لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۵:۰۴

جستجو برای يافتن قربانيان ريزش پل مينيا پوليس


اين پل که بزرگراه بين ايالتی «۳۵ غربی» را به مينيا پوليس وصل می کرد، در ساعت شش بعد از ظهر و در ساعت پر رفت و آمد ريزش کرد و باعث سقوط ده ها اتومبيل و کاميون به داخل رود خانه می سی سی پی شد

جستجو برای يافتن قربانيان حادثه ريزش پل مينيا پوليس بر روی رودخانه می سی سی پی که روز چهارشنبه در یک ساعت پر ترافيک رخ داد، همچنان ادامه دارد.


در اين حادثه دست کم چهار نفر کشته شدند و به گفته پليس بيش از ۳۰ نفر مفقود شده اند که جستجوی امدادگران برای يافتن اين افراد در روز پنجشنبه ادامه دارد.


پيشتر، تعداد قربانيان ۷ نفر اعلام شده بود اما مقام های محلی مينياپوليس و رسانه ها به نقل از پليس اعلام کردند تاکنون مرگ چهار نفر تاييد شده است.


اين پل که بزرگراه بين ايالتی «۳۵ غربی» را به مينيا پوليس وصل می کرد، در ساعت شش بعد از ظهر و در ساعت پر رفت و آمد ريزش کرد و باعث سقوط ده ها اتومبيل و کاميون به داخل رودخانه می سی سی پی شد.


تاکنون علت دقيق ريزش پل مشخص نشده است اما مقام های امنيت داخلی آمريکا در واشينگتن می گويند که نشانه‌ای از اينکه فروريختن اين پل هشت بانده ناشی از عمليات تروريستی باشد، مشاهده نشده است

تاکنون علت دقيق ريزش پل مشخص نشده است اما مقام های امنيت داخلی آمريکا در واشينگتن می گويند که نشانه‌ای از اينکه فروريختن اين پل هشت بانده، ناشی از عمليات تروريستی باشد، مشاهده نشده است.


نيروهای امدادگر، مجروحان و افرادی را که از حادثه جان سالم به در برده بودند، از بخش های فرو ريخته پل بيرون کشيدند، اما تا پيش از روشن شدن هوا قادر نبودند تمامی خودروهايی را که زير آب بودند، مورد بازبينی قرار دهند به همين دليل عمليات امداد در روز پنجشنبه ادامه يافت.


مقام های محلی می گويند با توجه ناپدید شدن دست کم سی نفر در اين حادثه، احتمال افزايش تعداد قربانيان وجود دارد.


تيم پاولنتی فرماندار مينه سوتا نيز درباره تعداد قربانيان اين حادثه گفت ترديد نيست که شمار کشته شدگان افزايش خواهد يافت.


آقای پاولنتی افزود: «با توجه به اینکه هنوز تعدادی خودرو در رودخانه وجود دارد که از ديشب تاکنون نتوانسته ايم به آنها دسترسی پيدا کنيم، احتمال افزايش تعداد قرابانيان وجود دارد».


به گزارش شبکه های خبری امدادگران بيش از ۵۰ خودرو را در رودخانه مشاهده کرده اند و به گفته پليس عمليات امداد برای خارج کردن قربانيان احتمالی از اين خودروها به زمان بيشتری نيار دارد.


ده ها اتومبيل و کاميون به هنگام ريزش اين پل از ارتفاع ۲۰ متری به داخل رودخانه سقوط کردند.


مقام های آتش نشانی و امدادگران روز پنجشنبه اعلام کردند احتمال نجات کسانی که زير آوار پل مانده اند بسيار کم است.


XS
SM
MD
LG