لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۰۴:۱۳

اعتراض دیده بان حقوق بشر به بازداشت فله ای


اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده انتظامی ایران گفت نيروهای انتظامی ۱۵۰ هزار نفر را درجريان مبارزه با بدحجابی دستگير وآنها را مجبور به نوشتن «تعهدنامه» کرده اند

سازمان ديده بان حقوق بشر چهارشنبه شانزدهم ماه مه با انتشار بيانيه ای، دستگيری هزاران نفرزن ومرد در طی هفته های گذشته و تحت پوشش «مقابله با شئون غيراخلاقی» را نشان دهنده تهديدی برای حرمت حريم خصوصی درايران، توسط «اقدامات عنان گسيخته پليس» دانست.


اين سازمان آزادی فوری همه کسانی که به عنوان بخشی از اين مبارزه دستگير شده اند، ازجمله بيش ازهشتاد نفری که در حمله به ميهمانی ای درشهر اصفهان در روز بيستم ارديبهشت بازداشت شده اند، را خواستار شد.


جو استورک، معاون بخش خاورميانه سازمان ديده بان حقوق بشر دراين زمينه گفت: «در ايران، ديوار خانه های مردم شفاف، اما راهروهای عدالت ناشفاف وتيره است. اين مبارزه وپيکاربه اصطلاح «اخلاقی» نشان می دهد که که درايران امروز تا چه اندازه احترام به جايگاه وشان انسانی وعرصه خصوصی شکننده وضعيف است».


نيروهای پليس و بسيج به يک ميهمانی تولد خصوصی در يکی ازآپارتمان های اصفهان حمله کردند. آنها ۸۷ نفررا دستگير کردند که در ميان آنها چهار زن و حداقل هشت نفر که متهم شده اند لباس جنس مخالف را پوشيده بودند، حضورداشتند.

در بخش ديگری از اين بيانيه آمده است که «ازآغاز ماه ارديبهشت تا کنون، پليس ايران وشبه نظاميانی که بسيجی ناميده می شوند، سرکوبی سراسری را درکشور برعليه مردمی که آنها رابه انحراف از معيارهای رسمی رفتاری و پوشش لباس متهم می کنند، اجرا کرده اند.»


سازمان ديده بان حقوق بشر اضافه کرده است: دربيست و پنجم فروردين، ديوان عالی کشور حکم محکوميت شش بسيجی که در شهر کرمان پنج نفر را درسال ۲۰۰۲ به دليل اينکه آنها را ازنظر اخلاقی فاسد تشخيص داده بودند کشتند ، معلق کرد. موضوعی که نشان دهنده فضايی است که درآن نيروهای شبه نظامی ازچنين معافيتی، حتی پس از اقدام به قتل، برخوردار هستند.


اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده انتظامی کشور، روز پنجم ارديبهشت به خبرگزاری نيمه رسمی مهر گفت: نيروهای انتظامی ۱۵۰ هزار نفر را درجريان مبارزه با بدحجابی دستگير وآنها را مجبور به نوشتن «تعهدنامه» کرده اند تا ضوابط پوشش را مطابق با استانداردهای دولتی مراعات کنند. براساس گفته های آقای مقدم، هشتاد وشش نفر ازافراد ياد شده برای پيگرد قانونی به مراجع قضايی معرفی شده اند.


در بيست و سوم ارديبهشت، محمود بت شکن، رييس پليس امنيت فرودگاه به خبرگزاری نيمه رسمی کار ايران گفت که ماموران او بيش از۱۷۰۰۰ نفر از مردمی که طی ماه گذشته درفرودگاه های کشور تردد کرده اند را به خاطر پوششان متوقف ومورد بازخواست قرارداده اند. او اضافه کرده است که ماموران او ۸۵۰ زن را بازداشت و تنها بعد ازآنکه «تعهد نامه» امضاء کرده اند آنها را آزاد کرده اند. به گفته او ۱۳۰ نفرديگر نيز توسط مقامات قضايی مورد پيگرد قرارگرفته اند.


دستگيری ۸ نفر با لباس جنس مخالف


يک شاهد عينی در خصوص يورش انجام شده دراصفهان به ديده بان حقوق بشر گفته که نزديک به ساعت ده شب روز بيستم ارديبهشت ، نيروهای پليس و بسيج به يک ميهمانی تولد خصوصی در يکی ازآپارتمان های شهر حمله کردند. آنها ۸۷ نفررا دستگير کردند که درميان آنها چهاریزن ویحداقل هشت نفر که متهم شده اند لباس جنس مخالف را پوشيده بودند، حضوردارند.


طبق این گزارش، «نيروهای پليس وبسيج افراد دستگيرشده را به خيابان آورده، تا کمر لخت کرده و آنها را به حدی که کمر وصورتهايشان خونی شده بود، مورد ضرب وشتم قراردادند. براساس اين گزارش، چندين نفر با شکستگی استخوان روبروشده اند.»


بیانیه دیده بان حقوق بشر می افزاید: مقامات رسمی چهار زن و يک کودک دستگير شده در ميهمانی را چند روز پس از آن آزاد کردند. درحالی که برخی دستگير شدگان آزاد شده اند ولی تعداد نامشخصی هنوز در توقيف هستند. يک قاضی به اعضای خانواده های اين افراد گفته است افرادی که در بازداشت نگهداری شده اند به مصرف الکل و همجنس گرايی متهم خواهند شد.


ظاهرا، به اعضای خانواده های افراد ياد شده اجازه داده نشده است که دستگير شدگان را ببينند. اين افراد همچنين از دراختيارگرفتن وکيل نيزمنع شده اند.


استورک درهمين زمينه گفته است: «وقتی مقامات رسمی درها و استخوان ها را به نام اخلاق می شکنند، اجرای قانون، به سخره گرفته می شود.»


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG