لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۴۳

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ جدید ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ


علی ربیعی، وزیر جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ﺻﻤﺪﷲ ﻓﯿﺮوزی را به ﺳﺮﭘﺮﺳتی ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺼﻮب کرد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ایران، صمدالله ﻓﯿﺮوزی از اعضای ھﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ است و قبلا ﻣﻌﺎون ﻓﻨﯽ و درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق بوده است.
XS
SM
MD
LG