لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۱:۵۱

«اقدام ايران سرکشی تازه در برابرخواست جامعه جهانی است»


بر پایه مهلت شصت روزه شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران باید غنی سازی در تاسیسات نطنز را متوقف کند

سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا گفت اقدام ايران در جلوگیری از ورود بازرسان آژانس بين المللی اتمی «سرکشی در برابر خواست جامعه جهانی است».


ايران روز دوشنبه اعلام کرد از ورود ۳۸ بازرس آژانس بين المللی انرژی اتمی جلوگيری می کند. علا الدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی، اين اقدام را در جهت اجرای مصوبه مجلس برای ايجاد محدوديت در رابطه با آژانس بين المللی انرژی اتمی اعلام کرد.


شان مک کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا گفت اين اقدام ايران نشانه ديگری از سرکشی ايران در برابر جامعه جهانی است.


آقای مک کورمک ابراز اميدواری کرد که اين اقدام تهران به محدود شدن فعاليت های آژانس در ايران نيانجامد و افزود چنين رفتارهايی می تواند به انزاوی بيشتر ايران از جامعه جهانی منجرشود.


منوچهر متکی وزير امور خارجه ايران روز دوشنبه گفت قبول يا رد بازرسان حق طبيعی تهران و«اقدامی قانونی و در چارچوب ضوابط آژانس بين المللی انرژی اتمی»است.


بايد ياد آور شد که تعداد بازرسان تعيين شده برای ايران هم اکنون به تعداد کافی هست و آژانس قادر است فعاليت های نظارتی خود را در انطباق با موافقت نامه ايران در زمينه پادمان های آژانس انجام دهد
سخنگوی آژانس بین المللی انرژی اتمی

آقای متکی در پاسخ به پرسشی درباره مليت اين بازرسان، گفت که سخنگوی وزارت خارجه در جلسه هفتگی خود مليت اين بازرسان را اعلام می کند.


در همين زمينه، مليسا فلمينگ، سخنگوی آژانس بين المللی انرژی اتمی در بيانيه ای اعلام کرد آژانس در حال بررسی تقاضای ايران برای حذف تعدادی از بازرسان پادمانی است ولی آژانس نظارت های خود برتاسيسات ايران را ادامه خواهد داد.


خانم فلمينگ در بيانيه خود تصريح کرد:« بايد ياد آور شد که تعداد بازرسان تعيين شده برای ايران هم اکنون به تعداد کافی هست و آژانس قادر است فعاليت های نظارتی خود را در انطباق با موافقت نامه ايران در زمينه پادمان های آژانس انجام دهد».


سخنگوی آژانس بين المللی انرژی اتمی در باره جزييات تعيين بازرسان گفت اين مساله موضوعی محرمانه ميان کشور ها و آژانس است.


مجلس شورای اسلامی در پی صدور قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد عليه برنامه هسته ای ايران با تصويب لايحه ای از دولت درخواست کرد در روابط و همکاری های ايران با آژانس بين المللی انرژی اتمی بازنگری کند.


مقام های دولت جمهوری اسلامی، پس از صدور قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل متحد آن را «بی اعتبار» اعلام کردند و محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی ايران گفته بود که تحريم های اقتصادی بر ايران تاثيری نخواهند داشت.


XS
SM
MD
LG