لینک‌های قابلیت دسترسی

شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ تهران ۲۱:۲۵

وزير كشوردر پاسخ به نامه دبير شوراي نگهبان، اين شورا را به استفاده فراقانوني از اختيارات متهم كرد


(rm) صدا |
مسعود ملك (راديو فردا): وزير كشور طي نامه اي به شوراي نگهبان بار ديگر خواستار تعويق انتخابات شد. عبدالواحد موسوي لاري با اشاره به رد صلاحيت ها بدون هيچ سند ومدرك و با تاكيد بر نظر استانداران كشور، كه گفته اند درباره برگزاري انتخابات در شرايط جاري عميقا نگران اند، و نيز نبود رقابت، شورا را مسئول بحران كنوني قلمداد كرد و خواست تاريخ برگزاري انتخابات به زمان ديگري موكول شود. امير آرمين (راديو فردا): وزير كشور با استناد به نامه احمد جنتي، دبير و عضو پرنفوذ شوراي نگهبان اين شورا را به استفاده فراقانوني از اختيارات متهم كرد و نوشت: حفظ احترام به قانون يعني پاسداري از حقوق يكايك شهروندان و نه استفاده فراقانوني از اختياراتي كه قانون به افراد و نهادها مي دهد. موسوي لاري شورا را متهم مي كند كه به اسم قانون حقوق اساسي مردم يا بخش هايي از مردم را پايمال كرده و صلاحيت ها را بدون سند و مدرك معتبر رد كرده تا ميدان انتخابات را از رقابت واقعي و آزاد خالي كند. اين شور است كه قانون را رعايت نكرده و محترم نشمرده است. وزير كشور با استناد به نظرسنجي هاي اخير مي نويسد به دليل رد گسترده صلاحيت ها و برخلاف نظر شوراي نگهبان هيچ شور انتخاباتي وجود ندارد و مردم وقتي مي بينند اجراي انتخابات قانونمند عملي نيست، انگيزه اي براي راي دادن نمي بينند. عبدالواحد موسوي لاري مي نويسد استانداران كه مسئول تامين حوزه ماموريت خويش اند عميقا نگران روند انتخابات و خواهان اصلاح روند امورند. برخلاف نظر آقاي جنتي كه گفته بود در زمان جنگ و اشغال كشور هم انتخابات برگزار شده، مي نويسد چنان قياسي درست نيست و رد صلاحيت چهره هاي شاخص نظام به اعتماد عمومي آسيب وارد كرده و بيم از استحاله نظام جمهوري اسلامي گسترده تر شده است. وزير كشور رد گسترده صلاحيت ها و خالي كردن ميدان انتخابات از رقيبان توسط شوراي نگهبان را ناسازگار با حركت مردمسالاري ديني دانسته و مي گويد اين اقدام شوراي نگهبان در حافظه تاريخي ملت باقي ميماند. موسوي لاري روند كنوني انتخابات را ناثواب و غيرقانوني مي خواند و خطاب به احمد جنتي مي نويسد اگر به گفته شما شوراي نگهبان از قدرت اجرايي برخوردار نيست چرا كليه تلاش هاي دولت در متقاعد كردن شورا ناكام مانده و چرا شوراي نگهبان به تاخير انداختن انتخابات را كه كم هزينه ترين و مناسب ترين راه براي برون رفت از بحران جاري است كنار مي گذارد. وزير كشور نسبت به بروز واكنش ها و تنش ها در ميان مردم و گروه هاي سياسي هشدار مي دهد و مي گويد براي پرهيز از چنان رويدادهايي لازم است انتخابات به تعويق افتد. وزير كشور طي نامه اي به شوراي نگهبان بار ديگر خواستار تعويق انتخابات شد. عبدالواحد موسوي لاري با اشاره به رد صلاحيت ها بدون هيچ سند ومدرك و با تاكيد بر نظر استانداران كشور، كه گفته اند درباره برگزاري انتخابات در شرايط جاري عميقا نگران اند، و نيز نبود رقابت، شورا را مسئول بحران كنوني قلمداد كرد و خواست تاريخ برگزاري انتخابات به زمان ديگري موكول شود. وزير كشور با استناد به نامه احمد جنتي، دبير و عضو پرنفوذ شوراي نگهبان اين شورا را به استفاده فراقانوني از اختيارات متهم كرد و نوشت: حفظ احترام به قانون يعني پاسداري از حقوق يكايك شهروندان و نه استفاده فراقانوني از اختياراتي كه قانون به افراد و نهادها مي دهد. موسوي لاري شورا را متهم مي كند كه به اسم قانون حقوق اساسي مردم يا بخش هايي از مردم را پايمال كرده و صلاحيت ها را بدون سند و مدرك معتبر رد كرده تا ميدان انتخابات را از رقابت واقعي و آزاد خالي كند. اين شور است كه قانون را رعايت نكرده و محترم نشمرده است.
XS
SM
MD
LG