لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۰۰:۴۸

نشر و کتاب در هفته گذشته


جلد سوم نامه های سيمين دانشور و جلال آل احمد در هفته گذشته فصل ديگری از مکاتبات دو نويسنده بزرگ ايران در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

نامه های آل احمد به دانشور
با صدور مجوز انتشار جلد سوم نامه های سيمين دانشور و جلال آل احمد در هفته گذشته فصل ديگری از مکاتبات دو نويسنده بزرگ ايران در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.


در جلد اول اين مجموعه، نامه های سيمين دانشور به همسرش جلال آل احمد و در جلد دوم بخشی از نامه های آل احمد به دانشور منتشر شده است.


جلد سوم، نامه های آل احمد به نويسنده سوشون را در سال های ۱۳۴۱ تا ۴۴ در بر داشته و برداشت های آل احمد را از جامعه آمريکا و سياست های جبهه ملی در اين سال ها تصوير می کند.


آل احمد تا زنده بود از برجسته ترين و اثرگذارترين روشنفکران و نويسندگان زمانه خود بود و دانشور، که بعدتر با چاپ رمان با ارزش سووشون به يکی از چهره های ماندگار داستان نويسی فارسی بدل شد، بدان روزگار نيز از نويسندگان مطرح ايران بود.


نامه های اين دو نويسنده به دليل جايگاه و درگيری های ادبی، فرهنگی، سياسی و اجتماعی هر دو، تصويری گويا از زمانه، چهره های فرهنگی و سياسی و حوادث روزگار نگارش خود را به دست می دهند.


قصه گوی نسل پير


فضل الله مهتدی صبحی، از پيشگامان و از نخستين کسانی بود که پس از صادق هدايت به گردآوری فولکلور ايرانی برخاست و بسياری از افسانه های عاميانه را ثبت و برای کودکان و نوجوانان روزگار خود بازآفرينی و نقل کرد.


کتاب افسانه های صبحی، چهل قصه عاميانه به روايت او را در بر دارد. صبحی محبوب ترين قصه گوی نسلی بود که اکنون در آستانه پيری است. برنامه های بعد از ظهر جمعه صبحی از پر شنونده ترين و محبوب ترين برنامه های راديو ايران بود.


قصه هايی که در کتاب افسانه های صبحی منتشر شده اند از عشق پرشور او به زبان فارسی و فرهنگ ايرانی خبر می دهند.


جباريت از منظر تفکر


نظريه های جباريت از افلاطون تا آرنت، نوشته راجر بوشه، که در هفته گذشته منتشر شد، گزارشی است تحليلی از انديشه های متفکران اروپايی درباره يکی از بزرگ ترين و قديمی ترين مصائب بشری.


چيرگی اراده يک فرد بر جامعه، عمری به قدمت تمدن بشری و شکل گيری نخستين حکومت ها دارد.


بررسی ساختار فرهنگی و روان شناختی جامعه ای که از آزادی خود چشم می پوشد، تحليل موقعيت و بافت مردمانی که به استبداد تن می دهند، تحليل خصوصيات جباری که با سلب آزادی مردمان، اراده خود را بر آن ها تحميل می کند و آسيب شناسی جامعه ای که در دام جباريت گرفتار آمده، از جذاب ترين موضوع ها درتاريخ تفکر است.


نظريه های جباريت از افلاطون تا آرنت، حاصل انديشه ورزی های فلاسفه و متفکرانی چون افلاطون، ارسطو، ماکياول، توکويل، مارکس، فرويد، وبر و هانا آرنت را بررسی می کند.


اين کتاب را فريدون مجلسی به فارسی ترجمه کرده است.


هملت به فارسی سره


با انتشار ترجمه تازه ای از تراژدی هملت در هفته گذشته هفتمين ترجمه فارسی شاهکار ويليام شکسپير به بازار کتاب عرضه شد.


اين بار اديب سلطانی، مترجم معتبر و صاحب نام ايرانی، بر گنجينه غنی و امکانات واژه سازی زبان فارسی تکيه و از به کار بردن واژه های غير فارسی در ترجمه خود پرهيز کرده است.


هملت و ديگر نمايشنامه های شکسپير برای اجرا نوشته شده اند و از زبانی دراماتيک برخوردارند.


زبان دراماتيک و شاعرانه شکسپير، غنای انديشه و بافت منسجم نمايشنامه های او ترجمه آثار بزرگ ترين شاعر و نمايشنامه نويس زبان انگليسی را به کاری دشوار بدل می کند.


اديب سلطانی در پيشگفتار مفصل خود بر ترجمه هملت، موضوع هايی چون خاستگاه داستان و نمايشنامه هملت، اجرای صحنه ای هملت و مقررات مسابقه شمشسير بازی در يکی از بغرنج ترين صحنه های اين نمايشنامه را بررسی می کند.


XS
SM
MD
LG