لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۱:۵۲

فهرست حملات عمده تروريستي در افغانستان از سال 2001 تا كنون


(rm) صدا |
درانفجاربمب درشهرقندهار درجنوب افغانستان در روز سه شنبه، دست کم 17 نفرکشته شدند. اين تازه ترين انفجار درافغانستان از زمان سقوط طالبان دراواخرسال 2001 به شمارم? رود. سال 2002 14 فوريه: عبد الرحمان وزيرهوانورد? افغانستان درفرودگاه کابل ترور شد. به گفته شاهدان عين?، زائران خشمگين? که قصد عزيمت به مکه را داشتند ازاين که نم? توانستند با هواپيما به سفرحج بروند، وزيرهوانورد? را کشتند. 8 آوريل: پيش از ورود محمد قاسم فهيم وزيردفاع افغانستان ومسئول نظام? ائتلاف شمال به شهرجلال آباد درشرق افغانستان، بمب? منفجرشد که دست کم 4 نفر را کشت و 50 نفر را مجروح کرد. 6 ژوئيه: حاج عبد الغديريک? ازمعاونان رئيس دولت انتقال? در دفترکارخود درکابل کشته شد. 5 سپتامبر: انفجاربمب درمرکزکابل درنزديک? وزارت فرهنگ 30 نفر را کشت و50 نفر را مجروح کرد. حامد کرز? رئيس دولت انتقال? افغانستان درهمان روزاز دومين سوء قصد برا? ترور و? جان به دربرد. پنج هفته قبل نيز درقندهار به جانش سوء قصد شده بود. سال 2003 28 مارس: ستيزه جويان طالبان يک نماينده سويس? کميته بين الملل? صليب سرخ را که متوله سالوادوربود، درجنوب مرکزافغانستان کشتند. 7 ژوئن: چهارسربازآلمان? وابسته به نيرو? امنيت? کمک? بين الملل? دريک حمله انتحار? با اتومبيل? که درآن بمب جاساز? شده بود، کشته شدند. 15 ژوئيه: يک مقام پليس وابسته به استان قندهارهمراه با چهارمحافظ خود ترورشد. 13 اوت: هفده نفرکه بيشترآنان را کودکان تشکيل 14 م? دادند، درانفجاربمب دريک مين? بوس دراستان هلمند درجنوب افغانستان کشته شدند. 15 اوت: دوکارگرافغان که درجمعيت هلال احمرافغانستان کارم? کردند، به وسيله ستيزه جويان مظنون به عضويت درگروه طالبان دراستان غزن? درجنوب شرق? افغانستان کشته شدند. سه نفر نيز درهمين حادثه مجروح شدند. 10 سپتامبر: چهارکارمند افغان سازمان ان ج? او دانمارک که به پناهندگان افغان کمک م? کند، درکمين? دراستان غزن? درحدود 150 کيلومتر? کابل کشته شدند. 17 سپتامبر: چهارنفردرجريان انفجاروسيله ا? درجلو خانه يک مقام پليس غزن? کشته شدند. 11 نوامبر: سه نفردرجريان انفجاراتومبيل? که درآن بمب جا ساز? شده بود، دربرابردفاترسازمان ملل متحد درقندهار مجروح شدند. 16 نوامبر: يک امدادگرجوان فرانسو? که برا? کميساريا? عال? پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد کارم? کرد، به وسيله دوفرد مظنون به عضويت درگروه طالبان درمرکزشهرغزن? به ضرب گلوله کشته شد. 3 دسامبر: دو سربازآمريکائ? درحمله با نارنجک به اتومبيلشان درشهرقندهار زخم? شدند. 6 دسامبر: درانفجاريک بمب نيرومند درمرکزقندهار، دست کم 15 نفر مجروح شدند. 28 دسامبر: دريک حمله ظاهرا انتحار? با بمب درنزديک? فرودگاه بين الملل? کابل، شش نفر ازجمله پنج مامور اطلاعات? افغان کشته شدند. سال 2004 6 ژانويه: درانفجار? درجنوب شهرقندهار، 15 نفرکه بيشترآنان را کودکان تشکيل م? دادند، کشته شدند. درانفجاربمب درشهرقندهار درجنوب افغانستان در روز سه شنبه، دست کم 17 نفرکشته شدند. اين تازه ترين انفجار درافغانستان از زمان سقوط طالبان دراواخرسال 2001 به شمارمی رود. راديوفردا فهرستی از حملات عمده ای که ازدسامبر سال 2001 تاکنون درافغانستان صورت گرفته ارائه می کند.
XS
SM
MD
LG