لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۲:۰۴

کشمکش بر سر انتقال محل برگزاري نمايشگاههاي بين المللي تهران بين شوراي شهر تهران و وزارت بازرگاني و شرکت نمايشگاههای يبن المللي تهران


(rm) صدا | [ 3:58 mins ]
کشمکش بر سر انتقال محل برگزاري نمايشگاههاي بين المللي تهران به نقطه اي ديگر از حومه شهر بين شوراي شهر تهران از يک سو و وزارت بازرگاني و شرکت نمايشگاهها يبن المللي تهران همچنان ادامه دارد. شوراي شهر و بويژه شهردار تهران به شدت به انتقال نمايشگاه به خارج از شهر پافشاري مي کند. محمود احمدي نژاد شهردار تهران در اوايل سال جاري با قاطعيت اعلام کرد محل برگزاري نمايشگاههاي بين المللي تهران به نقطه اي خارج از شهر در نزديکي پارک چيتگر که به عنوان محل جديد نمايشگاههاي بين المللي انتخاب شده انتقال پيدا کند. مدير عامل شرکت نمايشگاههاي بين المللي تهران به غير ممکن بودن تعطيلي نمايشگاه بين المللي و همچنين نامناسب بودن محل انتخاب شده از سوي شوراي شهر اشاره کرد. فرماندار تهران نيز روز گذشته اعتراض خود را به تعطيلي يا تغيير محل نمايشگاه بين المللي تهران اعلام کرد و گفت: اگر فرمانداري اين مصوبه را خارج از اختيارات شوراي شهر تشخيص دهد، شورا بايد مصوبه را مورد بازنگري و ارزيابي مجدد قرار داده و يا به طور کلي مصوبه را پس بگيرد. اشکان پازوکي (راديو فردا): کشمکش بر سر انتقال محل برگزاري نمايشگاههاي بين المللي تهران به نقطه اي ديگر از حومه شهر بين شوراي شهر تهران از يک سو و وزارت بازرگاني و شرکت نمايشگاهها يبن المللي تهران همچنان وجود دارد. شوراي شهر و بويژه شهردار تهران به شدت به انتقال نمايشگاه به خارج از شهر پافشاري مي کند. محمود احمدي نژاد شهردار تهران همچنان از موضع قدرت با اين موضوع برخورد مي کند. وي در اوايل سال جاري با قاطعيت اعلام کرد محل برگزاري نمايشگاههاي بين المللي تهران به نقطه اي خارج از شهر در نزديکي پارک چيتگر که به عنوان محل جديد نمايشگاههاي بين المللي انتخاب شده انتقال پيدا کند. طبق وعده اي که او داده بود کار اجرايي اين پرژه مي بايست قبل از آغاز فصل تابستان آغاز مي شد. صداي احمدي نژاد: و مطمئنا حکم شوراي اسلامي شهر را قاطعانه اجرا خواهيم کرد. محل انتخاب شد و در پارک چيتگر محل بسيار مناسبي است در کنار بزرگراه و مسير مترو. مشاور انتخاب شده دارد طراحي مي کند و عمليات اجرايي تا قبل از تابستان آغاز خواهد شد. اما حسين اسپهبدي مدير عامل شرکت نمايشگاههاي بين المللي تهران به غير ممکن بودن تعطيلي نمايشگاه بين المللي و همچنين نامناسب بودن محل انتخاب شده از سوي شوراي شهر اشاره کرد و گفت: علاوه بر محل فعلي در محلي که شوراي شهر در نظر گرفته نيز محل ديگري با موافقت وزير بازرگاني احداث خواهد شد. صداي اسپهبدي: به اتفاق جناب آقاي وزير بازرگاني بازديدي داشتيم از محل. علاوه بر اين که فضا فضاي مناسبي نيست. اما براي نشان دادن حسن نيت جناب آقاي وزير موافقت کردند که در آنجا هم يک محل نمايشگاهي احداث شود. از طرفي شوراي شهر تهران مدعي است بر اساس قوانين مصوبه شهرداري محل اماکني که براي شهروندان مزاحمت ايجاد مي کند بايد به خارج از شهر و محلهاي کم تردد انتقال يابد. اما از سوي ديگر اسپهبدي اظهار مي کند که بر اساس پيگيري هاي حقوقي انجام شده اين قانون شامل نمايشگاه بين المللي نمي شود. اما غائله به همين جا ختم نمي شود. شهردار تهران مي گويد: توافق کرديم که نمايشگاههاي پر ازدحام برگزار نشود تا زماني که محل نمايشگاه منتقل شود. اما اسپهبدي مدير عامل شرکت نمايشگاههاي تهران اين ادعا را تکذيب مي کند: قرار نبود که نمايشگاههاي پرازدحام تشکيل نشود. در بندي از آن تفاهم نامه آمد که اگر نيروي انتظامي مخالفتي با برگزاري نمايشگاه نداشته باشد، نمايشگاه برگزار شود. وي همچنين از مسئولان شهرداري و شوراي شهر تهران خواست که شرايط حساس و ويژه نمايشگاه و همچنين قراردادهاي از پيش امضا شده که به قرار دادهاي همکاري بر اساس کميسيونهاي مشترک دولتي مربوط مي شود را نيز در نظر داشته باشند. ضمن اين که وي رسيدگي و برخورد با اين موضوع را تنها در صلاحيت شوراي شهر نمي داند. اين در حاليست که علي اوسط هاشمي فرماندار تهران نيز روز گذشته اعتراض خود را به تعطيلي يا تغيير محل نمايشگاه بين المللي تهران اعلام کرد و گفت: اگر فرمانداري اين مصوبه را خارج از اختيارات شوراي شهر تشخيص دهد، شورا بايد مصوبه را مورد بازنگري و ارزيابي مجدد قرار داده و يا به طور کلي مصوبه را پس بگيرد.
XS
SM
MD
LG