لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۴:۱۴

استقرار یکان ویژه نیروی انتظامی در خیابانهای تهران و شهرستانها پیشاپیش سالروز قیام دانشجوئی 18 تیرماه، از دید سه صاحبنظر


(rm) صدا | [ 5:28 mins ]
از چند هفته پيش از فرارسيدن هجدهم تيرماه، سالگرد نخستين قيام اعتراضي دانشجويان ايران به دستگاه حاکمه جمهوري اسلامي، نيروهاي سپاه و ارتش به بهانه کمک به برقراري نظم در ترافيک شهري در خيابانهاي اصلي تهران و شهرهاي ديگر بزرگ کشور در شکل انبوه حضور پيدا کردند. مهدي خان‌‌بابا تهراني در مصاحبه با رادیوفردا می گوید بيشتر نيروهاي انتظامي ايران خودنمايي مي کنند براي شانتاژ کردن روحيه عمومي مردم ايران که در يک موقعيت حساسي ايران قرار گرفته با وضعيت عراق از يک طرف، افغانستان و دورتادور ايران به هر حال آرام نيست. علي کشتگر: می گوید خود رژيم به شدت از يک برگزاري کوچک و محدود سالگرد هجده تير هم مي ترسد. واقعا بدون هيچگونه اغراق، نارضايتي و نفرت دانشجويان و جوانان از حاکيت ديني فوق العاده زياد است. مهرداد درويش پور: در مصاحبه با رادیوفردا می گوید زماني که يک حکومت نيروهاي نظاميش را، نيروهاي انتظامي، پليس، ارتش و غيره را به خيابانها مي کشاند براي سرکوب مردم، درواقع نشان مي دهد مشروعيتش به طور جدي زير سئوال رفته است. مسعود ملک (راديو فردا): از چند هفته پيش از فرارسيدن هجدهم تيرماه، سالگرد نخستين قيام اعتراضي دانشجويان ايران به دستگاه حاکمه جمهوري اسلامي، نيروهاي سپاه و ارتش به بهانه کمک به برقراري نظم در ترافيک شهري در خيابانهاي اصلي تهران و شهرهاي ديگر بزرگ کشور در شکل انبوه حضور پيدا کردند و همزمان دولت با برگزاري تظاهرات دانشجويي به مناسبت هجدهم تير مخالفت کرد. مهدي خان‌‌بابا تهراني حضور اين نيروها در خيابان‌هاي شهر را چنين توضيح مي دهد. مهدي خان‌بابا تهراني: بيشتر نيروهاي انتظامي ايران خودنمايي مي کنند براي شانتاژ کردن روحيه عمومي مردم ايران که در يک موقعيت حساسي ايران قرار گرفته با وضعيت عراق از يک طرف، افغانستان و دورتادور ايران به هر حال آرام نيست. مجموعه اين مانورها و آرايشها بيشتر براي شانتاژ کردن روحيه مردم و به وجود آوردن يک فضاي رعب و وحشت در کل کشور. م . م.: علي کشتگر در پاسخ به اين سئوال که آيا توان جنبش دانشجويي حضور چنين نيرويي را توجيه مي کند مي گويد: علي کشتگر: من فکر مي کنم که فقط مسئله توان جنبش دانشجويي نيست که آيا اينها تواني دارند يا جنبش دانشجويي توان اين را دارد که يک حرکت اعتراضي بکند يانه و چرا اينها اين کار را کردند. به نظر من بيشتر بايد نگاه کرد که خود رژيم به شدت از يک برگزاري کوچک و محدود سالگرد هجده تير هم مي ترسد. واقعا بدون هيچگونه اغراق، نارضايتي و نفرت دانشجويان و جوانان از حاکيت ديني فوق العاده زياد است. بنابراين ممکن است يک مراتب ساده دانشجويي که در سطح دانشگاهها برگزار مي شود، اينها يک دفعه به يک حرکت بزرگ ملي تبديل شود، براي اين که شرايط در ايران بسيار شرايط بي ثباتي است و جامعه ايران به نوعي به شکل يک آتش زير خاکستر است و هر لحظه ممکن است اگر که شرايطي پيش بيايد، يک دفعه مثلا يک مراسم ساده در سطح دانشگاهها اينها به هم گره بخورد و به هم نزديک بشود و مردم از آنها حمايت کنند و آن وقت معلوم نيست چه بشود. رژيم بنابراين کوشش مي کند پيشاپيش جلوي برگزاري يک مراسم سالگرد هجده تير و يا برگزاري تظاهرات اعتراض آميز را بگيرد. پيشاپيش که اصلا از سر مردم و دانشجويان چنين حرکتي را بيرون کند. خوب، به اين دليل است که نيروها را بسيج کرده در خيابانها. ثانيا خب اين که طبيعتا بايد آماده باشد که اگر مراسمي که به هر حال در سطح دانشگاهها برگزار خواهد شد به يک حرکتهاي بزرگ خواست تبديل شود، باز جلوي آن را بگيرد. چون فکر مي کنند اگر اين قدرتنمايي نباشد و يک حرکت بزرگي براي مراسم سالگر 18 تير در سطح دانشگاهها و جنبش دانشجويي برگزار بشود، مردم هم حمايت کنند، در شرايط کنوني ايران اگر يک همچين اتفاقي بي افتد، ممکن از دست رژيم خارج شود. قبلا اصلاح طلبان از جمله آقاي خاتمي اعتباري داشتند پيش مردم و مي توانستند در چنين شرايطي در واقع ريششان را گرو بگذارند و جلوي وسعت گرفتن يک حرکت اعتراضي و تبديل آن به يک قيام بزرگ بگيرند. ولي الان خب استبداد واقعا همه پلها را خراب کرده و ديگر کسي را ندارند که اگر يک اتفاقي مانند 18 تير شش سال پيش بيفتد، ديگر بتواند از طريق نيروهاي ميانجي بين خودش و مردم، مردم را آرام و کنترل کند. بنابراين وحشت دارند و کوشش مي کنند که چنين اتفاقي نيفتد. حالا ظرفيت جنبش دانشجويي هم طبيعتا به آن حد نيست و ضمنا هم اين که اگر اين فشارها برداشته شود و خطر ارعاب و سرکوب نباشد، چه بسا که جنبش دانشجويي به گونه‌اي حرکت خواهد کرد که دور از انتظار همه ما باشد، يعني يک حرکت بزرگ عظيم ملي يک دفعه به وجود بيايد از جنبش دانشجويي وقتي که هزينه کمتري بخواهند بپردازند دانشجويان و خطر سرکوب و زندان و ارعاب نباشد. م . م .: و مهرداد درويش پور، جامعه شناس و پژوهشگر حضور اين نيروها را نشانه از دست رفتن مشروعيت نظام مي داند. مهرداد درويش پور: زماني که قدرت نظامي يک قدرت برهنه است، زماني که يک حکومت نيروهاي نظاميش را، نيروهاي انتظامي، پليس، ارتش و غيره را به خيابانها مي کشاند براي سرکوب مردم، درواقع نشان مي دهد مشروعيتش به طور جدي زير سئوال رفته. در هيچ روزي حکومت اسلامي اينچنين دچار ترس و هراس و وحشت نمي شود که در سالگرد هجده تير.
XS
SM
MD
LG