لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۰۸

گزارش اقتصادي: تاثير نظام ناكارآمد اداري بر ناكامي در جذب سرمايه هاي خارجي


(rm) صدا |
امير مصدق كاتوزيان (راديوفردا): يک مقام ارشد وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي ناکار آمدي نظام اداري ايران را به باد انتقاد گرفت و آنرا يکي از عوامل اصلي ناکامي ايران در جذب سرمايه گذاري خارجي دانست. دكتر فريدون خاوند (راديوفردا، پاريس): دولت جمهوري اسلامي براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي قوانين تازه وضع ميکند، با کشور هاي گوناگون جهان قرار داد هاي دو جانبه مي بندد و به «آژانس چند جانبه تضمين سرمايه گذاري هاي خارجي» يا «ميگا»، وابسته به بانک جهاني، مي پيوند. ولي هيچ يک از اين ابتکار ها چندان موثر نمي افتد و ايران، از لحاظ جذب سرمايه، همچنان در فهرست کشور هاي حاشيه اي جهان جاي دارد. اين بن بست اقتصاد گردانان جمهوري اسلامي را وادار ميکند به جستجوي موانع ديگري بر آيند که راه را بر ورود سرمايه هاي خارجي سد ميکنند. احمد مرتضوي، مدير کل سرمايه گذاري هاي خارجي در وزارت امور اقتصادي و دارايي بر نظام ناکار آمد اداري ايران انگشت ميگذارد و آنرا عامل ناکامي کشور در جذب سرمايه ميداند. به گفته او «در حالي که ارسال پول به خارج از کشور از طريق نظام بانکي چهار ماه طول ميکشد، يا صدور يک پروانه بهره برداري با مشکل روبرو مي شود، طرف هاي ايراني چگونه مي توانند به تعهدات خود در مقابل خارجيان پايبند باشند.» احمد مرتضوي مي افزايد که ايران يکي از پر منفعت ترين کشور هاي جهان براي سرمايه گذاري است، ولي حتي مردم خودش نمي خواهند در آن سرمايه گذاري کنند. در وراي ناکارآمدي نظام اداري ايران، که مدير کل سرمايه گذاري هاي خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي جمهوري اسلامي بر آن تأکيد ميکند، جذب سرمايه گذاري خارجي از سوي ايران با موانع بنيادي تري روبرو است از جمله تنش هاي سياسي داخلي، ابهام هاي حاکم بر قوانين، نا مشخص بودن گزينش هاي اقتصادي جمهوري اسلامي، تنش هاي شديد در روابط بين المللي ايران و تصوير نامساعد اين کشور در محافل اقتصادي قدرت هاي صادر کننده سرمايه. احمد مرتضوي، مدير کل سرمايه گذاري هاي خارجي در وزارت امور اقتصادي و دارايي بر نظام ناکار آمد اداري ايران را عامل ناکامي کشور در جذب سرمايه دانست. به گفته او «در حالي که ارسال پول به خارج از کشور از طريق نظام بانکي چهار ماه طول ميکشد، يا صدور يک پروانه بهره برداري با مشکل روبرو مي شود، طرف هاي ايراني چگونه مي توانند به تعهدات خود در مقابل خارجيان پايبند باشند.» احمد مرتضوي مي افزايد که ايران يکي از پر منفعت ترين کشور هاي جهان براي سرمايه گذاري است، ولي حتي مردم خودش نمي خواهند در آن سرمايه گذاري کنند.
XS
SM
MD
LG