لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۲۹

سه شرط اتحاديه اروپا براي آغاز مذاكرات بر سر همكاري اقتصادي با جمهوري اسلامي


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديوفردا): حاويه سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت به ايران فشار وارد خواهد آورد تا به همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه دهد. وي كه پيش از ديدار از ايران روز يكشنبه براي مذاكره با مقامات آژانس به وين مي رود، روز يكشنبه گفت خواهد كوشيد روابط اتحاديه اروپا و ايران را بهبود بخشد و افزود مايل است فضاي مذاكره با ايران را احيا كند ولي اين امر مستلزم همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز هست. مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا قرار است روز دوشنبه وارد تهران شود. از اول ماه ژانويه سال 2004 ميلادي، ايرلند رياست دوره اي اتحاديه اروپا را به مدت شش ماه برعهده گرفته است. دوره رياست ايرلند مصادف است با پيوستن ده كشور تازه به اتحاديه اروپا و از سوي ديگر، اتخاذ تصميم براي آغاز مذاكرات رسمي با جمهوري اسلامي برسر همكاريهاي اقتصادي وسياسي با اتحاديه اروپا، كه در مدت رياست دوره ايتاليا كه روابط نزديكي با تهران داشت و جمهوري اسلامي ايران اميدوار بود كه در اين مدت بتواند توافق اتحاديه اروپا را براي آغاز اين مذاكرات جلب كند اين عمل صورت نگرفت زيرا كشورهاي ديگر عضو اتحاديه اروپا مانند ايرلند، سوئد، دانمارك، هلند و چند كشور ديگر كه روابط اقتصادي گسترده با جمهوري اسلامي ندارند، آغاز مذاكرات رسمي با جمهوري اسلامي براي عقد پيمان همكاريهاي اقتصادي وسياسي را موكول به امضاي پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي از سوي تهران و همچنين رعايت حقوق بشر در اين كشور و احترام به حقوق زنان و اقليت هاي مذهبي و تغيير سياست ايران در حمايت از گروه هاي تندرو اسلامي در بحران خاورميانه كرده اند. در مدت رياست دوره اي ايتاليا بعد از فشارهاي بين المللي و سفر وزراي امورخارجه بريتانيا، آلمان و فرانسه به تهران، كه مقامات جمهوري اسلامي را بازهم زير فشار بيشتري قرار دادند، سرانجام جمهوري اسلامي ناچار شد پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي را امضا كند، اما اين عمل براي اتحاديه اروپا نخستين گام در راه خواسته هاي اين اتحاديه براي آغاز مذاكرات رسمي با جمهوري اسلامي به حساب مي آيد و هنوز گامهاي بيشتري بايد تهران بردارد تا اين مذاكرات آغاز شود. خبرگزاري فرانسه در گزارشي كه از دوبلين پايتخت ايرلند مخابره كرد، به نقل از حاويه سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا كه قرار است روز يكشنبه در وين بر سر راه سفر به تهران توقف كند و با مقامات آژانس بين المللي انرژي اتمي در باره ميزان همكاري هاي ايران با اين آژانس مذاكره كند، مي نويسد، مسئول روابط خارجي اتحاديه اروپا به رغم امضاي پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي از سوي ايران، خواستار همكاري واقعي اين كشور با آژانس بين المللي انرژي اتمي است زيرا امضاي پروتكل به معناي همكاري نزديك نيست. اين همكاري در صورتي نمايان خواهد شد كه امضاي پروتكل به تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي نيز برسد. از سوي ديگر، آغاز مذاكرات رسمي ميان اتحاديه اروپا و جمهوري اسلامي بايد با توافق 15 كشور عضو اتحاديه اروپا و 10 كشوري كه به اين اتحاديه خواهند پيوست، عملي شود و تا زماني كه در خواستهاي اتحاديه اروپا از جمهوري اسلامي در مورد شفاف ساختن فعاليت هاي هسته اي، رعايت حقوق بشر در اين كشور و احترام به حقوق زنان و اقليت هاي مذهبي و تغيير سياست در بحران خاورميانه انجام نگيرد، اتفاق آرا در ميان اعضاي اتحاديه اروپا براي آغاز گفتگوهاي رسمي با جمهوري اسلامي بعيد به نظر مي رسد. حاويه سولانا، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا گفت به ايران فشار وارد خواهد آورد تا به همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي ادامه دهد. مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا قرار است روز دوشنبه وارد تهران شود. به رغم امضاي پروتكل الحاقي پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته اي از سوي ايران، سولانا خواستار همكاري واقعي اين كشور با آژانس بين المللي انرژي اتمي است زيرا امضاي پروتكل به معناي همكاري نزديك نيست. تا زماني كه در خواستهاي اتحاديه اروپا از جمهوري اسلامي در مورد شفاف ساختن فعاليت هاي هسته اي، رعايت حقوق بشر در اين كشور و احترام به حقوق زنان و اقليت هاي مذهبي و تغيير سياست در بحران خاورميانه انجام نگيرد، اتفاق آرا در ميان اعضاي اتحاديه اروپا براي آغاز گفتگوهاي رسمي با جمهوري اسلامي بعيد به نظر مي رسد.
XS
SM
MD
LG