لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹ تهران ۱۳:۳۳

زندگی در سیاره های دیگر؟ مصاحبه با یک اختر شناسدر جلسه ی اخير انجمن توسعه و تجدد در پاريس، دکتر محمد حيدری ملايری اخترفيزيک دان سرشناس ايرانی در رصد خانه پاريس در زمينه علم ستارگان سخنرانی کرد.


دکتر محمد حيدری ملايری اختر شناس رصد خانه پاریس در بخشی از سخنان خود با اشاره به اين نکته که ستارگان، هم به دنيا می آيند و می ميرند گفت:
«ستارگان هم مانند هر چيز ديگری در طبيعت، آغاز و پايانی دارند، و پيوسته در حال تحول هستند.»


آقای حيدری ملايری به راديو فردا گفت: «عمرحشرات با روز شمارش ميشود، عمر انسان با سال، و عمر ستارگان با ميليون ها و شايد ميلياردها سال. برای نمونه، خورشيد ما، پس از ۱۰ ميليارد سال عمر از بين خواهد رفت. »


اختر فيزيک دان ايرانی در اين مورد که آيا شواهدی در زمينه وجود زندگی در سياره ای ديگر وجود دارد گفت وجود حيات در نقطه ديگری از گيتی محتمل است.


«تاکنون دليل عينی برای اثبات اين فرضيه نداشته ايم، زيرا تلسکوپ های توانايی که بتوانند در اين زمينه به ما کمک کنند وجود نداشته است. اما تصور بر اين است که بايد زندگی ديگری در اين کهکشان وجود داشته باشد. اکنون با مطالعه ی ستارگان کهکشان ها دريافته ايم، که همه ی ستاره ها، ازهمان عنصرهای شيميايی و همان مولکول هايی درست شده اند که ما ازآن درست شده ايم.»


«همه ی ستاره ها، ازهمان عنصرهای شيميايی درست شده اند که ما از آن درست شده ايم»

به همين دليل به گفته دکتر محمد حيدری ملايری، اين احتمال وجود دارد که اگردر نقطه ای خاصی، خصوصيت های فيزيکی و شيميايی لازم با هم جمع شوند، «ترکيب آنها به احتمال بسيار زياد ميتواند به بوجود آمدن موجودات زنده ای به صورت خيلی کوچک در حد ميکربی و يا به صورت پيشرفته تر مثل خود ما منجر شود».


اختر شناس رصدخانه پاريس افزود ميلياردها ستاره ی متوسط مانند خورشيد وجود دارد، و به همين دليل بايد در اطراف اين ستارگان هم سياره هايی وجود داشته باشد.


انسان و غبار ستارگان


از سال ۱۹۹۴ تا کنون، در حدود ۲۰۰ سياره در اطراف ستاره گان ديگر کشف شده اند. به نظر اين اخترفيزيک دان، تا ۱۰ يا ۱۵ سال ديگر شايد سياره هايی مانند زمين کشف شوند. «زيرا هم اکنون هم می توان سياره هايی يافت که شبيه سياره مشتری و يا بزرگتر از مشتری هستند».


دکترحيدری ملايری هم چنين گفت که کمتر از ده سال است دانشمندان به اين نتيجه رسيده اند که همان عنصرهای شيميايی مانند عنصر کربن و اکسيژن که در درون ما است، دردرون ستارگان بوجود آمده اند. به گفته وی «به همين دليل ما بسيار به ستارگان پيوستگی داريم و اين واقعيت دارد که انسان از غبار ستاره ها ست.»


در اين رابطه به گفته محمد حيدری ملايری می توان به اين نکته توجه کرد که به عنوان مثال، به تعداد سلول های مغزی انسان، بين ۱۵۰ تا ۲۰۰ ميليارد نورُون، ستاره در کهکشان وجود دارد.


محمد حيدری ملايری، تحصيلات اخترشناسی خود را با کسب درجه ی دکترای عالی در فرانسه به پايان رسانده، و بعنوان اختر فيزيک دان رصدخانه ی پاريس، در آزمايش گاه مطالعه ی تابش و ماده در اخترفيزيک، يکی از شش بخش علمی اين رصدخانه، به پژوهش اشتغال دارد.

زیر ذره‌بین

XS
SM
MD
LG