لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۳۷

تجمع صدها تن از پرسنل بيمارستان تعطيل شده شهيد بهشتي قم در اعتراض به دادگستري کل استان، از ديد يک روزنامه نگار


(rm) صدا |
ليلي آرمان (راديو فردا): صدها تن از پرسنل بيمارستان تعطيل شده شهيد بهشتي قم از روز دوشنبه گذشته براي شش روز پياپي در اعتراض به عملكرد دادگستري كل اين استان تجمع كردند. آنان در پي توقيف ده ميليارد ريال مطالبات معوقه شان كه از سوي نهاد رياست جمهوري به حساب دانشكده علوم پزشكي قم واريز شده بود، دست به اعتراض زدند. در اين باره حامد متقي، روزنامه نگار و مدير سايت نقشينه در قم در گفتگو با راديو فردا از چگونگي شكل گيري اين اعتراضات و مطالبات پرسنل اين بيمارستان مي گويد. حامد متقي: حقوق معوقه كاركنان است و سنوات كاركنان كه پس از بيكار شدن آنها در سال هشتاد به آنها تعلق مي گيرد. اگر سنوات پرداخت نشود، عملا مبلغ قابل توجهي دست آنها را نمي گيرد. ل . آ: داستان تجمعات كلا چيست و اين تجمعات از كجا شروع شدند؟ حامد متقي: پس از اينكه بيمارستان 600 تخت خوابي شهيد بهشتي قم تعطيل مي شود، پرسنل تجمعات خودشان را آغاز مي كنند و اين تجمعات ادامه پيدا مي كند. در اين دو سال دهها بار تجمع برگزار كردند در قم جلوي استانداري، فرمانداري دادگستري و در تهران جلوي بيت رهبري، دفتر رياست جمهوري، قوه قضاييه تجمعات مختلفي برگزار كردند، حتي پيگيري كه كردند بابت چكي بوده كه رئيس هيات امناي اين بيمارستان آيت الله شريف كشيده بوده و اين چك بي محل بوده، حكم جلب ايشان را گرفتند از دادگستري و حتي چند شبانه روز در سرماي زمستان سال گذشته در محلي كه عنوان مي شد ايشان هستند تجمع كردند، اما عملا موفق نشدند اين حكم را اجر كنند. بعد از آن هم تجمعات مختلفي برگزار كردند تا پس از دو سال هيات وزيران تصويب كرد 5 ميليارد تومان از محل هزينه هاي پيش بيني نشده بودجه سال 82 و نه ميليارد ريال از محل اعتبارات در اختيارات رياست جمهوري جهت پرداخت حقوق و مطالبات معوقه كاركنان بيمارستان پرداخت شود. با توجه به اينكه در نامه اي هم كه آقاي عارف، معاون رئيس جمهور امضا كرده، اعلام شده كه اين چهارده ميليارد مختص مطالبات معوقه كاركنان است و اشاره اي نشده كه جهت ساير بدهيهاي اين بيمارستان باشد. با توجه به اين كه پنج شركت و 35 پزشك هم از بيمارستان طلبهايي داشتند و حتي گفته شده كه بعضي از اينها شكايت نكردند و عنوان مي شود كه حتي برخي از اين شركتها ممكن است از شركتهاي زيرمجموعه بنياد فاطميه باشد كه عملا بيمارستان هم زيرمجموعه بنياد فاطميه بود، به يك نوعي اين كاركنان را نگران كرده كه حق آنها به سايرين پرداخت شود. ل . آ : فكر مي كنيد كه اين افراد معترض تا كجا به تجمعات خودشان ادامه دهند؟ حامد متقي: اين كاركنان بيكار شده كه در اين دوسال هم حتي نتوانستند به حقوق دو سال پيشي كه به آنها پرداخت نشده بود، دست پيدا كنند، الان فشارهاي اقتصادي كه به آنها وارد شده آنها را مصمم كرده و خودشان هم اعلام كردند كه تا احقاق حقشان تجمعات خودشان را ادامه مي دهند. ل . آ : با توجه به نزديك شدن به انتخابات، چشم انداز شما از ادامه اين اعتراضات چيست؟ حامد متقي: با توجه به اينكه زمان انتخابات نزديك شده، معمولا صاحبنظران عنوان مي كنند كه در زمان نزديك شدن به انتخابات بايد از تنشهاي احتمالي در جامعه جلوگيري شود، اما وضعيت پيش آمده براي اين كاركنان حكايت از موضوع ديگري را دارد. شركتهاي ديگري هم هستند در قم كه آنها هم مشكلات خاصي را دارند، ممكن است اگر اين اعتراضات و تجمعات ادامه پيدا كند و آنها هم به اين تجمعات بپيوندند، جو جامعه و مخصوصا در قم پر تنش مي شود و ممكن است اين نارضايتي ها باعث كاهش مشاركت مردم در انتخابات بشود. صدها تن از پرسنل بيمارستان تعطيل شده شهيد بهشتي قم از روز دوشنبه گذشته براي شش روز پياپي در اعتراض به عملكرد دادگستري كل اين استان تجمع كردند. آنان در پي توقيف ده ميليارد ريال مطالبات معوقه شان كه از سوي نهاد رياست جمهوري به حساب دانشكده علوم پزشكي قم واريز شده بود، دست به اعتراض زدند. حامد متقي، روزنامه نگار و مدير سايت نقشينه در قم، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که پس از تعطيلي بيمارستان 600 تخت خوابي شهيد بهشتي قم، پرسنل تجمعات خودشان را آغاز کردند و در اين دو سال دهها بار تجمع برگزار كردند در قم جلوي استانداري، فرمانداري دادگستري و در تهران جلوي بيت رهبري، دفتر رياست جمهوري، قوه قضاييه. وي مي گويد که اين كاركنان بيكار شده كه در اين دوسال هم حتي نتوانستند به حقوق دو سال پيشي كه به آنها پرداخت نشده بود، دست پيدا كنند، الان فشارهاي اقتصادي كه به آنها وارد شده آنها را مصمم كرده و خودشان هم اعلام كردند كه تا احقاق حقشان تجمعات خودشان را ادامه مي دهند.
XS
SM
MD
LG