لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۰۹:۳۷

مديريت فوتبال ايران در دست کميته ويژه


محسن صفايی فراهانی، رييس انتصابی کميته از سوی فدراسيون بين المللی فوتبال

در ديدار محسن صفايی فراهانی رييس انتصابی کميته ويژه مسوول اداره فوتبال از سوی فیفا و محمد علی آبادی رييس تربيت بدنی قرار شد تا اعضای شش نفری کميته تا تشکيل مجمع عمومی فوتبال به کار خود ادامه دهند


به دنبال تنشی که بين سازمان تربيت بدنی جمهوری اسلامی و بخشی از کميته ويژه مسوول اداره فوتبال ايران پديد آمد، فعاليت اين کميته برای دو هفته تعطيل شد .


اما سرانجام با پا در ميانی امير رضا خادم، رييس کميته ورزش و جوانان مجلس اسلامی، ديداری بين محسن صفايی فراهانی، رييس انتصابی کميته از سوی فدراسيون بين المللی فوتبال، محمد علی آبادی، رييس سازمان تربيت بدنی و کيومرث هاشمی، عضو کميته ويژه از سوی سازمان، صورت گرفت و با واگذاری مديريت فوتبال به اين کميته، بار ديگر قرار شد تا اعضای شش نفری کميته تا تشکيل مجمع عمومی فوتبال به کار خود ادامه دهند .


با پا در ميانی امير رضا خادم ديداری بين محسن صفايی فراهانی، رييس انتصابی کميته از سوی فدراسيون بين المللی فوتبال، محمد علی آبادی، رييس سازمان تربيت بدنی و کيومرث هاشمی، عضو کميته ويژه از سوی سازمان، صورت گرفت و با واگذاری مديريت فوتبال به اين کميته، بار ديگر قرار شد تا اعضای شش نفری کميته تا تشکيل مجمع عمومی فوتبال به کار خود ادامه دهند

پس از برکناری محمد دادکان از مقام رياست فدراسيون فوتبال به دستور رييس سازمان تربيت بدنی، فدراسيون بين المللی فوتبال، فيفا، به دليل دخالت دولت در روند کاری فدراسيون فوتبال و مغاير بودن آن با منشور فيفا، رای به محروميت فوتبال ايران از حضور در صحنه های بين المللی داد .


در هنگام اعلام محروميت پس از مهلت تعيين شده، فيفا مقرر کرد که تنها با تشکيل يک کميته ويژه از سوی اين نهاد ورزشی و کنفدراسيون فوتبال آسيا، فوتبال ايران به طور موقت از محروميت خارج خواهد شد تا با تدوين اساسنامه مورد قبول فيفا و تشکيل مجمع عمومی فوتبال (برای انتخاب رييس و اعضای کليدی فدراسيون بعدی ) وظيفه مديريت فوتبال را به عهده گيرد .


تصميم گيری های موازی با کميته


کيومرث هاشمی، که رياست موقت او در فدراسيون فوتبال ايران مورد پذيرش فيفا قرار نگرفت، به عنوان نماينده سازمان مامور مذاکره با نمايندگان فيفا شد .


مخالفت او با عضويت محسن صفايی فراهانی در اين کميته نه تنها مورد قبول فيفا قرار نگرفت که حتی با پا فشاری فيفا سرانجام رييس فدراسيون فوتبال پيش از رياست دادکان، به عنوان رييس کميته ويژه برگزيده شد .


هاشمی : مخالفت با فراهانی به دليل سياسی بودنش بود


کيومرث هاشمی بعد ها در گفت و گوهای مطبوعاتی دليل مخالفت با فراهانی را سياسی بودن او عنوان کرد. صفايی فراهانی از سران جبهه اصلاح طلبان و از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در دوره پيش
است .


با توجه به ويژگی های کاری فراهانی که به قبول مسووليت با انجام محدوده کاری پيرامون آن معتقد است، بديهی بود که تصميم گيری های موازی در فدراسيون غير قانونی از ديد فيفا، نمی توانست مورد پذيرش رييس کميته و همچنين محمد مهدی خبيری و حسن غفاری، دو عضو برگزيده ديگر از سوی فيفا باشد .


سفر تيم ملی به امارات و تعيين سرمربی تيم ملی اميد از مهمترين تصميم گيری هايی بود که منجر به اعتراض صفايی فراهانی و تهديد به استغفای او شد .


با وجود جبهه گيری از سوی طيف مخالف اين گروه، همصدايی دو عضو ديگر ياد شده در حمايت از گفته های رييس کميته، منجر به پا در ميانی اهالی مجلس و دعوت به حرکتی معقولانه در جهت برون رفت از بحران محروميت شد .


حمايت ها و مخالفت ها


در شرايطی که فوتبال يک پديده اجتماعی و پر هواخواه در ايران است، گروهی با نگرش غير ورزشی و تنها بر اساس تسويه حساب های شخصی و يا جناحی، مخالفت با معترضان کميته و استقبال از محروميت را مطرح کردند و وقتی نشست رييس سازمان با صفايی فراهانی و کيومرث هاشمی منجربه تاييد اختيارات کميته در مديريت فوتبال شد، نشانه های ناخشنودی جناح تند رو و يا کنايه موافقان اعمال قدرت کميته به چشم آمد .


مخالفت رییس موقت فدارسیون فوتبال با عضويت محسن صفايی فراهانی در اين کميته نه تنها مورد قبول فيفا قرار نگرفت که حتی با پا فشاری فيفا سرانجام رييس فدراسيون فوتبال پيش از رياست دادکان، به عنوان رييس کميته ويژه برگزيده شد

ايرانيوز در روز سه شنبه نوشت : به نظر می رسد حمايت قاطعانه اعضای خانواده فوتبال از لزوم اجرايی شدن برنامه های کميته ۶ نفره و همچنين توافق سازمان ورزش و کميته ۶ نفره برای حل مسالمت آميز اين جريان از مهمترين دلايلی بود که باعث شد اختيارات تفويض شده از سوی فيفا به کميته ۶ نفره، به ويژه بند يک، به اعضای آن بازگردانده شود.


شايان ذکر است که بند يک همان اعمال قدرت و تصميم گيری در روند مديريتی فوتبال است که در جلسه های کميته کيومرث هاشمی خواهان ناديده گرفتن آن و تنها پيگيری تدوين اساسنامه و تشکيل مجمع عمومی فوتبال بود .


حسن عفاری، هم در گفت و گو با خبرگزاری دانشجويان با اعلام رضايت از عادی شدن روند کار کميته و اعمال مديريت بر فوتبال ايران آرزوکرده است که بار ديگر بن بستی فرا راه حرکت کميته قرارنگيرد .


آقای غفاری با اعلام به اين که تا پيش از تشکيل جلسه بعدی کميته ( يکشنبه) مسايل اجرايی فدراسيون فوتبال اعمال خواهد شد، به گزينش مسوولانی برای امور کار ها اشاره کرد .


اما در مورد کسانی که از فدراسيون می روند، حاضر به بردن نامی نشد . صفايی فراهانی هم در مورد اين که آيا داريوش مصطفوی، به عنوان دبير برگزيده علی آبادی و شخص معتقد به اعمال رياست بر فدراسيون از سوی سازمان، از موارد مورد اعتراض در تصميم گيری ها است، جواب داده بود که مساله فرد مطرح نيست و مساله دخالت در شرح وظايف کميته در مد نظر است .


آقای غفاری در پايان گفت و گو با ايسنا باز تاکيد می کند : «اميدوارم شرايطی ايجاد نشود که کميته در ادامه کارش بار ديگر به بن بست بخورد».


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG