لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۰۹:۱۷

اشاره صريح وزير اطلاعات جمهوري اسلامي به مشكلات امنيتي حكومت ايران با آمريكا


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): اظهارات اخير مقامات آمريكا در باره ايران و پيشنهاد اعزام هياتي به ايران به رياست سناتور اليزابت دول، كه از سوي جمهوري اسلامي رد شد، بازتاب هاي متفاوتي در ميان گروه هاي مختلف سياسي داشته است. يكي از مهم ترين آنها، اظهارات حجت الاسلام علي يونسي، وزير اطلاعات جمهوري اسلامي است كه صريحا مشكل جمهوري اسلامي با آمريكا را نه مشكلات سياسي يا اقتصادي، بلكه مشكلي امنيتي ارزيابي كرده و براي اولين بار از دو مشكل امنيتي جمهوري اسلامي با آمريكا به صراحت ياد كرده است. علي يونسي وزير اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي مي گويد: مشكل ما با آمريكا قبل از آنكه جنبهي سياسي يا اقتصادي داشته باشد امنيتي است. دولت آمريكا تا كنون واقعيت جمهوري اسلامي ايران را آنطور كه بايد نپذيرفته است. بهخصوص دولت حاكم فعلي همواره در مقام تضعيف و براندازي جمهوري اسلامي عمل كرده و بودجهاي براي گروههاي ضدانقلاب اختصاص داده و راديويي براي تضعيف جمهوري اسلامي تاسيس كرده و اين كشور را رسما محور شرارت اعلام كرده است. بر اين اساس مشخص شده كه سران دولت آمريكا با ما مشكل امنيتي دارند. لذا تا وقتي اين نگاه وجود داشته باشد هيچ مشكلي حل نميشود. وزير اطلاعات جمهوري اسلامي اقدامات و سخنان اخير مقامهاي آمريکايي را «سياسي» و در جهت ارضا خواسته هاي امريکاييان ايراني تبار ارزيابي کرد و تاکيد کرد که دولت جمهوري اسلامي، اين افراد را شهروند خود ميداند (و) بهرغم اين موضوع، دولت بوش به راي اين افراد احتياج دارد و با اقدامات اخيرش ميخواهد آراي آنها را از آن خود كند. حجت الاسلام يونسي گفته است: آن چيزي كه در ايجاد رابطه ايران و آمريكا موثر است اين است كه آمريكا دست از دشمني بردارد و اين اساس قضيه به شمار ميآيد. لذا اگر در عمل ثابت شود آمريكا دشمن ايران نيست، مقدمات پذيرش ساير ادعاهايش نيز فراهم ميشود. وي از جمله اين دشمني ها از رفتار امريکا با سازمان مجاهدين خلق در عراق يادکرد و از اقدام دولت آمريكا در سعي در تهيه مكاني ديگر براي اين گروه و گفت: از اين جا اعلام ميكنم هر كشوري (مجاهدين) را در خاك خود راه دهد با ملت و دولت ايران اعلام دشمني آشكار كرده و حضور (آنها) در هر كشوري جز شرارت، ناامني و بياعتقادي متقابل نتيجه ديگري نخواهد داشت.چه آمريكا و چه هر كشوري كه اين گروه تروريستي را به خود راه دهد اقدام خصمانه عليه امنيت ملي (جمهوري اسلامي) انجام داده و ما نميتوانيم آن را تحمل كنيم. وزير اطلاعات جمهوري اسلامي در محور ديگري از سخنانش ادعا کرد که رهبران فعلي امريکا با جمهوري اسلامي دشمن هستند و بگفته او در حال حاضر در تمام قراردادهاي اقتصادي و تحركات سياسي بينالمللي آمريكا عليه منافع (جمهوري اسلامي) كار ميكند؛ به نحوي كه فهرست اين اقدامات، ما را به سمت ارقام نجومي سوق ميدهد. وي همچنين ادعا کرد که دولت آمريکا بعضا از کمکهاي آمريکاييان ايراني تبار به خويشاوندانشان جلوگيري مي کند. وزير اطلاعات جمهوري اسلامي امريکا در مورد حضور اعضاي القاعده در ايران را نيز دشمني امريکا با جمهوري اسلامي خواند و گفت اين کشور بسياري از اعضاي القاعده را به کشورهاي متبوعشان تحويل داده ولي در عوض امريکا حتي يکنفر از مجاهدين را هم دستگير نکرده است. حجت الاسلام علي يونسي، وزير اطلاعات جمهوري اسلامي صريحا مشكل جمهوري اسلامي با آمريكا را نه مشكلات سياسي يا اقتصادي، بلكه مشكلي امنيتي ارزيابي كرد و براي اولين بار از دو مشكل امنيتي جمهوري اسلامي با آمريكا به صراحت ياد كرد. علي يونسي وزير اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي گفت: مشكل ما با آمريكا قبل از آنكه جنبهي سياسي يا اقتصادي داشته باشد امنيتي است. دولت آمريكا تا كنون واقعيت جمهوري اسلامي ايران را آنطور كه بايد نپذيرفته است. بهخصوص دولت حاكم فعلي همواره در مقام تضعيف و براندازي جمهوري اسلامي عمل كرده و بودجهاي براي گروههاي ضدانقلاب اختصاص داده و راديويي براي تضعيف جمهوري اسلامي تاسيس كرده و اين كشور را رسما محور شرارت اعلام كرده است. بر اين اساس مشخص شده كه سران دولت آمريكا با ما مشكل امنيتي دارند. لذا تا وقتي اين نگاه وجود داشته باشد هيچ مشكلي حل نميشود.
XS
SM
MD
LG