لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ تهران ۰۳:۴۷

نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر


دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رییس فدراسیون حقوق بشر

در سالگرد انتشار اعلاميه جهانی حقوق بشر، دکتر عبدالکريم لاهيجی، حقوق دان و نایب رییس فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاريس، اصول و اهداف اين اعلاميه را بررسی کرده است.


دو جنگ جهانی با ميليون ها کشته، انفجار نخستين بمب اتمی و کشتار يهوديان، وجدان جهانی چنان آزرده بود که رهبران جهان احساس کردند بايد راه بهتری برای کشورها و ملت های جهان وجود داشته باشد که بتوانند در کنار هم در صلح و آرامش زندگی کنند.


جهانی که در آن کرامت و منزلت انسانی محترم شمرده شود و انسان ها تبعيض، فقر، زندا ن، شکنجه و جنگ را تجربه نکنند .


در ۵۸ سالی که از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر گذشته است، نه تنها اين اعلاميه ۳۰ ماده ای به مهم ترين سند حقوق بشر تبديل شده، بلکه با ميثاق ها و کنوانسيون های ديگری تکميل شده است.


عبدالکريم لاهيجی، نايب ریيس فدراسيون بين المللی جامعه های دفاع ازحقوق بشرمعتقد است در بیشتر کشورهای عضو جامعه بين المللی و امضا کننده اعلاميه جهانی حقوق بشر، مفاد اعلاميه رعايت نمی شود.


به گفته آقای لاهيجی، جنگ، فقر، ترس و نبود امنيت آن چنان گسترده شده و دنيا چنان درگير اختلاف های ايدئولوژيک و سياسی است که ايده آل ها و آرمان های نويسندگان اعلاميه جهانی حقوق بشر هنوز برای بسياری از ۶ ميليارد انسان اين جهان، حالت آرمانی و دست نيافتنی دارد .

آقای لاهیجی می گوید: «اعلاميه جهانی حقوق بشر در واقع تقدس انسان است که ظاهرا با تقدسی که برخی برای دين قایلند در تقابل قرار می گيرد» .


ايده آل ها و آرمان های نويسندگان اعلاميه جهانی حقوق بشر هنوز برای بسياری از ۶ ميليارد انسان اين جهان، حالت آرمانی و دست نيافتنی دارد

عبدالکریم لاهيجی در باره رابطه دين و حقوق بشر می گويد اعلاميه جهانی حقوق بشر، فرادينی، فرا مليتی، فرانژادی و فرامرزی است . به گفته وی:«بنابر اين هر چند که در اعلاميه حق آزادی مذهب و آزادی تغيير مذهب به عنوان يکی از حقوق بشر شناخته شده، اما جایی هم برای تفوق مذهب بر حقوق بشر وجود ندارد.


مذهب نمی تواند و نبايد مانع بهرمند شدن انسان ها از حقوق شان شود


به گفته آقای لاهيجی «به هيچ وجه نمی توان به تعبييری از اعلاميه جهانی حقوق بشر رسيد که به حکومت ها اجازه می دهد با دستاويز مذهب مانع برخورداری انسان از حقوق و آزادی هايش بشود . بنابر اين فارغ از اين که فرد چه مذهبی دارد و حکومت چه مذهبی را پذيرفته، انسان ها حقوقی دارند که بايد به آن برسند».


او می افزاید: «حقوق بشر يک مفهوم مجرد و فارغ از زندگی روزمره نيست، حقوق است که در ۳-۴ سرفصل کلی در مقدمه اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده است : آزادی انديشه ، آزادی بيان ، رهائی از فقر، رهائی از ترس و رهائی از جنگ».


اين فعال حقوق بشر میگوید تجاوز به اين حقوق است که فاجعه به بار می آورد.


«اگر مذهب تبديل به ايدئولوژی شد، آن گاه سعی خواهد کرد به زور مردم را به بهشت ببرد»

دکتر لاهيجی در جمع بندی خود می گوید حقوق مطرح شده در اعلاميه جهانی حقوق بشر آن چنان با افکار و عقايد و کرامت و منزلت انسان آميخته است، که هيچ حکومتی نمی تواند بگويد اين حقوق قابل توجيه نيست .


نايب ریيس فدراسيون بين المللی جامعه های دفاع ازحقوق بشرمعتقد است مذهب هم، اگر تبديل به ابزاری برای پيشبرد مقاصد سياسی و توجيه يک نظام حکومتی باشد، تبديل به ايدئولوژی می شود .


آقای لاهیجی می گوید: «اگر مذهب تبديل به ايدئولوژی شد، آن گاه خواهد خواست به زور مردم را به بهشت ببرد. که نمونه اش را در ايران امروز می بينيم، مسلم است که آن دين و آن حکومت دينی هم در ذات خود مخالف اصول و موازين و فلسفه حقوق بشر است.»


XS
SM
MD
LG