لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ تهران ۲۲:۲۷

اعلام آمادگي دولت خاتمي براي شناسايي عاملان قتل زهرا کاظمي، از ديد دو حقوقدان


(rm) صدا | [ 6:59 mins ]
امروز عبدالله رمضان زاده، سخنگوي دولت محمد خاتمي، گفت که دولت هر کاري که لازم باشد انجام مي دهد تا عامل يا عاملان قتل زهرا کاظمي شناسايي و محاکمه شوند. دکتر عبدالکريم لاهيجي، حقوقدان در پاريس، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد قوه قضاييه دربست در اختيار سعيد مرتضوي است که از روز اول اين پرونده را به وجود آورده است، و معلوم نيست که آقاي رمضان زاده بر اساس چه خوشبيني يا چه قرائن و شواهدي دلش مي خواهد که قوه قضاييه به رئيس جمهوري اجازه دهد که يک تحقيقات جديدي را آغاز کند. عبدالفتاح سلطاني، حقوقدان در تهران و از وکيلان خانواده زهرا کاظمي، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد: ما در جريان تصميمات حکومتي نيستيم، همانطوري که آن هياتي که رئيس جمهوري معين کرده بود، متاسفانه اقداماتي که کرده بود، خيلي هاي آن با واقعيت نمي خواند. وي مي افزايد که بسياري از آثار ضرب و جرحي که بر بدن زهرا کاظمي بوده، در آن گزارش منعکس نيست، و متاسفانه آنها هم به وظيفه خودشان دقيق عمل نکرده بودند، ما هم اميدي به آنها نداريم، بلکه اميد داريم که پرونده به قاضي بي طرف يا قضات بي طرف ارجاع شود که به وظيفه خود عمل کنند. پريچهر فرزام (راديوفردا): دادگاه رسيدگي به پرونده قتل زهرا کاظمي در تهران، راي به تبرئه تنها کسي داد که دادستاني تهران وي را به قتل از نوع شبه عمد متهم کرده بود و دادگستري تهران نيز در اعلاميه اي اظهار نظر کرد که مرگ خانم کاظمي ممکن است بر اثر سرگيجه و زمين خوردگي باشد. ليلي صدر از راديوفردا گفتگويي کرده است با دکتر عبدالکريم لاهيجي، حقوقدان در پاريس و از او درباره سخنان عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت آقاي خاتمي پرسيده است که گفته است دولت هر کاري که لازم باشد انجام مي دهد تا عامل يا عاملان قتل زهرا کاظمي شناسايي و محاکمه شوند. دکتر عبدالکريم لاهيجي (حقوقدان، پاريس): اظهارات آقاي رمضان زاده موکول به اين است که قوه قضاييه با اين مساله موافقت کند. قوه قضاييه هم اين چيزي که طي يک سال گذشته ما ديديم، دربست در اختيار سعيد مرتضوي است که از روز اول اين پرونده را به وجود آورده، زهرا کاظمي را متهم به جاسوسي کرده، او را به صورت غير قانوني بازداشت کرده، کتکش زدند، زير نظر او و معاونش و بالاخره در اثر ضربات وارده بر سر و روي زهرا کاظمي و ادامه بدرفتاري او به کما رفته و بعد هم کشته شده. طي يک سال گذشته اگر قوه قضاييه و سعيد مرتضوي مي خواستند که حقيقت کشف شود، پرونده به اينجا نمي رسيد و يک نفر را به عنوان متهم به دادگاه معرفي نمي کردند که آن هم بالاخره حکم تبرئه اش صادر بشود. من نمي دانم که آقاي رمضان زاده بر اساس چه خوشبيني يا چه قرائن و شواهدي دلش مي خواهد که اين قوه قضاييه يا به رئيس او آقاي رئيس جمهور اجازه دهند که يک تحقيقات جديدي را آغاز کنند. ليلي صدر (راديو فردا): دادگاه تجديد نظر از کي کار خود را آغاز مي کند و دورنماي آن در اين زمينه چه خواهد بود؟ دکتر عبدالکريم لاهيجي: دادگاه تجديد نظر از زماني شروع مي شود که نسبت به اين حکم ورثه زهرا کاظمي، يعني وکلاي آنها درخواست تجديد نظر کنند و زمان تجديد نظر روز است از تاريخ ابلاغ حکم. اگر ديروز حکم به وکلاي ورثه زهرا کاظمي ابلاغ شده باشد، آنها 20 روز وقت دارند که نسبت به اين حکم درخواست تجديد نظر کنند و بعد اعتراضات خودشان را به دادگاه اعلام کنند و در جريان رسيدگي معلوم خواهد شد که دادگاه تجديد نظر يک دادگاه مستقلي خواهد بود يا آن دادگاه هم بايد نظر مسئولان قوه قضاييه و در صدر آنها رئيس قوه قضاييه و سعيد مرتضوي را رعايت کند. آن چيزي که متاسفانه امروز از اطلاعيه دادگستري تهران ما مي بينيم، به صورت کلي اصلا منکر قتل شدند و مدعي هستند که زهرا کاظمي در اثر اعتصاب غذا فشار خون و قند خونش پايين افتاده و ممکن است که زمين خورده باشد و خونريزي مغزي به آن صورت به وجود آمده باشد. بعد هم مي گويند اصلا خدا مي داند که چه حادثه اي اتفاق افتاده. وقتي ما در مقابل يک چنين گزارشي هستيم و در مقابل يک پرونده اي که در يک سال گذشته تمام مسئولان قوه قضاييه کوشش کردند که اين پرونده را دفن کنند و نه اين که بخواهند که حقيقت کشف شود و تمام کساني که در اين قضيه دخالت مستقيم يا غير مستقيم داشتند، از مرتضوي و معاون او، محمد بخشي، که ضربات مهلک و کشنده را او به سر و صورت زهرا کاظمي هنگام دستگيري او وارد کرده، بنابراين ما از حالا بدون اينکه من بخواهم به عنوان يک حقوقدان و وکيل دادگستري پيش داوري کنم، بايد بگويم که متاسفانه از دادگاه تجديد نظر هم ما انتظار معجزه نداريم. پ.ف.: و عبدالفتاح سلطاني، حقوقدان در تهران و از وکيلان خانواده زهرا کاظمي، در پاسخ به اين پرسش ليلي صدر که تا کنون درباره پرونده قتل زهرا کاظمي چه اقداماتي صورت گرفته است، و پژوهش خواهي در چه مرحله اي است، و چقدر به موفقيت در دادگاه تجديد نظر اميد دارند، مي گويد: عبدالفتاح سلطاني (حقوقدان، تهران) : ما فقط مراجعه کرديم به شعبه براي اينکه قسمتي از اوراق پرونده مطالعه نشده بود، آن قسمتي را هم که مطالعه نشده بود، مخصوصا آن ضمائمي که وکيل متهم ارائه کرده بود را ما مطالعه کرديم و لايحه وکيل متهم را فتوکپي تهيه کرديم که بتوانيم در مرحله تجديد نظر خواهي با دست پر تر و با استدلال قوي تر بتوانيم که دفاع کنيم. البته هنوز قسمتي از پرونده مطالعه نشده است، باز هم مراجعه خواهيم کرد و مطالعه خواهيم کرد. اما درباره اينکه آيا در مرحله تجديد نظر اميدي هست، ما معتقد هستيم که در سيستم قضايي ما و در دستگاه قضايي ما، قضات با سواد و مستقي هستند. اگر اين پرونده ارجاع شود به آن قضات، احتمال نتيجه گيري قطعا هست. ل.ص.: شما فکر مي کنيد سخنان آقاي رمضانزاده بر تصميم دستگاه قضايي و دادگاه تجديد نظر، اصولا اثر گذار است؟ عبدالفتاح سلطاني: اين که آقاي رمضانزاده چه گفته و چه کار مي خواهد بکند، ما در جريان تصميمات حکومتي نيستيم، همانطوري که آن هياتي که رئيس جمهوري معين کرده بود، متاسفانه اقداماتي که کرده بود، خيلي هاي آن با واقعيت نمي خواند. بسياري از آثار ضرب و جرحي که بر بدن زهرا کاظمي بوده، در آن گزارش منعکس نيست، و متاسفانه آنها هم به وظيفه خودشان دقيق عمل نکرده بودند، ما هم اميدي به آنها نداريم. بلکه اميد داريم که پرونده به قاضي بي طرف يا قضات بي طرف ارجاع شود که به وظيفه خود عمل کنند. ل.ص.: نظر شما در مورد آخرين اعلاميه دادگستري تهران، مربوط به تصادفي بودن مرگ زهرا کاظمي چيست و شما فکر مي کنيد تاثير اين اعلاميه در دادگاه تجديد نظر چه خواهد بود. عبدالفتاح سلطاني: اين اطلاعيه با واقعيت هاي پرونده نمي خواند. اينها مي خواهند آن مقصر واقعي را پنهان نگاه دارند. خودشان مي دانند مقصر کيست. حداقل پنج تا سرباز آمده اند و شهادت داده اند که کسي که ضربه زده به خانم زهرا کاظمي را ديدند، منتها بعدا اين سربازان را ترساندند که آمده اند و شهادت خود را پس گرفته اند. پس خودشان مي دانند. و اين اطلاعيه هم به نظر ما در واقع جزء اظهار خلاف واقع چيز ديگري نيست، و هم دادسراي تهران، و هم وکلاي پرونده، حتي وکيل متهم هم مي داند که ضارت کيست. مشخص است براي ما. هر بي طرفي اگر بيايد مطالعه کند پرونده را، متوجه مي شود که حقيقت چيست و قاتلان چه کساني هستند، ولي متاسفانه تا اين لحظه نخواستند قاتل را رو بکنند.
XS
SM
MD
LG