لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ تهران ۰۰:۰۳

رادیو

۰۰:۳۰ - ۰۱:۰۰

پخش آنلاین

۰۱:۰۰ - ۰۱:۰۵

سرخط خبرها ۱:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۰۱:۰۵ - ۰۲:۰۰

پخش آنلاین

۰۲:۰۰ - ۰۲:۰۵

سرخط خبرها ۲:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۰۲:۰۵ - ۰۳:۰۰

پخش آنلاین

۰۳:۰۰ - ۰۳:۰۵

سرخط خبرها ۳:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۰۳:۰۵ - ۰۳:۳۰

بازپخش مجله نیمه‌شب

۰۳:۳۰ - ۰۴:۰۰

پخش آنلاین

۰۴:۰۰ - ۰۴:۰۵

سرخط خبرها ۴:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۰۴:۰۵ - ۰۵:۰۰

پخش آنلاین

۰۵:۰۰ - ۰۵:۰۵

سرخط خبرها ۵:۰۰

۰۵:۰۵ - ۰۶:۰۰

پخش آنلاین

۰۶:۰۰ - ۰۶:۰۵

سرخط خبرها ۶:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۰۶:۰۵ - ۰۶:۴۵

بازپخش مجله نیمه‌شب

۰۶:۴۵ - ۰۷:۰۰

پخش آنلاین

۰۷:۰۰ - ۰۷:۰۵

سرخط خبرها ۷:۰۰

۰۷:۰۵ - ۰۸:۰۰

پخش آنلاین

۰۸:۰۰ - ۰۸:۰۵

سرخط خبرها ۸:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۰۸:۰۵ - ۰۹:۰۰

پخش آنلاین

۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۵

سرخط خبرها ۹:۰۰

۰۹:۰۵ - ۱۰:۰۰

پخش آنلاین

۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۵

سرخط خبرها ۱۰:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۱۰:۰۵ - ۱۱:۰۰

پخش آنلاین

۱۱:۰۰ - ۱۱:۰۵

سرخط خبرها ۱۱:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۱۱:۰۵ - ۱۲:۰۰

پخش آنلاین

۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۵

سرخط خبرها ۱۲:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۱۲:۰۵ - ۱۳:۰۰

پخش آنلاین

۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۵

سرخط خبرها ۱۳:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۱۳:۰۵ - ۱۴:۰۰

پخش آنلاین

۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰

مجله نیمروزی

۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰

پخش آنلاین

۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵

خبرها و گزارش‌ها ۱۵:۰۰

۱۵:۱۵ - ۱۶:۰۰

پخش آنلاین

۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰

مجله بعد از ظهر

۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰

پخش آنلاین

۱۷:۰۰ - ۱۷:۰۵

خبرها و گزارش‌ها ۱۷:۰۰

۱۷:۰۵ - ۱۷:۱۵

برنامه‌ هفتگی صدایی دیگر

۱۷:۱۵ - ۱۸:۰۰

پخش آنلاین

۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰

مجله عصر

۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰

پخش آنلاین

۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰

مجله شامگاهی

در ساعات پیش رو، روز خود را با مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان ببرید. مجموعه‌ای متنوع از آنچه در طول روز در سراسر جهان اتفاق افتاده است.

۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰

پخش آنلاین

۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵

خبرها و گزارش‌ها ۲۰:۰۰

۲۰:۱۵ - ۲۱:۰۰

پخش آنلاین

۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۵

خبرها و گزارش‌ها ۲۱:۰۰

۲۱:۰۵ - ۲۱:۱۵

تماشاگران

۲۱:۱۵ - ۲۲:۰۰

پخش آنلاین

۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰

مجله شبانگاهی

نیم ساعت با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌های دست اول در باره آخرین تحولات جهان و ایران از گزارشگران رادیو فردا در چهارگوشه جهان، گفت‌وگوهای اختصاصی با چهره‌های خبرساز و کارشناسان.

۲۲:۴۵ - ۲۳:۰۰

پخش آنلاین

۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰

مجله شب

۲۳:۳۰ - ۰۰:۰۰

پخش آنلاین

XS
SM
MD
LG