لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۴:۴۱

برنامه «صدای ديگر» به مسايل و امور مربوط به زنان می پردازد. اگرچه مسايل و امور زنان و مردان در موارد بسيار تفاوت جنسيتی ندارد اما واقعيت آنست که زنان همچنان در چنگال قوانين تبعيض آميز، برخورد جنس دومی، يا «ديگری»، و سلسله مراتب جنسيتی در اکثر موارد و در بسياری از جوامع مردسالار و سنتی به سر می برند.


از همين روست که مساله زنان ا کنون به واقعيتی جدا از مسايل و مشکلات مشترک آنان با مردان مطرح است.


برنامه «صدای ديگر» به طور کلی در سه بخش، بخش نظری و يا تاريخی، بخش اقدامات و فعاليت ها و مسايل عام زنان و بخش سوم به رويدادهای جاری در زمينه امور زنان می پردازد.


در تاريخ کم نبودند زنان مشهور فرمانروا، جنگاور، شاعر، دانشمند و کاشف که برای مدتی بر جامعه خود اثر گذاشته اند.


اما اينها همه نوادر واستثناهايی بيش نبوده اند. واقعيت آنست که تلاش جمعی و آگاهانه زنان برای کسب حقوق انسانی بيش از يک قرن است که در غرب و نيز در ايران آغاز شده و همچنان ادامه دارد.


تلاشی که بر حسب نگاهی که به آن می شود از نظر فلسفه و عمل شيوه های گوناگون يافته، اما همه آنها تحت يک عنوان «فمينيسم» گرد می آيد.


از آنجا که واژه «فمينيسم» همچون بسياری از از مکتب های پيشرو ديگر دستخوش بدفهمی يا سوء نيت و غرض مراجع سنتی و نيروهای واپسگرای جامعه شده است، در برنامه «صدای ديگر» از واقعيت اين مکتب فکری اين مبارزه عملی سخن گفته می شود.


يکی از مهمترين اقداماتی که در عرصه بين المللی برای بهبود وضع زنان انجام شد، برنامه هايی بود که سازمان ملل متحد در طی کنفرانس های متعدد برگزار کرد. که اولين اين کنفرانس ها در مکزيک و به ابتکار و همکاری چشمگيری ايران انجام شد.


سومين کنفرانس جهانی زنان که در ١٩٩٥ در کلن برگزار شد، و برنامه عملی که اين کنفرانس در ١٢ مورد برای اجرا به دولتها ارائه يا پيشنهاد کرد، اين کنفرانس را به مرجعی در بهبود و ضع زنان تبديل ساخت.


مهناز افخمی، رييس سازمان بين المللی همبستگی زنان، که خود در اين کنفرانس ها شرکت و نقش موثر داشته است از اين کنفرانس ها و نيز از اقدامات مشارکت دولت های ايرانی در آن می گويد.


در هفته های ديگر بر اساس موضوع های پيشنهاد شده در کنفرانس جهانی زنان پکن به وضع زنان می پردازيم.


در رويدادهای هفته در داخل ايران: مادر محبوبه کرمی فعال جنبش زنان از وضعيت نامساعد و اعتصاب غذای محبوبه کرمی و ۹ تن از هم بندانش در زندان شکايت می کند.


«صدای ديگر» را روزهای يکشنبه بعد از خبرهای ساعت ۷ و نيم شب به وقت تهران از راديو فردا می شنويد. اين برنامه در مجله نيمه شب پس از خبرها (نيم بامداد) و در مجله نيمروزی پس از خبرهای ساعت ١٣ تکرار می شود.


XS
SM
MD
LG