لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۳۸


۲۰ دی ماه ۱۳۸۵ خورشيدی – ۱۰ ژانويه ۲۰۰۷ ميلادی


در چنين روزی در دهم ژانويه سال ۶۲ پيش از ميلاد، روم اعلام داشت که سوريه در قلمروی امپراطوری آن کشور قرار خواهد گرفت.


اين موضوع با پاسخ شديدالحن ايران روبرو شد و رومی ها برای لشکرکشی به سوی ايران گرم تدارک شدند. نزديک به يک دهه بعد سپاهيان روم برای اشغال سوريه به طرف مرزهای ايران حرکت کردند و دو لشکر در کنار رود فرات به نبرد پرداختند.


در اين پيکار کراسوس سردار رومی کشته شد و و سپاهيان امپراطوری روم شکست خوردند. اين جنگ را می توان بزرگترين پيروزی نيروهای ايرانی بر رومی ها به شمار آورد .

در ۲۰ دی ماه ۱۳۲۵ خورشيدی دکتر محمد مصدق، پيش از آغاز انتخابات در يک سخن رانی در مسجد شاه به قوام السلطنه نخست وزير وقت هشدار داد که در انتخابات دخالت نکند.


وی خطاب به قوام اعلام داشت: «کاری نکنيد که مداخله در انتخابات يک عادت شود که در اين صورت مردم به آن اعتنا نخواهند کرد و انتخابات در مردم شور و شوق بوجود نخواهد آورد».


کاری نکنيد که مداخله در انتخابات يک عادت شود که در اين صورت مردم به آن اعتنا نخواهند کرد و انتخابات در مردم شور و شوق بوجود نخواهد آورد
هشدار محمد مصدق به قوام السلطنه نخست وزیر وقت

دکتر مصدق گفت، اگر دولت در انتخابات دخالت کند آنرا تحريم خواهد کرد .


۳۵۴ سال پيش در ۱۰ ژانويه سال ۱۶۵۳ ميلادی نخستين روزنامه خبری جهان بنام گازتا در شهر ونيز ايتاليا منتشر شد.


اين روزنامه با سرمايه کشيش های مسيحی برای تشويق مردم به نبرد با عثمانی ها انتشار يافت و چون بهای آن برابر با يک گازتا واحد پول ونيز در آن زمان بود به همين نام خوانده می شد. از آن زمان گازت يا گازتا به روزنامه نيز گفته می شود.


در ۱۰ ژانويه سال ۱۸۲۴ ميلادی، ۱۸۳ سال پيش يک شيميدان انگليسی بنام جوزف اسپرين، سيمان را اختراع کرد.


با اختراع سيمان تحول بزرگی در امور ساختمانی پديد آمد و در واقع می توان ۱۰ ژانويه را روز تولد يکی از بهترين مصالح ساختمانی به حساب آورد که به راحتی سنگها را به هم می چسباند و دارای استحکام زيادی است


۴۴ سال پيش در چنين روزی در ۱۰ ژانويه سال ۱۹۶۳ ميلادی، دو صنعتگر سويسی ساعت الکترونيکی را اختراع کردند. در ساعت الکترونيکی، الکترون ها حرکت می کنند و عقربه ها را به جلو می رانند.


XS
SM
MD
LG