لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۱۵:۲۷

«دولت حماس شکست خورده است»


دردرگيری های مسلحانه ای که درماه ژانويه بين شبه نظاميان فتح وحماس رخ داده، بنابه آماری که وزير بهداشت ودرمان فلسطينی ديروز ارايه کرد، ۵۸ نفر کشته ودهها تن ديگر زخمی شده اند

درآستانه تشکيل نشست کميسيون چهارجانبه حامی صلح خاورميانه، که فردا درواشنگتن آغازبه کارمی کند، ايالات متحده امريکا اعلام کرده است: «رويدادهای خشونت بار روزهای اخير درسرزمين های فلسطينی وانتقام جويی های بين دوسازمان فتح وحماس، سندی است براين که دولت حماس شکست خورده است».


نمايندگان سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، روسيه وايالات متحده فردا (جمعه) درپايتخت امريکا گرد می آيند تا آخرين تحولات ورويدادهای مرتبط با مناسبات اسراييل وفلسطينی ها را مورد بررسی قراردهند.


وزير امورخارجه آمريکا که سه هفته پيش ازاسراييل وسرزمين های فلسطينی ديدارکرد، گفته است به زودی به اين منطقه بازمی گردد تا تماس های سياسی اسراييل وفلسطينی ها رابه مرحله ازسرگيری گفت وگوهای صلح سوق دهد.


نمايندگان سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، روسيه وآمریکا روزجمعه در واشینگتن گرد می آيند تا آخرين تحولات ورويدادهای مرتبط با مناسبات اسراييل وفلسطينی ها را مورد بررسی قراردهند

ايالات متحده می گويد نسبت به همگامی اتحاديه اروپا با واشینگتن درقبال تحولات خاورميانه وسياستی که بايد درپيش گرفت، «اطمينان دارد»، هرچند که اتحاديه اروپا اعلام کرده برلزوم پايان دادن به تحريم های جهانی عليه فلسطينی ها پای می فشارد.


روسيه نيزخواهان بررسی عمقی ترمسايل، وبازبينی درسياست های کنونی درقبال فلسطينی ها، درنشست فردای کميسيون چهارجانبه حامی صلح خاورميانه است.


روسيه سال گذشته پذيرای رهبران سازمان فلسطينی حماس بود، که پس ازآن، شمارديگری ازکشورها نيز به گفت وگو با سران حماس پرداختند.


مقامات آمريکا باناخرسندی می گويند، روسيه اکنون می خواهد که يکسال پس ازپيروزی حماس درانتخابات پارلمانی فلسطينی ونظر به ادامه موجوديت دولت حماس، کميسيون چهارجانبه ديدگاه های معتدل تری درقبال حماس درپيش گيرد.


وزارت امورخارجه آمريکا، درآستانه نشست کميسيون چهارجانبه صلح خاورميانه، دربيانيه ای اعلام کرد، سخت گيری ها درقبال حماس ناشی ازمواضع اين سازمان است، که حاضر به شناسايی موجوديت اسرائيل نيست ودرخواست های پی درپی آقای محمود عباس (رهبرتشکيلات خودگردان فلسطينی) وجنبش فتح رابرای دادن تعهد نسبت به محترم شمردن توافق های امضاشده سازمان آزاديبخش فلسطين با اسراييل در۱۳ سال اخير، رد کرده است.


وزارت امورخارجه آمريکا دربيانيه خود، افزود: «رويدادهای روزهای اخيردرکرانه باختری، به فلسطينی ها ثابت کرده که دولت حماس قادرنيست برای آنها امنيت به ارمغان آورد وپاسخگوی نيازهای آنان باشد».


دراين بيانيه، وزارت امورخارجه آمريکا می گويد: «حماس ازخود سلب مسئوليت کرده وانگشت اتهام رامتوجه جامعه جهانی کرده است».


مقامات آمريکا به اين باور رسيده اند که درمورد کمک های مالی جمهوری اسلامی ايران به سازمان حماس اغراق شده است، هرچند پول هايی اعطا شده ازسوی ايران به دست سازمان های فلسطينی می رسد، اما کمترازآن مبالغی است که درپاره ای گزارش ها به آن اشاره می شود
روزنامه اسراييلی هاآرتس

آمار تلفات درگیری گروه های فلسطینی


دردرگيری های مسلحانه ای که درماه ژانويه بين شبه نظاميان فتح وحماس رخ داده، بنابه آماری که وزير بهداشت ودرمان فلسطينی ديروز ارايه کرد، ۵۸ نفر کشته ودهها تن ديگر زخمی شده اند.


مقامات امريکايی ارزيابی می کنند که اين رخدادها موجب تزلزل موقعيت سازمان حماس درميان عامه فلسطينی ها شده است.


سازمان حماس، که دولت واکثريت پارلمانی رادردست دارد، ديروز دربيانيه ای، آمريکا رابه اقداماتی که موجب نبردهای داخلی فلسطينی ها می شود، متهم کرد، وازجمله به تصميم واشنگتن برای دادن ۸۶ ميليون دلارديگر کمک بلاعوض به آقای محمود عباس، برای تقويت نيروهای امنيتی وابسته به فتح دربرابر حماس، اشاره کرد. (کمکی که کنگره آمريکا نيز با آن مخالفتی ندارد)


اغراق در رقم کمک های مالی ایران


روزنامه اسراييلی هاآرتس امروز نوشته است:«مقامات آمريکا به اين باوررسيده اند که درمورد کمک های مالی جمهوری اسلامی ايران به سازمان حماس اغراق شده است- وهرچند پول هايی اعطا شده ازسوی ايران به دست سازمان های فلسطينی می رسد، اما کمترازآن مبالغی است که درپاره ای گزارش ها به آن اشاره می شود».


دراين ميان، درغزه اعلام شد که اسماعيل هنيه (نخست وزير حماس) يک رشته سفرهای جديد به چند کشورعربی راآغازمی کند تادرباره بحران داخلی فلسطينی ها با مقامات اين کشورهارايزنی کند


زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG