لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۱۳:۱۶

ايران در سالي كه گذشت (قسمت اول)


مهدي خلجي

راديو آزادي در گفتگو با چند صاحبنظر به تحليل رويدادهاي سياسي ايران در سالي كه گذشت مي پردازد. انتخابات رياست جمهوري محمد خاتمي نخستين رويداد عمده سال بود. احمد سلامتيان در مصاحبه با راديوآزادي مي گويد مشخصه عمده اين انتخابات ترديدهاي اوليه خاتمي براي شركت در آن بود و همچنين نشان داد كه زمينه بسيار وسيعي براي بسيج راي دهندگان در جامعه ايران وجود دارد. وي مي افزايد اين انتخابات نشان داد كه جناح راست عليرغم هر شيوه اي كه به كار ببرد، ناتوان بود از اينكه بيش از 3 درصد آراي عمومي جامعه و بيش از 25 درصد از آراي شركت كنندگان در انتخابات را براي مجموعه كانديداهاي خود بسيج كند. با اين حال، سلامتيان مي افزايد اصلاح طلبان به علت ضعف هاي دروني نتوانستند به برتري ساختاري در نظام سياسي ايران دست پيدا كنند و در برآوردن توقعات راي دهندگان توفيق نيافتند. محسن سازگارا تحليلگر سياسي در تهران مي گويد: راي مجدد مردم به خاتمي به اين معني بود كه از جرياني در درون نظام حاكم بر ايران توقعاتي را دارند كه چهار سال قبل هم در انتخابات 76 مطرح كردند. وي مي افزايد مردم طي چهارانتخابات (رياست جمهوري، مجلس و شوراهاي شهر) در سالهاي گذشته پا فشاري كردند بر مفاهيمي مثل بسط آزادي ها، دمكراسي، جامعه مدني، جايگاه ايران در خانواده جهاني و بيرون آمدن از سياست انزوا، توقف تعرضات فرهنگي و امثالهم به مردم. سازگارا كابينه دوره دوم رياست جمهوري خاتمي را مصداق "كوه موش زاييد" توصيف مي كند و مي افزايد عدم تحرك خاتمي در پيشبرد اصلاحات باعث دلسردي مردم از اصلاح طلبان درون حاكميت شده است. وي مي گويد كشمكش مجلس با شوراي نگهبان در حالي ادامه دارد كه اين شورا با استناد به سخنان رهبر جمهوري اسلامي و مستندات ديگري نظير آيين نامه هاي نهادهاي تحت نظر رهبري، مصوبات مجلس را مخالف شرع قلمداد مي كند.

در همین زمینه

XS
SM
MD
LG