لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۱۷:۱۵

مانور گردان های ضد شورش بسيج در سراسر ایران


در تهران در مانور گردان های ضد شورش الزهرا گردان هايی که متشکل از زنان بسيجی است و ماموريت آن برخورد با تجمعات و نا آرامی ها است، مشارکت داشتند

مانور گردان های عاشورا و الزهرای بسيج در سراسر کشور در حال اجرا است.شمار اين گردان ها ماموريت اصلی آنان مقابله با « ناآرامی ها در شهرها» ست به گفته فرماندهان ارشد سپاه پاسداران ۲۵۰۰ گردان است.


قدرت نمايی گردان های ضد شورش بسيجی به گفته جانشين فرمانده بسيج در تمام ماهای سال جاری در سراسر کشور ادامه خواهد يافت.


مجيد ميراحمدی جانشين به خبرنگاران گفت«به جهت نوع برآورد از تهديدات دشمنان و مقابله با آن ارتقای آمادگی دفاعی بسيجيان در اولويت اول فعاليت ها قرار گرفته است».


به گفته وی ارتقا سطح کيفی رزمايش ها و ديگر برنامه های دفاعی بسيج را از جمله اقدامات سال جاری بسيج است و «۲۵۰۰ گردان الزهرا و عاشورا در طول سال جاری به برگزاری رزمايش اقدام خواهند کرد».


آقای ميراحمدی می گويد اکثر اين گردان های عاشورا و الزهرا به سلاح مناسب و جديد مجهز شده اند و مانور اين گردان ها نيز به صورت واقعی برگزار می شود و در جريان آن تاکتيک های مختلف تمرين می شود.


تهران هدف مانورها


گزارش های رسمی خبرگزاری ها از تهران،کرج،همدان،ساری،تبريز،شيراز و استان های غربی کشور حاکی از مانورها گردان های عاشورا و الزهرای بسيج است.


در تهران طی چند روز گذشته ده ها گردان ضد شورش بسيج دست به انجام مانور زدند.


طی «مانور بزرگ بعثت» بسيجان ناحيه مقداد تهران روز پنجشنبه با حضور ‪ ۴۰ گردان عاشورا و الزهرا مراحل فراخوانی، سازماندهی و اجرای عمليات رزمی و دفاعی را تمرين کردند.


قاسم کارگر فرمانده بسيج ناحيه مقداد پنجشنبه به خبرگزاری ايرنا گفت« در اين رزمايش ‪ ۱۰ ‬روزه نيروهای شرکت‌کننده بسيجی در قالب نيروهای رزمی، تک و کمين، پشتيبانی،عمليات و شناسايی در منطقه گرمدره واقع در غرب تهران به تمرين دفاع از کوی و برزن، مقابله با ناآرامی‌ها، بازپس‌گيری تاخيری، امداد و نجات» پرداختند.


در مانور بزرگ بعثت ۱۰ هزار نفر ‪ نيروهای شرکت‌کننده بسيجی در قالب نيروهای رزمی، تک و کمين، پشتيبانی،عمليات و شناسايی در منطقه گرمدره واقع در غرب تهران به تمرين دفاع از کوی و برزن، مقابله با ناآرامی‌ها، بازپس‌گيری تاخيری، امداد و نجات پرداختند
قاسم کارگر فرمانده بسيج ناحيه مقداد

وی تعداد نيروهای ويژه بسيج در اين مانور را ۱۰ هزار نفر عنوان کرد.


به گفته فرمانده بسيج ناحيه مقداد اين مانورها به صورت مانور زنجيره‌ای طراحی شده و «تفاوت اين رزمايش با رزمايش‌های سال گذشته در اين بود که ‌اين مرحله دارای آتش سنگين با تيربار، دوشکا و انفجارهای مختلف بود».


همزمان گروهی ديگر از۲۷ گردان ديگر از گردان های ضد شورش بسيج ناحيه ابوذر تهران طی مانور ديگری با عنوان«رزمايش بزرگ امام علی» از ۱۰ مرداد ماه سال جاری به مدت ۹ روز برگزارشد که طی آن سرکوب نا آرامی های شهری و کنترل اماکن نيزعمومی تمرين شد.


سومين مانور در تهران به گردان های ضد شورش الزهرا اختصاص داشت گردان هايی که متشکل از زنان بسيجی است و ماموريت آن برخورد با تجمعات و نا آرامی ها است.


اين مانور تحت عنوان «مانور بزرگ رزمی فرهنگی بسيج خواهران سپاه ناحيه شمال تهران» با حضور ۲ هزار تن از زنان بسيجی در ارتفاعات شمال تهران اجرا شد.


فرمانده بسيج ناحيه شمال تهران هدف از برگزاری اين مانور را «تقويت بنيه دفاعی و توانمندی نظامی، افزايش آمادگی گردان‌های الزهرا،آشنايی با زندگی در شرايط سخت،و نمايش قدرت وتوانمندی»اعلام کرد.


در دو شهر ديگر استان تهران شهر ری و کرج نيز طی روزهای اخير مانورهای مشابهی برگزار شد.در پادگان جانبزرگی شهر ری نيز مانوری به نام «مانور امام علی» از سوی ۷ گردان الزهرا شامل زنان بسيجی اجرا شد که طی آن «به تمرين دفاع از کوی و برزن، تيراندازی،و مقابله با تهاجم دشمن فرضی » پرداختند.


محمد کوثری رييس اداره امنيت ستاد کل نيروهای مسلح يکی از اهداف برگزاری مانور زنان بسيجی در شهر ری را«ايستادگی در مقابل مقابل تهاجم فرهنگی» عنوان کرد.


در کرج نيز ۲۸ گردان عاشورا و ۱۲ گردان الزهرا مانور مشابهی در حال اجرا است که طی آن نيروهای ضد شورش بسيج در دو بخش دفاع از کوی و برزن و امداد و نجات، سلاح های شخصی و مجهزی که طی دو سال اخير اعضای گردان های ضد شورش به آن مجهز شده اند،مورد آزمايش قرار می گيرد.


يک سال مانور سراسری


در خراسان شمالی مانور گردان‌های عاشورا و الزهرا که با عنوان بعثت جريان داشت ۱۵ گردان عاشورا و الزهرا به مدت سه روز سه تاکتيک دفاع از کوی و برزن، امداد و نجات و کنترل اغتشاشات و ناآرامي ها را تمرين کردند
فرمانده منطقه مقاومت بسيج خراسان شمالی

در شهرهای غرب کشور گردان های عاشورا به مانورهای گسترده ای دست زدند.خبرگزارها از قول سرتيپ محمد تقی اوصان لو، فرمانده لشکر ۳۱ عاشورا که در مرحله پايانی اين مانورها در اردوگاه رمضان بستان آباد، سخن می گفت، گزارش کردند که اين مانور همزان در ۳ استان غربی کشور و در ۴ منطقه مختلف اجرا شد.وی افزود اين مانورها به اهداف خود رسيده اند.


استان های شمالی کشور نيز شاهد قدرت نمايی گردان های ضد نا آرامی بسيج هستند.اين مانورها در شهرهای کوچک نيز در حال اجراست.


روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از فرمانده سپاه املش گزارش کرد که بسيجيان گردان های عاشورا و الزهرا در اين شهر دفاع از کوی و برزن مقابله با ناآرامی ها را تمرن کردند تا در مواقع حساس توان مقابله با تهديدهای نظامی دشمن را داشته باشند.


به گفته سرهنگ عباسی در پايان اين مانور تمامی نيروها با تجهيزات در داخل شهر نيز به قدرت نمایی پرداختند.در مهاباد نيز يک گردان عاشورا طی سه روز اول ماه جاری مانور مشابهی را به اجرا گذاشت.


در خراسان شمالی مانور گردان‌های عاشورا و الزهرا که با عنوان بعثت جريان داشت روز پنجشنبه پايان يافت.در اين مانورها به گفته سرهنگ پاسدار حسينعلی يوسفعلی‌زاده ۱۵ گردان عاشورا و الزهرا به مدت سه روز «۳ تاکتيک دفاع از کوی و برزن، امداد و نجات و کنترل اغتشاشات و ناآرامي ها را تمرين کردند».


فرمانده منطقه مقاومت بسيج خراسان شمالی در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، افزود«در تاکتيک کنترل اغتشاش و ناآرامی ها نيز دو گردان عاشورا به مقالبه با يک گردان آشوبگر فرضی برخاسته و آنها را مهار کردند».


وی گفت« در اين عمليات نيروهای بسيجی در استانداری، جايگاه‌های سوخت‌رسانی و ديگر نقاط حساس مستقر شده و از ورود افرادی که سعی در دامن زدن به ناآرامی و اغتشاش داشتند جلوگيری کردند».
در همين حال خبرگزاری ايرنا گزارش کرد که مانور گردانهای ويژه بسيج در استان فارس نيز آغاز شده است.


به گفته سرهنگ محمدرضا مهديان فر فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان فارس«مرحله نخست رزمايش گردان‌های الزهرا و عاشورا در استان فارس با حضور گسترده بسيجيان آغاز شده و دراين مرحله از رزمايش نواحی مقاومت خرم بيد، بوانات، پاسارگاد،ممسنی،ارسنجان، خرامه شيراز،اقليد، کوار شيراز، زرقان شيراز، سپيدان و عشاير مناطق مختلف فارس حضور دارند».


در اين مانورها ۱۵ گردان الزهرا و ۲۳ گردان عاشورا کنترل نا آرامی ها و دفاع از کوی و برزن را تمرين می کنند.


مانور مشابهی نيز از ۲۳ مرداد در همدان آغاز می شود.به گفته فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه همدان ۳ گردان الزهراو ۱۰ گردان عاشورا به مدت ۱۷ شبانه روز در اردوگاه سيدالشهدا مستقر و کليه آموزش ها و تاکتيک های جديد نظامی را فرامی گيرند.


به باور برخی کارشناسان مسایل ایران مانور گردان های ضد شورش عاشورا و الزهرا به دنبال بروز نا آرامی های گسترده در پيامد سهميه بندی بنزين حاکی از نگرانی مقامات حکومت ايران نسبت به بروز ناآرامی های جديد در کشور است به خصوص اينکه در تمامی اين مانورها «کنترل نا آرامی» يکی از بخش های اصلی مانورها بوده است.


اين مانورها به گفته ميراحمدی جانشين فرمانده نيروی مقاومت بسيج از سوی ۲۵۰۰ گردان عاشورا و الزهرا در تمام سال ۸۶ تداوم خواهد يافت.


XS
SM
MD
LG