لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۰۴:۰۵

آمريكا از راه هاي مختلف از آرمان هاي مردم ايران حمايت مي كند: سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا


(rm) صدا | [ 5:43 mins ]
شان مككورميك سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در مصاحبه با راديو فردا می گوید «ما بارها از مشكلات مختلفي كه نتيجه رفتار اين رژيم بوده است، سخن گفته ايم، چه درباره جاه طلبي هاي اتمي يا پشتيباني از تروريسم يا سركوبي مردم خود؛ در نتيجه آنچه ما انتظار داريم، آنچه جهان در انتظار آن است، اين است كه جمهوري اسلامي اعمال و رفتارهاي خود را تغيير هدد؛ اين رژيم حكومتي نيست كه شايسته مردم ايران باشد». سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا مي گويد: «دموكراسي چيزي است كه هر فردي شخصا بايد در پي آن باشد و اين مردم ايران هستند كه مي توانند به آرزوهاي خود براي به دست آوردن زندگي با آزادي بيشتر برسند. ما مي توانيم از مردم ايران حمايت كنيم ومقداري بودجه در اختيار داريم كه مي توانيم و مي خواهيم آن را براي گسترش آ‍زادي و دموكراسي در ايران اختصاص دهيم كه كاملا به صورتي آشكار مصرف خواهد شد و نحوه مصرف آن متمركز بر ساختار بنيادهاي دموكراتيك است». شان مككورميك در يك مصاحبه اختصاصي با راديو فردا، از پشتيباني دولت آمريكا از پيشبرد دموكراسي در ايران سخن گفته و مي گويد: آمريكا از راه هاي مختلف از آرمان هاي مردم ايران در زمينه برخورداري از آزادي ها و دموكراسي حمايت مي كند. پريچهر فرزام (راديو فردا): شان مككورميك قائم مقام معاون وزارت امور خارجه آمريكا در ديپلماسي عمومي و سخنگوي اين وزارتخانه به مناسبت مشاغلي كه قبلا عهده دار بوده است، به مسائل ايران آشنايي كافي دارد. وي قبل از انتقال به وزارت امور خارجه، مدتها سخنگوي شوراي امنيت ملي آمريكا و پس از آن مشاور ويژه رئيس جمهوري بوده است. شان مككورميك ضمنا يكي از كارشناسان مساله كنترل سلاح ها و عدم توليد و گسترش سلاح هاي اتمي است. در يك مصاحبه اختصاصي براي راديو فردا از شان مك كورميك مي پرسم شما هميشه در فرصت هاي گوناگون گفته ايد كه در كنار مردم ايران ايستاده ايد. در كنار مردم ايران با آرمان هايي كه براي دستيابي به آزادي و دموكراسي دارند. با شرايطي كه در حال حاضر در ايران حكمفرما است، به نظر شما چطور اين آروزها و آرمان ها مي تواند به واقعيت بپيوندد. شان مككورميك سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا پاسخ مي دهد: شان مككورميك: ما اميدواريم تغييراتي در زمينه رفتار رژيم ايران مشاهده كنيم. ما بارها از مشكلات مختلفي كه نتيجه رفتار اين رژيم بوده است، سخن گفته ايم. رفتارهايي كه نتايج آن در همه جاي جهان ديده مي شود. چه درباره جاه طلبي هاي اتمي رژيم ايران يا پشتيباني از تروريسم يا سركوبي مردم خود. در نتيجه آنچه ما انتظار داريم، آنچه جهان در انتظار آن است، اين است كه جمهوري اسلامي اعمال و رفتارهاي خود را تغيير هدد. اين رژيم حكومتي نيست كه شايسته مردم ايران باشد. اين رژيم حكومتي نيست كه اجازه دهد مردم ايران با ساير مردم سراسر جهان در ارتباط باشد. اين رژيم رژيمي نيست كه اجازه دهد به طور كامل با مردم ايران ارتباط داشته باشد. پ . ف: به آقاي مككورميك خاطرنشان مي كنم كه درباره تغيير رفتار جمهوري اسلامي صحبت كرده است و مي پرسم آيا شما مي خواهيد به مردم ايران براي رسيدن به دموكراسي كمك كنيد و اگر چنين قصدي داريد، چطور مي توانيد آن را انجام دهيد. حركت شما در جهت كمك به مردم ايران به صورت مستقيم است يا غيرمستقيم؟ سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا به من پاسخ مي دهد: شان مككورميك: مي دانيد، دموكراسي چيزي است كه هر فردي شخصا بايد در پي آن باشد و اين مردم ايران هستند كه مي توانند به آرزوهاي خود براي به دست آوردن زندگي با آزادي بيشتر برسند. ما مي توانيم از مردم ايران حمايت كنيم. ما مي توانيم با رساندن پيام خود از آنان پشتيباني كنيم. ما همچنين مقداري بودجه در اختيار داريم كه مي توانيم و مي خواهيم آن را براي گسترش آ‍زادي و دموكراسي در ايران اختصاص دهيم. اين بودجه اي است كه كاملا به صورتي آشكار مصرف خواهد شد. نحوه مصرف بودجه اي كه براي گسترش دموكراسي در ايران اختصاص داده شده، متمركز بر ساختار بنيادهاي دموكراتيك است. آمريكا هزينه هاي مشابهي را براي ايجاد بنيادهاي دموكراتيك در سراسر جهان تامين مي كند. در نتيجه چندين راه وجود دارد كه ما كوشش مي كنيم از آن طريق به حمايت خود از مردم ايران و آرمان هايشان براي ايراني آزادتر ادامه دهيم. پ . ف: اكنون بايد درباره پرونده اتمي ايران و شوراي امنيت صحبت كرد. مساله اي كه اين روزها بيشتر خبرها را به خود اختصاص داده است. در اين رابطه به شان مككورميك سخنگوي وزارت امور خارجه مي گويم: امروزه دو خطر بزرگ جهان متمدن را تهديد مي كند: يكي خطر تروريسم و ديگري خطر توليد بمب اتمي. سپس مي پرسم با توجه به راي هيات مديران آژانس بين المللي انرژي اتمي براي گزارش پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و نقش هدايت كننده رژيم ايران در حمايت از تروريسم آيا شما اجراي مرحله جديدي از ديپلماسي را موفق مي بينيد؟ شان مككورميك: در حقيقت ما اميدواريم اكنون كه رژيم ايران خود را در شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي بيند، رفتارش را تغيير دهد. آينده را به وضوح مشاهده كند و ما باز اميدواريم اين واقعيت كه رژيم ايران اكنون با آن روبرو است، واقعيت روبرو بودن با شوراي امنيت كه رژيم ايران كوشش داشت به آن نرود، باعث تغيير اعمال رژيم شود. باعث شود جمهوري اسلامي تغيير را انتخاب كند. از تعهدات بين الملليش تبعيت كند و مجموعه خواست هاي هيات مديران آژانس بين المللي انرژي اتمي را كاملا انجام دهد. لازم است بگويم نحوه برخورد با ايران و گزارش پرونده اش به شوراي امنيت سازمان ملل از سوي هيات مديران آژانس گناه كسي جز خود رژيم ايران نيست كه خويشتن را در برابر شوراي امنيت يافته است و تنها كساني كه مردم ايران بايد مقصر بشناسند رژيم ايران است كه از تغيير اعمال و رفتارهايش مردم ايران را از ساير جهان منزوي مي كند.
XS
SM
MD
LG