لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهران ۱۳:۵۳

دیک چینی و دانلد رامسفلد جمهوری اسلامی را به یهودی ستیزی و دخالت در عراق متهم کردند


(rm) صدا | [ 3:05 mins ]
دیک چینی معاون رئیس جمهوری و دانلد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا روز سه شنبه جمهوری اسلامی را از دو سو به باد انتقاد گرفتند. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت ایرانیان به مدت یک نسل زیر دست حکومت قشری متحمل سرکوب شده اند. این حکومت یکی از اصلی ترین حکومت های حامی تروریسم است. رئیس کنونی جمهوری اسلامی آشکارا از جهانی بدون آمریکا و محو کردن اسرائیل از روی نقشه زمین حرف زده است. وی تاکید کرد تاکید کرد که واشنگتن در پرداختن به قضیه جمهوری اسلامی همه گزینه ها از جمله گزینه حمله نظامی را برای خود حفظ خواهد کرد. دانلد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا نیز گفت جمهوری اسلامی عوامل خود را در عراق به کار می گیرد تا به منافع عراق لطمه بزنند. علیرضا طاهری (رادیو فردا): دیک چینی معاون رئیس جمهوری و دانلد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا روز سه شنبه جمهوری اسلامی را از دو سو به باد انتقاد گرفتند. معاون رئیس جمهوری آمریکا گفته های محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی درباره جهان بدون آمریکا را نفرت انگیز خواند. دیک چینی: ایرانیان به مدت یک نسل زیر دست حکومت قشری متحمل سرکوب شده اند. این حکومت یکی از اصلی ترین حکومت های حامی تروریسم است. رئیس کنونی جمهوری اسلامی آشکارا از جهانی بدون آمریکا و محو کردن اسرائیل از روی نقشه زمین حرف زده است. او با بیاناتی نفرت انگیز درباره جنایات نازی ها تردید کرده و خود را با دنیای خیالی انکار هولوکاست یا یهودی کشی همراه ساخته است. ع.ط: معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد که واشنگتن در پرداختن به قضیه جمهوری اسلامی همه گزینه ها از جمله گزینه حمله نظامی را برای خود حفظ خواهد کرد. دیک چینی: آمریکا به سهم خود همه گزینه ها را برای پرداختن به رفتار غیرمسولانه آن رژیم روی میز نگاه می دارد. ع.ط: معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین تهدید کرد که اگر تهران به گفته او به رویارویی با جهان ادامه دهد، آمریکا آماده است فشار بار عواقب مبین و ملموسی را بر دوش جمهوری اسلامی بگذارد. همزمان در واشنگتن حمله دانلد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا به جمهوری اسلامی رنگ دیگری داشت. آقای رامسفلد گفت: دانلد رامسفلد: درباره ایران این را می گویم آنها در حال حاضر مردمی را در عراق می گذارند تا به کارهایی دست بزنند که برای آینده عراق زیانبار است. ما از این قضیه خبر داریم و بنظر من این کاری است که آنها در آینده آنرا غلط خواهند دید. ع.ط: خبرنگاران از رامسفلد خواستند که در این باره توضیح بیشتری بدهد. وزیر دفاع آمریکا گفت جمهوری اسلامی آدمهایی را از نوع نیروهای قدس یا همان نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در عراق به کار می گیرد تا به منافع عراق لطمه بزنند. وزیر دفاع آمریکا افزود که بنظر واشنگتن چنین کسانی را که ماموران جمهوری اسلامی اند نمی توان زائر خواند. دانلد رامسفلد توضیح داد که بنظر او سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دست روی دست نمی گذارد و وقتش را به بطالت نمی گذراند و در نتیجه در عملیات نفوذی به خاک عراق دست دارد.
XS
SM
MD
LG