لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ تهران ۰۳:۱۴

جدول پخش برنامه‌ها

۰۰:۴۵ - ۰۱:۰۰
۰۱:۰۵ - ۰۱:۵۹
۰۲:۰۵ - ۰۲:۵۹
۰۳:۰۵ - ۰۳:۴۵ زنده
۰۳:۴۵ - ۰۴:۰۰

پخش آنلاین

۰۴:۰۰ - ۰۴:۰۵

سرخط خبرها ۴:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۰۴:۰۵ - ۰۵:۰۰

پخش آنلاین

۰۵:۰۰ - ۰۵:۰۵

سرخط خبرها ۵:۰۰

۰۵:۰۵ - ۰۶:۰۰

پخش آنلاین

۰۶:۰۰ - ۰۶:۰۵

سرخط خبرها ۶:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۰۶:۰۵ - ۰۶:۴۵

بازپخش مجله نیمه‌شب

۰۶:۴۵ - ۰۷:۰۰

پخش آنلاین

۰۷:۰۰ - ۰۷:۰۵

سرخط خبرها ۷:۰۰

۰۷:۰۵ - ۰۸:۰۰

پخش آنلاین

۰۸:۰۰ - ۰۸:۰۵

سرخط خبرها ۸:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۰۸:۰۵ - ۰۹:۰۰

پخش آنلاین

۰۹:۰۰ - ۰۹:۰۵

سرخط خبرها ۹:۰۰

۰۹:۰۵ - ۱۰:۰۰

پخش آنلاین

۱۰:۰۰ - ۱۰:۰۵

سرخط خبرها ۱۰:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۱۰:۰۵ - ۱۱:۰۰

پخش آنلاین

۱۱:۰۰ - ۱۱:۰۵

سرخط خبرها ۱۱:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۱۱:۰۵ - ۱۲:۰۰

پخش آنلاین

۱۲:۰۰ - ۱۲:۰۵

سرخط خبرها ۱۲:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۱۲:۰۵ - ۱۲:۳۰

یک‌ روایت

۱۲:۳۰ - ۱۳:۰۰

پخش آنلاین

۱۳:۰۰ - ۱۳:۰۵

سرخط خبرها ۱۳:۰۰

نگاهی کوتاه به مهم‌ترين و تازه‌ترين خبرها

۱۳:۰۵ - ۱۴:۰۰

پخش آنلاین

۱۴:۰۰ - ۱۴:۳۰

مجله نیمروزی

۱۴:۳۰ - ۱۵:۰۰

پخش آنلاین

۱۵:۰۰ - ۱۵:۱۵

خبرها و گزارش‌ها ۱۵:۰۰

۱۵:۱۵ - ۱۶:۰۰

پخش آنلاین

۱۶:۰۰ - ۱۶:۳۰

مجله بعد از ظهر

۱۶:۳۰ - ۱۷:۰۰

پخش آنلاین

۱۷:۰۰ - ۱۷:۱۵

خبرها و گزارش‌ها ۱۷:۰۰

۱۷:۱۵ - ۱۸:۰۰

پخش آنلاین

۱۸:۰۰ - ۱۸:۱۵

خبرها و گزارش‌ها ۱۸:۰۰

۱۸:۱۵ - ۱۹:۰۰

پخش آنلاین

۱۹:۰۰ - ۲۰:۰۰

مجله شامگاهی

در ساعات پیش رو، روز خود را با مجله شامگاهی رادیو فردا به پایان ببرید. مجموعه‌ای متنوع از آنچه در طول روز در سراسر جهان اتفاق افتاده است.

۲۰:۰۰ - ۲۰:۱۵

خبرها و گزارش‌ها ۲۰:۰۰

۲۰:۱۵ - ۲۰:۳۰

پخش آنلاین

۲۰:۳۰ - ۲۱:۰۰

پخش آنلاین

۲۱:۰۰ - ۲۱:۰۵

خبرها و گزارش‌ها ۲۱:۰۰

۲۱:۰۵ - ۲۱:۳۰
۲۱:۳۰ - ۲۲:۰۰

پخش آنلاین

دقایقی با موسیقی جز سول و بلوز

۲۲:۰۰ - ۲۲:۴۵

مجله شبانگاهی

نیم ساعت با تازه‌ترین خبرها، گزارش‌های دست اول در باره آخرین تحولات جهان و ایران از گزارشگران رادیو فردا در چهارگوشه جهان، گفت‌وگوهای اختصاصی با چهره‌های خبرساز و کارشناسان و مطالب شنیدنی از دنیای سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دانش و ورزش.

۲۲:۴۵ - ۲۳:۰۰

پخش آنلاین

۲۳:۰۰ - ۲۳:۱۵

خبرها و گزارش‌ها ۲۳:۰۰

۲۳:۱۵ - ۰۰:۰۰

پخش آنلاین

XS
SM
MD
LG