لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
چهارشنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳ تهران ۰۷:۵۸

جدول پخش برنامه‌ها

۰۰:۳۰ - ۰۰:۵۹
۰۱:۰۵ - ۰۱:۳۰
۰۱:۳۰ - ۰۱:۵۹
۰۲:۰۵ - ۰۲:۳۰
۰۲:۳۰ - ۰۲:۵۹
۰۳:۰۵ - ۰۴:۰۰

پخش آنلاین

۰۴:۰۵ - ۰۴:۳۰
۰۴:۳۰ - ۰۴:۵۹
۰۵:۰۵ - ۰۵:۵۹
۰۶:۰۵ - ۰۶:۵۹
۰۷:۰۵ - ۰۸:۰۰ زنده
۰۸:۰۰ - ۰۸:۰۵

سرخط خبرها ۸:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۰۸:۰۵ - ۰۹:۰۰

پخش آنلاین

۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۵

سرخط خبرها ۹:۰۰

۰۹:۰۵ - ۱۰:۰۰

پخش آنلاین

۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۵

سرخط خبرها ۱۰:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۱۰:۰۵ - ۱۱:۰۰

پخش آنلاین

۱۱:۰۰ - ۱۱:۰۵

سرخط خبرها ۱۱:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۱۱:۰۵ - ۱۲:۰۰

پخش آنلاین

۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۵

سرخط خبرها ۱۲:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۱۲:۰۵ - ۱۲:۳۰

پخش آنلاین

۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰

پخش آنلاین

۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۵

سرخط خبرها ۱۳:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۱۳:۰۵ - ۱۴:۰۰

پخش آنلاین

۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰

مجله نیمروزی

۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰

پخش آنلاین

۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵

خبرها و گزارش‌ها ۱۵:۰۰

۱۵:۱۵ - ۱۶:۰۰

پخش آنلاین

۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰

مجله بعد از ظهر

۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰

پخش آنلاین

۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵

خبرها و گزارش‌ها ۱۷:۰۰

۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۵

پخش آنلاین

۱۷:۳۵ - ۱۸:۰۰

پخش آنلاین

۱۸:۰۰ - ۱۸:۳۰

مجله عصر

مجله عصر رادیو فردا

۱۸:۳۰ - ۱۹:۰۰

پخش آنلاین

۱۹:۰۰ - ۱۹:۳۰

مجله شامگاهی

در ساعات پیش رو، روز خود را با مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان ببرید. مجموعه‌ای متنوع از آنچه در طول روز در سراسر جهان اتفاق افتاده است.

۱۹:۳۰ - ۲۰:۰۰

پخش آنلاین

۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵

خبرها و گزارش‌ها ۲۰:۰۰

۲۰:۱۵ - ۲۱:۰۰

پخش آنلاین

.

۲۱:۰۰ - ۲۱:۱۵

خبرها و گزارش‌ها ۲۱:۰۰

۲۱:۱۵ - ۲۲:۰۰

پخش آنلاین

۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰

مجله شبانگاهی

نیم ساعت با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌های دست اول در باره آخرین تحولات جهان و ایران از گزارشگران رادیو فردا در چهارگوشه جهان، گفت‌وگوهای اختصاصی با چهره‌های خبرساز و کارشناسان

۲۳:۰۰ - ۲۳:۳۰

مجله شب

مجله شب رادیو فردا

۲۳:۳۰ - ۰۰:۰۰

پخش آنلاین

XS
SM
MD
LG