لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۹ تهران ۰۹:۲۰

جدول پخش برنامه‌ها

۰۰:۴۵ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۰ - ۰۱:۰۵
۰۱:۰۵ - ۰۲:۰۰
۰۲:۰۰ - ۰۲:۰۵
۰۲:۰۵ - ۰۳:۰۰
۰۳:۰۰ - ۰۳:۰۳
۰۴:۰۰ - ۰۴:۰۳
۰۴:۰۳ - ۰۵:۰۰
۰۵:۰۰ - ۰۵:۰۳
۰۵:۰۳ - ۰۶:۰۰
۰۸:۰۵ - ۰۸:۳۰
۰۸:۳۰ - ۰۸:۳۲
۰۸:۳۲ - ۰۹:۰۰
۰۹:۰۵ - ۰۹:۱۵
۰۹:۱۵ - ۰۹:۳۰ زنده
۰۹:۳۰ - ۰۹:۳۲

سرخط خبرها

۰۹:۳۲ - ۱۰:۰۰

موسیقی فردا

۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۵

اخبار رادیو فردا، ساعت ۱۰:۰۰

۱۰:۰۵ - ۱۰:۲۰

بازپخش برنامه‌ هفتگی دریچه

۱۰:۲۰ - ۱۰:۳۰

موسیقی فردا

۱۰:۳۰ - ۱۰:۳۲

سرخط خبرها

۱۰:۳۲ - ۱۱:۰۰

موسیقی فردا

۱۱:۰۰ - ۱۱:۰۵

اخبار رادیو فردا، ساعت ۱۱:۰۰

۱۱:۰۵ - ۱۱:۳۰

موسیقی فردا

۱۱:۳۰ - ۱۱:۳۲

سرخط خبرها

۱۱:۳۲ - ۱۲:۰۰

موسیقی فردا

۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۵

اخبار رادیو فردا، ساعت ۱۲:۰۰

۱۲:۰۵ - ۱۳:۰۰

موسیقی فردا

۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۵

اخبار رادیو فردا، ساعت ۱۳:۰۰

۱۳:۰۵ - ۱۳:۱۵

بازپخش برنامه‌ هفتگی صدایی دیگر

۱۳:۱۵ - ۱۳:۳۰

موسیقی فردا

۱۳:۳۰ - ۱۳:۳۲

سرخط خبرها

۱۳:۳۲ - ۱۴:۰۰

موسیقی فردا

۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰

مجله نیمروزی

۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰

موسیقی فردا

۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵

خبرها و گزارش‌ها

۱۵:۱۵ - ۱۵:۳۰

موسیقی فردا

۱۵:۳۰ - ۱۵:۳۲

سرخط خبرها

۱۵:۳۲ - ۱۶:۰۰

موسیقی فردا

۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰

مجله بعد از ظهر

مجله بعد از ظهر

اشتراک

عضویت
۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰

موسیقی فردا

۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵

خبرها و گزارش‌ها

۱۷:۱۵ - ۱۷:۳۰

ترانه‌های تازه

۱۷:۳۰ - ۱۷:۳۲

سرخط خبرها

۱۷:۳۲ - ۱۸:۰۰

موسیقی فردا

۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵

خبرها و گزارش‌ها

۱۸:۱۵ - ۱۸:۳۰

موسیقی فردا

۱۸:۳۰ - ۱۸:۳۲

سرخط خبرها

۱۸:۳۲ - ۱۹:۰۰

موسیقی فردا

۱۹:۰۰ - ۱۹:۴۵

مجله شامگاهی

در ساعات پیش رو، روز خود را با مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان ببرید. مجموعه‌ای متنوع از آنچه در طول روز در سراسر جهان اتفاق افتاده است. در نیم ساعت اول مجله شامگاهی رادیو فردا، آخرین خبرها و تازه‌ترین گزارش‌های تهیه‌کنندگان رادیو فردا پخش خواهد شد. در نیم ساعت دوم شنونده یکی از مجله‌های هفتگی رادیو فردا خواهید بود.

۱۹:۴۵ - ۲۰:۰۰

موسیقی فردا

۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵

خبرها و گزارش‌ها

۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰

موسیقی فردا

۲۰:۳۰ - ۲۰:۳۲

سرخط خبرها

۲۰:۳۲ - ۲۱:۰۰

موسیقی فردا

۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۵

سرخط خبرها

۲۱:۰۵ - ۲۲:۰۰

خبرها و گزارش‌ها

۲۲:۰۰ - ۲۲:۳۰

مجله شبانگاهی

نیم ساعت با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌های دست اول در باره آخرین تحولات جهان و ایران از گزارشگران رادیو فردا در چهارگوشه جهان، گفت‌وگوهای اختصاصی با چهره‌های خبرساز و کارشناسان و مطالب شنیدنی از دنیای سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دانش و ورزش.

۲۲:۳۰ - ۲۳:۰۰

موسیقی فردا

۲۳:۰۰ - ۲۳:۱۵

خبرها و گزارش‌ها

۲۳:۱۵ - ۲۳:۳۰

گوشهاتون رو به من بسپرید

۲۳:۳۰ - ۲۳:۳۲

سرخط خبرها

۲۳:۳۲ - ۰۰:۰۰

موسیقی فردا

XS
SM
MD
LG