لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۱۴

بيستمين سالگرد انقلاب مخملی در جمهوری چک

بیشتر

ٔٔٔٔدانشجویان تظاهرکننده رودررو با پلیس ضدشورش، ۱۹ نوامبر ۱۹۸۹ در پراگ
۱

ٔٔٔٔدانشجویان تظاهرکننده رودررو با پلیس ضدشورش، ۱۹ نوامبر ۱۹۸۹ در پراگ

دانشجویان تظاهرکننده در میدان واتسلاو در پراگ، ۱۷ نوامبر ۱۹۸۹
۲

دانشجویان تظاهرکننده در میدان واتسلاو در پراگ، ۱۷ نوامبر ۱۹۸۹

هزاران تظاهرکننده در انتظار سخنان واتسلاو هاول در روز ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹، میدان واتسلاو در پراگ
۳

هزاران تظاهرکننده در انتظار سخنان واتسلاو هاول در روز ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹، میدان واتسلاو در پراگ

تظاهرکنندگان با شعار آزادی، ۲۷ نوامبر ۱۹۸۹ در پراگ
۴

تظاهرکنندگان با شعار آزادی، ۲۷ نوامبر ۱۹۸۹ در پراگ

 واتسلاو هاول و هزاران تظاهرکننده، ۱۰ دسامبر ۱۹۸۹ در میدان واتسلاو در پراگ
۵

واتسلاو هاول و هزاران تظاهرکننده، ۱۰ دسامبر ۱۹۸۹ در میدان واتسلاو در پراگ

 تظاهرکنندگان در میدان واتسلاو، ۱۷ دسامبر ۱۹۸۹ در پراگ
۶

تظاهرکنندگان در میدان واتسلاو، ۱۷ دسامبر ۱۹۸۹ در پراگ

دانشجویان جوان با شعار «حقیقت برنده است»، با تصویر واتسلاو هاول، ۱۷ دسامبر ۱۹۸۹ در میدان واتسلاو در پراگ
۷

دانشجویان جوان با شعار «حقیقت برنده است»، با تصویر واتسلاو هاول، ۱۷ دسامبر ۱۹۸۹ در میدان واتسلاو در پراگ

دانشجویان جوان با شعار «راستی برنده است» با تصویر واتسلاو هاول، ۱۷ دسامبر ۱۹۸۹ در میدان واتسلاو در پراگ
۸

دانشجویان جوان با شعار «راستی برنده است» با تصویر واتسلاو هاول، ۱۷ دسامبر ۱۹۸۹ در میدان واتسلاو در پراگ

واتسلاو هاول در سال ۱۹۸۹، اولين رئيس جمهور غيركمونيست چكسلواكى و یکی از چهره‌های كليدى در پيروزى انقلاب مخملين
۹

واتسلاو هاول در سال ۱۹۸۹، اولين رئيس جمهور غيركمونيست چكسلواكى و یکی از چهره‌های كليدى در پيروزى انقلاب مخملين

جوانان چکسلواکی در جشن سال نو و پشتیبانی از واتسلاو هاول، در میدان واتسلاو ۳۱ دسامبر ۱۹۸۹
۱۰

جوانان چکسلواکی در جشن سال نو و پشتیبانی از واتسلاو هاول، در میدان واتسلاو ۳۱ دسامبر ۱۹۸۹

XS
SM
MD
LG