاثير اين مکتب بر فرهنگ اروپا و جهان از مباحث مهم اين کتاب است.


تاريخ نقد ادبی


چاپ دوم کتاب درآمدی تاريخی بر نظريه ادبی تاليف ريچارد هارلند در هفته گذشته با استقبال کتاب خوانان ايرانی رو به رو شد.


رمان دختری با ريسمان نقره ائی، تازه ترين اثر جمال ميرصادقی نويسنده و محقق مطرح معاصر، ممنوع الچاپ شد. اين رمان ۱۱ ماه پيش برای کسب مجوز نشر به وزارت ارشاد ارسال شده بود

اين کتاب تاريح نقد و نظريه ادبی را از يونان باستان و فيلسوفانی چون افلاطون و ارسطو تا دوران معاصر و نظريه پردازانی چون بارت بررسی می کند.


درآمدی تاريخی بر نظريه ادبی را علی معصومی و شاپور جورکش به فارسی ترجمه کرده اند.


دختری با ريسمان نقره ائی ممنوع شد


رمان دختری با ريسمان نقره ائی، تازه ترين اثر جمال ميرصادقی نويسنده و محقق مطرح معاصر، ممنوع الچاپ شد. اين رمان ۱۱ ماه پيش برای کسب مجوز نشر به وزارت ارشاد ارسال شده بود.


دختری با ريسمان نقره ائی زندگی هنرمندی نقاش را در قالب رئاليزمی که با سمبوليزم تلفيق شده است، روايت می کند.


جمال مير صادقی از دهه چهل به بعد با انتشار رمان بادها خبر از تغيير فصل ميدهند، چند مجموعه داستان کوتاه و تاليف چند اثر در باره ادبيات داستانی، جايگاه خود را در داستان نويسی معاصر ايران تثبيت کرد.


چنين گفت ابن عربی


آراء ابن عربی، از بزرگ ترين عارفان و فيلسوفان جهان اسلام در قرن سيزدهم ميلادی، بر روند تفکر و عرفان در فلسفه اسلامی کلاسيک تاثيری ماندگار بر جای نهاد.


ابن عربی با تلفيق حکمت اسلامی و مکتب نوافلاطونی اسکندريه به با نفوذترين نظريه پرداز مکتب عرفان در غرب جهان اسلام بدل شد.


کتاب چنين گفت ابن عربی اثر حامد ابوزيد، متفکر معاصر مصری، برداشت های او را از مفاهيم اصلی مکتب ابن عربی به دست می دهد. ابوزيد در اين اثر با تاکيد بر اومانيزم در آثار ابن عربی قدر و شان آدمی در مکتب او را تحليل می کند

کتاب چنين گفت ابن عربی اثر حامد ابوزيد، متفکر معاصر مصری، برداشت های او را از مفاهيم اصلی مکتب ابن عربی به دست می دهد. ابوزيد در اين اثر با تاکيد بر اومانيزم در آثار ابن عربی قدر و شان آدمی در مکتب او را تحليل می کند.


اين کتاب را احسان موسوی خلخالی به فارسی ترجمه کرده است.


اومانيزم و نقد دموکراتيک


با انتشار اومانيزم و نقد دموکراتيک در هفته گذشته آخرين اثر ادوارد سعيد به فارسی ترجمه و چاپ شد.


تبار فلسطينی و آموزش و تابعيت آمريکائی سعيد زمينه بارآوری برای منظر انتقادی او فراهم کرد.


ديدگاه های انتقادی سعيد، در نخستين دوره خلاقيت فکری او، در تحول مفاهيم مسلط بر فضای مباحثات روشنفکری و آکادميک غرب در باره انسان شرقی نقش مهمی ايفاء کرد.


ادوارد سعيد در آخرين اثر خود، که اکبر افسری آن را به فارسی برگردانده است، مباحثی چون نگاه روشنفکران شرقی به مسائل مهم جهان، واقع گرائی در غرب از هومر تا ويرجينيا وولف و وضعيت مطالعات و تحقيقات دانشگاه های آمريکا در باره خاورميانه را بررسی می کند


XS
SM
MD
LG