لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۷:۴۳

دستگيري ده ها جوان در شادماني فوتبال


اميرمصدق كاتوزيان، مصاحبه با يك شاهدعيني درتهران

خيابان هاي تهران بعد از پيروزي تيم ملي فوتبال ايران بر تيم عراق، خيابان هاي تهران و شهرستانها صحنه شادماني جوانان بود. اما در يك تظاهرات شادمانه با شركت 10 هزار تا 20 هزار نفر در ميدان "هفت حوض- نبوت" واقع در شرق تهران تبديل شده بود، با مداخله ماموران انتظامي و پرتاب گاز اشك آور خاتمه پيدا كرد و تظاهركنندگان در مواردي با ماموران انتظامي گلاويز شدند. تعداد كساني كه در اين عمليات دستگير شدند، اعلام نشد. يك شاهد عيني حوادث ديشب به راديو آزادي مي گويد كهديشب تعداد جمعيت بيشتر از تظاهرات شادماني مشابه در همين محل بود. وي گفت حدود ساعت 6 و نيم كه جمعيت كاملا ميدان را اشغال كرده بودو عبور وسائط نقليه امكان پذير نبود، پايكوبي آغاز شد و تا ساعت 8 و نيم ادامه داشت. وي مي گويد اين تظاهرات كاملا براي شادماني بود و عده اي مي رقصيدند و بهانه آنها پيروزي در مسابقه فوتبال بود. وي مي گويد ساعت يك ربع به 9 نيروهاي ضدشورش با ماسك هاي مخصوص وارد ميدان شدند و سعي كردند ميدان را از جمعيت خالي كنند. بعد از ورود نيروهاي ضدشورش برخورد خشن تر شد و جوانان را با باتوم مي زدند و جنگ و گريزي بين آنها و نيروهاي ضدشورش درگرفت. فاصله جمعيت با آنها حدود 20 متر بود و جمعيت از آنها فرار مي كردند و به طرف ديگر ميدان مي رفتند. چون تعداد افراد نيروهي ضدشورش محدود بود. ساعت 9 و 20 دقيقه سنگپراني هايي از سوي جمعيت به نيروهاي ضدشورش آغاز شد و وضعيت به حالت خطرناكي درآمدو بخش شرقي خيابان پر شده بود از آجرهايي كه پرت شده بود و نزاعها به كوچه هاي اطراف پراكنده شد. بعضي ها نارنجك هاي چهارشنبه سوري منفجر مي كردند. وي مي گويد شعارهاي پراكنده اي داده مي شد عليه نيروهاي ضدشورش و دعواي لفظي پيش آمد بين جمعيت و گروه هايي كه ضدشورش بودند. وي مي گويد تا ساعت 10 كه آنجا مانده بود، وضع ادامه داشت ولي به تدريج نيروهاي ضدشورش براي كاستن از التهاب ميدان را ترك كردندو تا ساعت 12 همه چيز به حال عادي بازگشته بود.
XS
SM
MD
LG