لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ تهران ۱۶:۱۷

مذاكرات وزراي امورخارجه اتحاديه اروپا در باره نقض حقوق بشر و انتخابات مجلس


(rm) صدا |
بهمن باستاني (راديوفردا): در اجلاس امروز وزيران اتحاديه اروپا در بروكسل، نگراني هاي جامعه اروپا از روند نقض حقوق بشر و مسئله انتخابات در ايران مورد تبادل نظر قرار مي گيرد. در شمار موضوع هاي اصلي مورد بحث در اين اجلاس، موضوع نگراني هاي اروپا در باره ايران است كه به طور عمده فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي، تروريسم و مسئله حقوق بشر را در بر مي گيرد كه اين مسئله حقوق بشر اكنون در آستانه انتخابات مجلس هفتم به صورت بحران بيسابقه اي در حكومت جمهوري اسلامي خود را نشان مي دهد. اما ادوين Emma Edwin از سخنگويان كميسيون اروپائي، در مصاحبه با خبرنگاران راديواروپا اروپاي آزاد، راديوآزادي مي گويد مسئله انتخابات، نگراني جدي اتحاديه اروپا در باره ايران است. اما ادوين: We are watching developments, political developments in Iran with some concern. We hope that the situation can be resolved through Iran's internal political processes. ب.ب.: سخنگوي كميسيون اروپائي مي گويد ما ناظر نگران اوضاع سياسي در ايران هستيم و اميدواريم بحران فعلي از طريق ابزارهاي سياست داخلي ايران حل شود. اما ادوين مي گويد نشانه هائي از تلاش براي حل اين بحران در سياست هاي داخلي ايران وجود دارد. سخنگوي كميسيون اروپائي تاكيد مي كندكه از نظر اتحاديه اروپا، دمكراسي يك ارزش و يك معيار مهم در همه روابط اتحاديه با كشورهاي جهان سوم است بنابراين ما با دقت بسيار اوضاع ايران را زير نظر داريم واميدواريم وضعيت كنوني برطرف شود. اما ادوين:Democracy is an important value at the European Union and it's important in all of our relationships with the countries. اجلاس امروز وزيران خارجه اتحاديه اروپا كه افزون بر ايران به كشورهاي ديگر از جمله افغانستان هم خواهد پرداخت، احتمالا در باره ايران بيانيه اي صادر نخواهد كرد. اما وزير امورخارجه ايتاليا كه در اجلاس امروز بروكسل حضور دارد، در پي اجلاس امروز راهي ايران خواهد شد و نگراني هاي جامعه اروپائي را به طور مستقيم با مسئولان جمهوري اسلامي درتهران در ميان خواهد گذاشت. در اجلاس امروز وزيران اتحاديه اروپا در بروكسل، نگراني هاي جامعه اروپا از روند نقض حقوق بشر و مسئله انتخابات در ايران مورد تبادل نظر قرار مي گيرد. اما ادوين Emma Edwin از سخنگويان كميسيون اروپائي، در مصاحبه با خبرنگاران راديواروپا اروپاي آزاد، راديوآزادي مي گويد مسئله انتخابات، نگراني جدي اتحاديه اروپا در باره ايران است. وي مي افزايد: نشانه هائي از تلاش براي حل اين بحران انتخابات در سياست هاي داخلي ايران وجود دارد. وي مي گويد: از نظر اتحاديه اروپا، دمكراسي يك ارزش و يك معيار مهم در همه روابط اتحاديه با كشورهاي جهان سوم است بنابراين ما با دقت بسيار اوضاع ايران را زير نظر داريم واميدواريم وضعيت كنوني برطرف شود. فرانكوفراتيني، وزير امورخارجه ايتاليا، در پي اجلاس امروز نگراني هاي جامعه اروپائي را در تهران با مسئولان جمهوري اسلامي در ميان خواهد گذاشت.
XS
SM
MD
LG