لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۴:۰۸

ردصلاحيت ها: اظهارنظر يك عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت


(rm) صدا |
مسعود ملك (راديوفردا): مهدي اميني زاده، عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه هاي ايران، در مصاحبه با راديو فردا در باره رد صلاحيت برخي از نمايندگان مجلس براي كانديداتوري در انتخابات دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي از سوي شوراي نگهبان مي گويد: مهدي اميني زاده (عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت): رد صلاحيت گسترده بخشي از نمايندگان مجلس و همينطور يك سري از داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم در روز هاي اخير يكبار ديگر نشان داد كه انتخابات در ايران در واقع دو مرحله اي است و ما از يك انتخابات آزاد در كشور بي بهره هستيم و مردم فقط اين شانس را دارند كه ازميان كساني كه شوراي نگهبان صلاحيت آنها را تعيين مي كند و به رسميت مي شناسد، انتخاب كنند و در اين دايره تنگ به تصميم گيري بپردازند. به همين دليل انتخابات دو مرحله اي است و انتخابات آزادي وجود ندارد و از سوي ديگر خود مجلس شوراي اسلامي نيز مصوباتش معوق هست به تصويب شوراي نگهبان و اين حق و اختيار را ندارد كه آزادانه به تصميم گيري بپردازد و همچنين حق نظارتي آن هم به رسميت شناخته نمي شود. به اين دلايل، در اطلاعيه كه امروز عصر دفتر تحكيم وحدت، بيانيه كه قبل از اقدام به رد صلاحيت ها نگاشته شده بود در نشست پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در شهريار، اين بحث را مطرح كرد كه در شرايط فعلي، عدم شركت در انتخابات را مفيدتر مي داند تا شركت در انتخابات. اين رد صلاحيت ها يك تائيدي هم بر اين موضوع بود و آن را نشان داد. موضعي كه قبلا دفتر تحكيم مطرح كرده بود را دنبال مي كنيم و از همان موضع حمايت مي كنيم. ليلي صدر (راديوفردا): عدم شركت در انتخابات چطور مي تواند به وضعيت كمك كند؟ مهدي اميني زاده: مسلما به وضعيت انتخابات به معني انتخابات جاري كمكي نخواهد كرد اما در بخواهيم نگاه كنيم به آن در درازمدت، عدم شركت در انتخابات كمك مي كند كه فرآيندي كه فعلا به عنوان دمكراسي در كشور جريان دارد و خالي از مفهوم مردمسالاري و دمكراسي است و حق انتخابي براي مردم قائل نمي شوند، بيشتر يك نوع نمايش انتخابات را با آن روبرو هستيم، همينكه ما واقعيت آن را با عدم شركت در انتخابات آشكارتر كنيم زمينه براي اين فراهم مي شود كه مردم بتوانند در يك انتخابات آزاد مطالبات و نظرات خود را صريحتر بيان كنند. انتخابات دومرحله اي است و حتي اگر افرادي هم راه پيدا كنند اين خود به خود منجر مي شود مبارزه ما عميق تر بشود و بيشتر معطوف بشود به تعبير ساختار موجود و نوع جايگاه مجلس در ساختار امروز. ل.ص.: آيا اعتراض هاي مجلس و برخي نماينده ها و اصلاح طلبان مي تواند باعث تغييري در راي شوراي نگهبان بشود و اگر راي شوراي نگهبان در باره صلاحيت بعضي از داوطلب ها تغيير كند، آيا به وضعيت كلي انتخابات و مجلس كمكي مي شود؟ مهدي اميني زاده: با توجه به صحبت هائي كه مقام رهبري مطرح كردند به نظر مي رسد كه اين احتمال وجود دارد كه در روز هاي آينده به هرحال خود رهبري دخالت كند و بخشي از كساني كه در حال حاضر رد صلاحيت شدند را شوراي نگهبان تائيد كند. اما به نظر ما اين مشكلي را حل نخواهد كرد و ما مي خواهيم از نمايندگان مجلس كه در تحصن هستند و تمام كساني كه اعتراض ميكنند به روند ناصواب و نادرستي كه در حال حاضر اتفاق افتاده كه خواسته ها و انتظارات خود را معطوف كنند به اصلاح ساختار انتخابات در اين كشور به اين معني كه نخست شرايط برگزاري يك انتخابات واقعي و آزاد در كشور فراهم بشود بدون نظارت غيرقانوني و نظارت استصوابي و تمام گرايش ها بتوانند افكار وانديشه هاي خود را در معرض راي مردم قرار دهند. به خصوص براي اين تلاش بشود و از سوي ديگر به دنبال اين امر باشند كه مجلس بتواند في الواقع نظرات مردم را در سياست هاي جاري كشور اعمال كند، يعني توان تصميم گيري داشته باشد. تا اين دو شرط شكل نگيرد و موفق نشود خوب عملا شركت در انتخابات هم چندان كمكي به پيشبرد روند دمكراسي در ايران نخواهد كرد و اعتراضاتي كه مي كنند نمايندگان وبرخي از مسئولين كشور، ما معقتديم كه بايد معطوف شود به اصلاح ساختار ها و به اين جا ختم نشود كه حداكثر برخي از افرادي كه فعلا رد صلاحيت شده اند، تعداد كمي از آنها، تائيد بشوند و ما تصور كنيم كه همه چيز پايان گرفته در حاليكه تا زماني كه اين قوانين ناعادلانه به اين شكل وجود دارد، زمينه براي برگزاري يك انتخابات آزاد و مهم تر از آن تشكيل يك پارلمان واقعي در ايران وجود نخواهد داشت. مهدي اميني زاده، عضو شوراي مركزي اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه ها، يا دفتر تحكيم وحدت، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد رد صلاحيت گسترده بخشي از نمايندگان مجلس و همينطور يك سري از داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم در روز هاي اخير يكبار ديگر نشان داد كه انتخابات در ايران در واقع دو مرحله اي است و ما از يك انتخابات آزاد در كشور بي بهره هستيم و مردم فقط اين شانس را دارند كه ازميان كساني كه شوراي نگهبان صلاحيت آنها را تعيين مي كند و به رسميت مي شناسد، انتخاب كنند. وي مي افزايد مي رسد كه اين احتمال وجود دارد كه در روز هاي آينده به هرحال خود رهبري دخالت كند و بخشي از كساني كه در حال حاضر رد صلاحيت شدند را شوراي نگهبان تائيد كند. اما به نظر ما اين مشكلي را حل نخواهد كرد و ما مي خواهيم از نمايندگان مجلس كه در تحصن هستند و تمام كساني كه اعتراض ميكنند به روند ناصواب و نادرستي كه در حال حاضر اتفاق افتاده كه تلاش كنند نخست شرايط برگزاري يك انتخابات واقعي و آزاد در كشور فراهم بشود بدون نظارت غيرقانوني و نظارت استصوابي و بعد هم مجلس توان تصميم گيري داشته باشد. تا اين دو شرط شكل نگيرد و موفق نشود خوب عملا شركت در انتخابات هم چندان كمكي به پيشبرد روند دمكراسي در ايران نخواهد كرد.
XS
SM
MD
LG