لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ تهران ۱۷:۲۰

دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری مصوبه بانک مرکزی را برای تسویه بدهی دولت از محل فروش ارز لغو کرد


دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ایران، مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی را برای تسویه بدهی ۷۴ میلیارد تومانی دولت به این بانک از محل د‌رآمد مابه التفاوت فروش ارز لغو کرده است.
اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗهران در ﻣﺠﻠﺲ که همراه سازمان بازرسی کل کشور از شاکیان بانک مرکزی بودند، به خبرگزاری مهر گفته است که ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دولت از حضور در جلسه رسیدگی به این شکایت خودداری کردند.
اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی ایران را ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد، رﺋﯿﺲ جمهوری، ﺷﻤﺲ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد، مهدیﻏﻀﻨﻔﺮی، وزﯾﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت، رﺳﺘﻢ ﻗﺎﺳﻤﯽ، وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ و بهروز ﻣﺮادی، ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾزی راھﺒﺮدی رﯾﯿﺲ ﺟﻤهوری ایران تشکیل می دهند.
XS
SM
MD
LG