لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸ تهران ۱۶:۴۳

شهرام ناظری: نشان مولانا از همه نشان ها برایم با ارزش تر است


شهرام ناظری به‌ همراه‌ گروه‌ موسيقی مولويه‌ در شامگاه‌ ۲۴ آذر ماه‌ در سالن سلطان ولد قونیه به اجرای موسیقی پرداختند.

يکی از رويدادهای مهم آيين های بزرگداشت سال «مولانا» در شهر قونيه که از اول دسامبر تا پايان ماه دسامبر برگزار می شود، حضور شهرام ناطری، خواننده‌ بزرگ ايرانی، در اين مراسم بود.


شهرام ناظری به‌ همراه‌ گروه‌ موسيقی مولويه‌ در شامگاه‌ ۲۴ آذر ماه‌ در سالن سلطان ولد قونيه‌ با اشعاری مولانا جلاالدين رومی از مقام شامخ اين شاعر بزرگ تجليل کرد.


سالن سلطان ولد قونيه‌ که‌ ظرفيت آن هفتصد نفر است، مملو از جمعيتی حدود يک هزار و پانصد تن شد که‌ اکثريت آنها را ايرانيان تشکيل می دادند. شهرام ناظری آوازهايی را با اشعار مولانا اجرا کرد که‌ مورد استقبال گرم شرکت کنندگان قرار گرفت.


در اين برنامه‌ اسين چلبی ۲۳ مين نواده‌ «حضرت مولانا»، به‌ پاس استفاده‌ شهرام ناظری از اشعار مولانا در آوازهای خود که‌ در کشورهای مختلف جهان طنين افکن شده‌، «نشان بين المللی مولانا» را به‌ شهرام ناظری اهدا کرد.


اسين چلبی طی سخنانی گفت: «قصد داريم شعبه‌ای از وقف بين المللی مولانا را در ايران هم باز کنيم و اميدواريم شهرام ناظری مسووليت معنوی آن را بر عهده‌ بگيرد».


شهرام ناظری در گفت و گو با راديو فردا، نشان بين المللی مولانا را با ارزش تر از بالاترين نشان فرهنگی فرانسه‌ شواليه‌ لژويون دونور و يا نشان ميراث فرهنگی شرق و ساير نشان های ديگری دانست که‌ تاکنون دريافت کرده‌ است.


  • «نشان مولانا برای من از همه‌ مهمتر بود برای اينکه‌ از يک منبع و چشمه‌ اصلی است. خانم چلبی از بازماندگان حسام الدين چلبی و خانواده‌ای است که‌ در حقيقت مسبب مثنوی مولوی بوده‌، يعنی نواده‌ کسی است که‌ باعث شده‌ مثنوی معنوی بوجود بيايد. اين نشانی که‌ به‌ من دادند از نظر قلبی، حسی و درونی و معنوی به عنوان يک هديه‌ای که‌ از آسمان برای بنده‌ که‌ سال ها در اين زمينه‌ کار کرده‌ام ، آمده‌ و بسيار ارزنده‌ بوده‌ و از همه‌ نشان های ديگر با ارزش تر است».
شهرام ناظری

شهرام ناظری گفت: «نشان مولانا برای من از همه‌ مهمتر بود برای اينکه‌ از يک منبع و چشمه‌ اصلی است. خانم چلبی از بازماندگان حسام الدين چلبی و خانواده‌ای است که‌ در حقيقت مسبب مثنوی مولوی بوده‌، يعنی نواده‌ کسی است که‌ باعث شده‌ مثنوی معنوی بوجود بيايد. اين نشانی که‌ به‌ من دادند از نظر قلبی، حسی و درونی و معنوی به عنوان يک هديه‌ای که‌ از آسمان برای بنده‌ که‌ سال ها در اين زمينه‌ کار کرده‌ام ، آمده‌ و بسيار ارزنده‌ بوده‌ و از همه‌ نشان های ديگر با ارزش تر است».


هشتصدمين سال تولد مولانا


دوشنبه‌ شب ۱۷ دسامبر ۲۰۰۷ برابر با ۲۶ آذرماه‌ ۱۳۸۶، ۷۳۴ مين سالروز وفات مولانا محمد جلال الدين بلخی يا رومی ملقب به‌ مولوی، شاعر و عارف بزرگ ايرانی بود.


يونسکو سال ۲۰۰۷ را که‌ مصادف است با ۸۰۰ مين سال تولد مولانا، به عنوان سال مولانا نامگذاری کرد. از اين رو امسال شهر قونيه‌ محل آرامگاه‌ مولانا در مرکز ترکيه‌ حال و هوای ويژه‌ای پيدا کرده‌ است.


آيين های مربوط به‌ رقص سماع مولانا، کنسرت موسيقی، همايش های گوناگون و برپايی نمايشگاه‌ کتاب، نقاشی، خوشنويسی و ... که‌ به‌ ابتکار بنياد «وقف بين المللی مولانا» ، وزارت فرهنگ و گردشگری ترکيه‌ و شهرداری قونيه‌ برگزار می شوند، از اول دسامبر آغاز شد‌ و تا ۱۷ دسامبر، ادامه‌ يافت.


در سال مولانا و روزهای پايانی آيين های ويژه‌ معرفی آثار و انديشه‌های اين شاعر و عارف پارسی گو، حضور انبوه‌ و پررنگ ايرانيان در قونيه‌، جلوه‌ و اهميت ويژه‌ای به‌ آيين ها بخشيده‌ بود.


به‌ گفته‌ مژگان عليشاهی يکی از مسوولين تور جهانگردی که‌ مسافرين ايرانی را به‌ قونيه‌ انتقال می دهد، تنها در يک هفته‌ گذشته‌ بيش از ۱۰ اتوبوس مسافربری و هر روز سه‌ پرواز هوايی تهران به‌ قونيه‌، هنرمندان و هواداران مولانا را به‌ محل آرامگاه‌ ابدی اين شاعر و عارف عاليقدر منتقل می کند.


در هفته‌ پايانی آيين های سال مولانا در قونيه‌، هر روز در دو وعده‌ بعدازظهر و شامگاه‌، در سماع خانه‌ سالن مرکز فرهنگی مولانا مراسم رقص سماع برگزار شد.


سماع با‌ فتح سين به‌ معنی شنوايی و هر آوازی که‌ شنيدن آن خوشايند است، به‌ نوشته‌ کتاب «تاريخ خانقاه‌ ايران» سابقه‌ای غير اسلامی داشته‌ و از زمان های بسيار دور در پرستشگاه ها مورد استفاه‌ قرار می گرفته است.


سماع آيين ذکر و نيايش عارفانه‌ به‌ زبان فارسی است که‌ به‌ شنوندگان و بينندگان آن قوت قلب می بخشد. در سماع ۴۰ تن از دراويش با لباس هايی که‌ منسوب به‌ پوشش مولاناست، با ريتم آواز سماع زنان به‌ دور خود و به‌ دور مرشد که‌ در وسط آنها و فراتر از صوفيان قرار می گيرد، می چرخند.


پیام مولانا


وزارت فرهنگ و گردشگری ترکيه‌ به مناسبت سال مولانا طرح جايزه‌ صلح مولانا را پی ريزی کرده‌ و قرار است از امسال، جايزه‌ صلح مولانا به‌ افرادی که‌ در راه‌ ايجاد صلح در جهان تلاش کرده‌اند، اهدا شود.


از ديد دکتر کلچ مدير برنامه‌های بزرگداشت مولانا در ترکيه‌، مهمترين پيام مولانا به‌ جهانيان، صلح و همزيستی مسالمت آميز و دوری از خشونت و جنگ است.


به‌ گزارش رسانه‌ های ترکيه: در سال های اخير با افزايش جنگ و خشونت های دينی و مذهبی که‌ با عنوان حمايت از اسلام و يا مذاهب اسلامی صورت می پذيرند، اهميت جهان بينی عارفانه‌ مولانا افزايش يافته‌ و روی آوردن به‌ عرفان مولوی که‌ اشاعه‌ دهنده‌ صلح، دوستی، برادری و برابری است، گسترش يافته‌ است.


حضور پر رنگ هنرمندان ايرانی


به‌ رغم آنکه‌ نمايشگاه‌ خوشنويسی محمد علی قربانی و نمايشگاه‌ نقاشی الناز صيادی در هتل رومی قونيه‌ بدون حمايت دولتی و يا حمايت وزارت فرهنگ و گردشگری ترکيه‌ بر پا گرديد، اما استقبال خوب بازديد کنندگان از آنها، اهميت حضور هنرمندان ايرانی در آيين های گرامي داشت سال مولانا در ترکيه‌ را نشان داد

وزارت فرهنگ و گردشگری ترکيه‌ آيين های ويژه‌ای را به مناسبت سال مولانا تدارک ديده‌ که‌ تا پايان ماه‌ ميلادی جاری ماه‌ دسامبر ادامه‌ خواهند داشت.


با اين که‌ ترکيه‌ می کوشد مولانا محمد بن حسين حسينی خطيبی بکری بلخی معروف به‌ جلال الدين رومی، يا مولوی، شاعر و عارف بزرگ ايرانی را به عنوان شخصيتی متعلق به‌ فرهنگ ترکيه‌ نشان دهد، اما حضور پررنگ و فعال او با شاعران و هنرمندان ايرانی در اين آيين ها، تعلق گسست ناپذير مولوی از فرهنگ ايران زمين را به‌ منصه‌ ظهور رسانده‌ است.


در اين راستا نمايشگاه‌ خوشنويسی محمد علی قربانی از مدرسين انجمن خوشنويسان ايران و نمايشگاه‌ نقاشی رقص سماع مولانا از هنرمند الناز صيادی در سالن هتل رومی شهر قونيه‌، محل مقبره‌ مولانا توجه‌ دوستداران مولانا از فرهنگ ها و کشورهای مختلف را به‌ خود جلب کرد.


محمد علی قربانی خود درباره‌ نمايشگاه‌ خود به‌ راديو فردا می گويد: اين نمايشگاه را به‌ پيشگاه حضرت مولانا تقديم می کند.


الناز صيادی هم نقاش جوان ايرانی که‌ تابلوهايش از آيين سماع مولانا مورد استقبال شمار قابل توجهی از افرادی قرار گرفت که‌ از سراسر جهان برای شرکت در آيين های ۸۰۰ مين سال تولد مولانا به‌ قونيه‌ آمده‌اند، می گويد: استقبال از کارهايش بسيار خوب بوده‌ و هندوستان از او دعوت به عمل آورده‌ تا آثار خود را درباره‌ مولانا در چهارچوب نمايشگاهی در آن کشور به‌ معرض ديد دوستداران مولانا بگذارد.


به‌ رغم آنکه‌ نمايشگاه‌ خوشنويسی محمد علی قربانی و نمايشگاه‌ نقاشی الناز صيادی در هتل رومی قونيه‌ بدون حمايت دولتی و يا حمايت وزارت فرهنگ و گردشگری ترکيه‌ بر پا گرديد، اما استقبال خوب بازديد کنندگان از آنها، اهميت حضور هنرمندان ايرانی در آيين های گرامي داشت سال مولانا در ترکيه‌ را نمايان ساخت.


انتخاب سردبیر

XS
SM
MD
LG