لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۲۱:۱۶

دو گزارش درباره وضعیت امنيتی آمريکا پس از ۱۱ سپتامبر


لی هميلتون، عضو سابق کنگره آمريکا از حزب دمکرات از ايالت اينديانا و از مسئولان کميسيون ويژه بررسی حملات يازدهم سپتامبر، از تهيه کنندگان گزارش مستقل امنيتی است که قرار است فردا منتشر شود.

براساس گزارش مستقلی که از تهديدهای امنيتی برای آمريکا تهيه شده است، اين کشور ۷ سال پس از حملات يازدهم سپتامبر هنوز هم به شکل خطرناکی در مقابل حملات شيميايی، بيولوزيک و هسته ای آسيب پذير است.


در عين حال گزارشی هم که توسط فراکسيون حزب دمکرات در مجلس نمايندگان آمريکا تهيه شده است مدعی است که دولت جورج بوش تمام فرصت ها و امکانات موجود برای بهبود وضعيت امنيتی کشور آمريکا را از دست داده است.


لی هميلتون، عضو سابق کنگره آمريکا از حزب دمکرات از ايالت اينديانا و از مسئولان کميسيون ويژه بررسی حملات يازدهم سپتامبر، از تهيه کنندگان گزارش مستقل امنيتی است که قرار است فردا منتشر شود.


وی می گويد بحران اخير در مناسبات آمريکا و روسيه پس از حوادث اخير در گرجستان عامل منفی ديگری در تلاش برای بهبود امنيت آمريکا بود.


اين گزارش مستقل که توسط هيئتی مرکب از هر دو حزب سياسی آمريکا تحت عنوان « همکاری برای يک آمريکايی امن تر» تهيه شده است، می گويد: «در سال های اخير اقدامات برای پيشگيری از دسترسی عوامل خطرناک به تکنولوژی هسته ای و مواد مورد نياز برای تهيه بمب کاهش يافته است، از هزاران مرکز شيميايی در آمريکا هنوز به خوبی محافظت نمی شود و دولت فعلی آمريکا هنوز هم با توافق بر سر يک معاهده بين المللی برای پيشگيری از تروريسم بيولوژيک و شيميائی مخالفت می کند».


اعضای هيئت تنظيم کننده اين گزارش سياستمداران و مقاماتی هستند که پس از حوادث يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ در گروه تحقيق ويژه برای بررسی کاستی های اقدامات دولت در اين زمينه عضويت داشتند.


  • «در سال های اخير اقدامات برای پيشگيری از دسترسی عوامل خطرناک به تکنولوژی هسته ای و مواد مورد نياز برای تهيه بمب کاهش يافته است، از هزاران مرکز شيميايی در آمريکا هنوز به خوبی محافظت نمی شود و دولت فعلی آمريکا هنوز هم با توافق بر سر يک معاهده بين المللی برای پيشگيری از تروريسم بيولوژيک و شيميائی مخالفت می کند».
گزارش هیئتی مرکب از دو حزب سياسی آمريکا

اين گزارش که روز چهارشنبه رسما منتشر خواهد شد نتيجه گيری می کند که خطر وقوع حملات تروريستی جديد در آمريکا هنوز هم بسيار واقعی و جدی است.


همزمان روز چهارشنبه، جلسه ويژه کميسيون امنيت و سياست خارجی کنگره آمريکا گزارشات در مورد احتمال وقوع حملات و خطرات تروريستی شيميائی و هسته ای را بررسی خواهد کرد.


در گزارش مستقلی که توسط گروه « همکاری برای يک آمريکا امن تر» تهيه شده نوشته شده است که سلاح هسته ای، شيميايی يا بيولوزيک در دست گروههای تروريست هنوز هم بزرگترين تهديد برای کشور آمريکاست.


اين گزارش می افزايد: با وجوديکه اقداماتی برای پيشگيری از دستيابی تروريست ها به اين امکانات انجام شده آمريکا هنوز هم به شکل خطرناکی آسيب پذير است.


گزارش فراکسيون حزب دمکرات


همزمان گزارشی که توسط فراکسيون حزب دمکرات در کنگره آمريکا تهيه شده است، از دولت جورج بوش با لحن شديد تری انتقاد می کند و مدعی است که دولت او در زمينه تقويت امنيت در آمريکا تقريبا هيچ پيشرفتی نداشته است.


اين گزارش توسط کارمندان وزارت امنيت داخلی و کارشناسان کميته سياست خارجی کنگره آمريکا نوشته شده است.


گزارش دمکراتها که قرار است روز پنجشنبه رسما منتشر شود، مدعی است که دولت جورج بوش نتوانسته است به وظايف و وعده های خود در عرصه امنيت داخلی و ملی آمريکا عمل کند و اين دولت در بسياری از زمينه های لازم هيچ اقدام موفقيت آميزی انجام نداده است.


بنی تامسون از نمايندگان حزب دمکرات و رييس کميته امنيت داخلی درمجلس نمايندگان آمريکا می گويد: به زبان ديگر اين خوش شانسی آمريکا است که طی سالهای اخير حمله تروريستی ديگری صورت نگرفته است.


گزارش مستقلی که روز چهارشنبه منتشر خواهد شد در بخشی از يافته های خود به موضوع سلاحهای تخريب و کشتارجمعی اشاره می کند و می نويسد: ناتوانی جامعه بين المللی برای حصول به يک توافق برای ممانعت از دستيابی تروريست ها به سلاحهای کشتار جمعی يک مشکل جدی برای امنيت جهان و آمريکا است.


به نوشته اين گزارش سازمان ملل متحد و نهادهای ديده بان آن نتوانسته اند از گسترش توليد و يا مالکيت اين نوع سلاحها در سطح جهان جلوگيری کنند، بسياری از کشورهای جهان هيچ سيستم امنيتی برای محافظت از زرادخانه های شيميايی و بيولوژيک خود ندارند و هنوز برخی از کشورها از جمله روسيه و ليبی ذخاير بزرگی از اين نوع مواد و تسليحات دارند.


دولت جورج بوش روز دوشنبه يک طرح همکاری هسته ای غيرنظامی با دولت روسيه را لغو کرد.


لی هميلتون از تنظيم کنندگان گزارش امنيتی مستقل معتقد است اين نوع سياستهای تنبیهی در قبال روسيه همکاری بين المللی برای پيشگيری از گسترش سلاحهای کشتار جمعی را دشوارتر خواهد کرد.


رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه آمريکا، در واکنش به انتشار بخش هایی از اين دو گزارش امنيتی گفت: متن اين گزارشها را نديده ولی در سالهای اخير پيشرفتهایی در اين زمينه صورت گرفته است.


وی افزود: دولت آمريکا در سالهای اخير با چند دولت ديگر توافق های دوجانبه ای را برای کنترل اين نوع سلاح و مواد خطرناک امضا کرده است.


سخنگوی وزارت خارجه آمريکا قويا ادعای مندرج در گزارش تهيه شده توسط حزب دمکرات را تکذيب کرد که مدعی است در دوران حکومت جورج بوش جهان ناامن تر از گذشته شده است.


در گزارشی که توسط نمايندگان حزب دمکرات در مجلس نمايندگان آمريکا تهيه شده است همچنين از سياست دولت بوش در قبال پاکستان ، افغانستان و عربستان سعودی انتقاد شده و آنها را روشهایی زيانبار برای استراتژی مبارزه با تروريسم در سطح جهان می داند.


اين گزارش مدعی است که به دليل حمايت دولت آمريکا از ديکتاتوری نظامی پرويز مشرف مبارزه با تروريسم در آن بخش از جهان تضعيف شده است، جنگ درعراق منابع لازم برای مبارزه با تروريسم در افغانستان را کاهش داده و بالاخره کشور عربستان سعودی هنوز هم يکی از بزرگترين منابع برای ادامه فعاليت های تروريستی است.


با اين همه گزارش مستقلی که توسط هيئت همکاری برای آمريکای امن تر تهيه شده است از برخی از اقدامات دولت جورج بوش تقدير می کند، از جمله بهبود کنترل و امنيت در بنادر آمريکا، کاهش زرادخانه های شيميايی ارتش آمريکا، افزايش کمک مالی آمريکا برای امن تر کردن مراکز هسته ای روسيه و پيشرفت های بين المللی اخير در زمينه جلوگيری از جرائم و تبهکاريهای مرتبط با سلاحهای بيولوژيک.


صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG