لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۲۳

ابراز نگراني از برداشت دولت از صندوق تامين اجتماعي در نامه سرگشاده کانون عالي شوراهاي اسلامي کار


(rm) صدا | [ 4:09 mins ]
اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي مي گويد: دولت موظف است از درآمدهاي عمومي خدمات و حمايت مالي را براي نيازمندان تامين اجتماعي فراهم کند. کانون عالي شوراهاي اسلامي کار در نامه اي سرگشاده به وزير رفاه و تامين اجتماعي نسبت به استفاده از امکانات صندوق تامين اجتماعي در اين وزارتخانه ابراز نگراني کرد. در اين نامه سرگشاده از وزير رفاه و تامين اجتماعي خواسته شده است استفاده از ساختمانهاي متعلق به صندوق تامين اجتماعي متوقف شود. کانون شوراي اسلامي کار همچنين نسبت به دخالت احتمالي نيروهاي امنيتي و سياسي بر اين مساله هشدار داده و اعلام کرده است که در اين صورت به نهادهاي بين المللي شکايت خواهد کرد. حسن صادقي، دبير عالي کانون شوراهاي اسلامي کار و از نويسندگان اين نامه، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که يکي از دغدغه هاي بزرگ جامعه کارگري آن است که اساس شکل گيري وزارتخانه رفاه و تامين اجتماعي با دست اندازي به منابع کم درآمدترين و فقيرترين قشر جامعه يعني کارگران شکل پيدا کند. سياوش اردلان (راديو فردا): اصل 29 قانون اساسي ايران مي گويد: دولت موظف است از درآمدهاي عمومي خدمات و حمايت مالي را براي نيازمندان تامين اجتماعي فراهم کند. به همين خاطر است که کارگران ايران مي گويند: صندوق تامين اجتماعي نبايد محلي باشد که دولت از آن براي منافع خود برداشت کند. کانون عالي شوراهاي اسلامي کار در نامه اي سرگشاده به وزير رفاه و تامين اجتماعي نسبت به استفاده از امکانات صندوق تامين اجتماعي در اين وزارتخانه ابراز نگراني کرد. در اين نامه سرگشاده از وزير رفاه و تامين اجتماعي خواسته شده است استفاده از ساختمانهاي متعلق به صندوق تامين اجتماعي متوقف شود. کانون شوراي اسلامي کار همچنين نسبت به دخالت احتمالي نيروهاي امنيتي و سياسي بر اين مساله هشدار داده و اعلام کرده است که در اين صورت به نهادهاي بين المللي شکايت خواهد کرد. يکي از نويسندگان اين نامه حسن صادقي، دبير عالي کانون شوراهاي اسلامي کار است که در گفتگو با همکارم فريدون زرنگار درباره انگيزه انتشار نامه سرگشاده چنين مي گويد: حسن صادقي (دبير عالي کانون شوراهاي اسلامي کار): همانطوري که در متن نامه سرگشاده هم تاکيد کرديم ما، خوشحال هستيم از اجراي اصل 29 قانون اساسي که سالها پس از انقلاب درواقع متوقف شده بود. لکن با رويکردي که وزارت رفاع و تامين اجتماعي در ابتداي کار از خودش نشان داده مخالف هستيم. به دليل اينکه منابع شکل گيري وزارت رفاع مي بايستي از محل درآمدهاي عمومي باشد، نه از منابع حق الناس. آنچه که امروز درواقع ما شاهد آن هستيم و يکي از دغدغه هاي بزرگ جامعه کارگري است، اين که اساس شکل گيري وزارتخانه مذکور با دست اندازي به منابع کم درآمدترين و فقيرترين قشر جامعه يعني کارگران شکل پيدا کند. فريدون زرنگار (راديوفردا): اما مگر اين وزارتخانه داراي رديف بودجه اي در بودجه عمومي دولت نيست که بخواهد از منابع ديگر و آنطور که شما مي گوييد از منابع کارگران استفاده کند؟ حسن صادقي: قطعا نيست. به اين دليل که در بودجه امسال ما رديفي به نام وزارت رفاه و تامين اجتماعي نداريم. به همين دليل به دو شکل مي تواند دولت درواقع اقدام کند. يا از منابع غير شمولي که در اختيار رئيس جمهوري است، يا به هر حال از منابعي که امروز در اختيار سازمان تامين اجتماعي است. ما احساس کرديم که امکان دارد دولت با اتکا بر منابع سازمان تامين اجتماعي اين کار را صورت دهد. ف . ز : چرا تشکلهاي کارگري ادعاي مالکيت بر اين منابع را دارند؟ حسن صادقي: به اين دليل که از سال 1304 که اولين صندوق تامين اجتماعي يا حمايت از کارگران شکل گرفته، به نام کارگران بوده و از محل درآمد ويژه کار کشور بوده. ما سخت اعتقاد داريم به اين که سازمان تامين اجتماعي امروز از منابع درآمدي نيروي کار کشور بوده. ف . ز : اگر آنطوري که شما مي گوييد اين دست اندازي وزارت رفاع و تامين اجتماعي به اين منابع سازمان تامين اجتماعي ادامه پيدا کند، کارگران چه امکاناتي دارند براي مقابله با اين مساله. حسن صادقي: ما تذکر داديم که اين کار صورت نگيرد و وزير محترم رفاه هم در تماس تلفني که با بنده داشتند تاکيد داشتند که هرگونه برداشت از ذخاير سازمان تامين اجتماعي متعلق به کارگران به دليل حق الناس بودنش حرام است و من به خودم اجازه نمي دهم حتي يک ريال، يک پر کاغذ از منابع اين سازمان را جهت شکل گيري اين وزارتخانه به کار گيرم. خود اين مطلب مايه خوشحالي و روزنه اميدي است مبني بر اين که وزير محترم فعلي رفاه، جناب آقاي دکتر شريف زادگان اين اجازه را نه به خودش داده، نه به ديگران خواهد داد که بخواهند دست به تعدي و تجاوز به منابع صندوق بيمه اي که متعلق به 26 ميليون نفر است، صورت بگيرد. حالا اگر چنانچه اتفاقي بي افتد، جامعه کارگري توانش را به موقع خودش نشان مي دهد. قرار نيست که در واقع اين توان را فعلا اظهار کند که چگونه مي خواهد مبارزه کند.
XS
SM
MD
LG