لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۵۰

ﺻﺎﻟﺤﯽ: ﺳﻄﺢ ﻏﻨﯽﺳﺎزی اورانیوم از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ در ﻣﺬاﮐﺮات اﺳﺖ


علی اکبر ﺻﺎﻟﺤﯽ ، رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ایران گفته است سطح غنی سازی اورانیوم، از مسائلی است که می تواند در مذاکرات هسته ای با گروه پنج بعلاوه یک مورد بحث قرار گیرد.
به گزار ش خبرگزاری های ایران، آقای صالحی در حاشیه مراسم امضای تحویل موقت نیروگاه بوشهر به ایران، درعین حال، تاکید کرد که اﯾﺮان ﺑﻪ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان از ﺣﻖ ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﺧﻮد نخواهد گذشت.
XS
SM
MD
LG