لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ تهران ۰۵:۲۴

نیروی انتظامی: جلسه مجمع عمومی خانه سینما در مکان دیگری برگزار شود


نیروی انتظامی ایران در پاسخ به درﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮھﺎد ﺗﻮﺣﯿﺪی،‌ رئیس هیات مدیره خانه سینما برای تامین امنیت جلسه فوق العاده مجمع عمومی این نهاد، خواستار برگزاری جلسه در مکانی بجز خانه سینما شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرهادتوحیدی، در نامه ای به مسئولان نیروی انتظامی، از آنها خواسته بود تا اﻣﻨﯿﺖ این ﺟﻠﺴﻪ را ﮐﻪ قرار است ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ھﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه (ﺷﺸﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه) در خانه سینما، ﺑﺮﮔﺰار شود، تامین کنند.
معاون نیروی انتظامی در پاسخ، گفته است که "در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ، برای اﺟﺘﻨﺎب از ھﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺎن و ﻣﻨﺰﻟﺖ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﺣﻮزه ﺳﯿﻨﻤﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ"، از مسئولان خانه سینما می خواهد جلسه را در ﻣﮑﺎﻧﯽ دیگر ﺑﺮﮔﺰار کنند، "ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ وزﯾﺮ ارﺷﺎد کتبا خواهان برگزاری این جلسه درﺧﺎﻧﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ باشد."
نیروی انتظامی در عین حال تاکید کرده است که همچنان از خانه سینما و اموال آن محافظت خواهد کرد.

XS
SM
MD
LG