لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۷ تهران ۰۵:۲۴

هیات های هسته ای ایران و آلمان عصر امروز در تهران گفتگو می کنند


مذاکرات دوجانبه هسته ای بین هیات های ایران و آلمان عصر امروز، یکشنبه در تهران انجام می شود.
به گزارش خبرگزاری های ایران ، ﻋﺒﺎس ﻋﺮاﻗﭽﯽ، ﻣﻌﺎون وزارت خارجه ایران و ھﺎﻧﺲ دﯾﺘﺮ ﻟﻮﮐﺎس، ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻟﻤﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﮔﺮوه 5+1، ریاست مذاکرات عصر امروز را بر عهده دارند.
ھﯿﺄت ایرانی در روز های گذشته مذاکرات دو جانبه ای با نمایندگان آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ و روﺳﯿﻪ در شهرھﺎی ژﻧﻮ و رم داشته است.

صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG