لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
یکشنبه ۳ تیر ۱۳۹۷ تهران ۱۰:۲۶

در میزگرد احزاب ایتالیا برای دفاع از اکبر گنجی، رهبر حزب سبزها اعطاي شهروندي افتخاري به اكبر گنجي را خواستار شد


(rm) صدا | [ 4:02 mins ]
والدوس پيني وزير دفاع سابق ايتاليا و نايب رئيس كنوني كميسيون خارجي پارلمان اين كشور گفت: هفته آينده پرونده اكبر گنجي را در مجلس مطرح خواهد ساخت. رهبر سبزهاي ايتاليا آلفونسو پكرارو اسكانيودر بيانيه اي از شهردار رم خواست مساله اعطاي شهروندي افتخاري به گنجي را در دستور كار قرار دهد. رهبر حزب راديكال اسپانيا دانياله كاپتسونه نيز در بيانيه اي خطاب به جامعه جهاني گفت: زندانيان سياسي در ايران بايد بلافاصله و بدون قيد و شرط آزاد شوند. حزب راديكال ايتاليا كه داراي كرسي مشاور در نهادهاي وابسته به سازمان ملل است، بر اين نظر است که جهان تحمل نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را ندارد. گروهي از رهبران دموكرات هاي چپ دومين حزب ايتاليا در پارلمان اين كشور و گروه مارگريتا كه سومين گروه سياسي در پارلمان است، متعهد شدند براي آزادي گنجي فعال شوند. رهبر حزب سبزهاي ايتاليا خواهان اعطاي شهروندي افتخاري به اكبر گنجي از سوي شهرداري پايتخت و همه شهرهاي ايتاليا شد. نايب رئيس كميسيون خارجي پارلمان ايتاليا نيز گفت: پرونده اكبر گنجي را هفته آينده در مجلس مطرح خواهد كرد. احمد رافت (راديو فردا): وزير دفاع سابق ايتاليا والدوس پيني و نايب رئيس كنوني كميسيون خارجي پارلمان اين كشور جمعه بعدازظهر در خاتمه شركت در ميزگردي تحت عنوان چالش هاي ايران و دغدغه هاي اروپا گفت: هفته آينده پرونده اكبر گنجي نويسنده و خبرنگار دربند ايراني را در مجلس مطرح خواهد ساخت. در اين ميزگرد علاوه بر والدوس پيني، لامبرتو ديني نخست وزير و وزير امور خارجه سابق ايتاليا و نايب رئيس سناي اين كشور، يوسف مولايي وكيل اكبر گنجي و ماشاءلله شمس الواعظين سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ايران نيز شركت داشتند. والدوس پيني گفت: ايتاليا بايد بلافاصله آزادي اكبر گنجي را خواستار شود، زيرا ما نمي توانيم شاهد مرگ تدريجي اين روزنامه نگار در پشت ميله هاي زندان باشيم و از خود عكس العمل نشان ندهيم. رهبر سبزهاي ايتاليا آلفونسو پكرارو اسكانيو در بيانيه اي از شهردار رم والتر ولتروني خواست به كارزار اين حزب بپيوندد و مساله اعطاي شهروندي افتخاري به اكبر گنجي را در دستور كار شهرداري پايتخت ايتاليا قرار دهد. حزب سبزهاي ايتاليا در خاتمه ملاقات با يوسف مولايي وكيل اكبر گنجي اعلام كرد: نمايندگانش در كليه شوراهاي شهر و استان، طرح اعطاي شهروندي افتخاري به اكبر گنجي را مطرح خواهند ساخت. آلفونسو پكررارو اسكانيو گفت: سبزها آزادي گنجي را مساله اي بسيار جدي تلقي مي كنند و تا زماني كه اين خبرنگار در زندان بماند، دست از فعاليت در اين زمينه برنخواهند داشت، زيرا حضور خبرنگاران و مخالفين سياسي در زندان، مساله داخلي جمهوري اسلامي ايران نيست و جامعه جهاني در اين زمينه داراي مسئوليت است. رهبر حزب راديكال اسپانيا دانياله كاپتسونه نيز در خاتمه ديدار با وكيل آقاي گنجي و سخنگوي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در ايران بيانيه اي صادر كرد كه در آن خطاب به جامعه جهاني آمده است زندانيان سياسي در ايران بايد بلافاصله و بدون قيد و شرط آزاد شوند. حزب راديكال ايتاليا كه داراي كرسي مشاور در نهادهاي وابسته به سازمان ملل متحد است، بر اين نظر است جهان ديگر ظرفيت پذيرفتن زيرپا گذاردن ابتدايي ترين حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران را ندارد و قابل قبول نيست رژيمي كه اكبر گنجي را به ناحق در زندان نگاه مي دارد، حتي از مداواي او نيز جلوگيري به عمل آورد. گروهي از رهبران دموكرات هاي چپ دومين حزب ايتاليا در پارلمان اين كشور و گروه مارگريتا كه سومين گروه سياسي در پارلمان است، همچون حزب سوسياليست با يوسف مولايي و ماشاءلله شمس الواعظين ملاقات كردند و متعهد شدند براي آزادي اكبر گنجي فعال شوند. رسانه هاي ايتاليايي نيز همگي در رابطه با آزادي اكبر گنجي از زندان بسيج شدند. پيام ويديويي خانم معصومه شفيعي همسر اكبر گنجي از بسياري از شبكه هاي راديويي و تلويزيوني اين كشور تاكنون پخش شده است. تاثير اين پيام در افكار عمومي در حدي بوده است كه بسياري از نهادهاي مدني درصدد تشكيل جلساتي در شهرهاي مختلف ايتاليا براي اكران اين پيام ويديويي و ابراز همبستگي با اكبر گنجي هستند.

صفحه ویژه جام جهانی ۲۰۱۸

XS
SM
MD
LG