لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۵۱

آشفتگي در سياست داخلي جمهوري اسلامي و به زير سوال رفتن مشروعيت نظام، از ديد يک استاد دانشگاه


(rm) صدا |
ژان خاكزاد (راديو فردا): پروفسور محسن مسرت، استاد دانشگاه و مفسر چند روزنامه و هفته نامه آلماني در گفتگويي با راديو فردا ضمن اشاره به اوضاع ناآرام سياسي در ايران معتقد است كه آشفتگي در سياست داخلي، مشروعيت نظام را زير سئوال برده است. شهرام ميريان (راديو فردا): در پي اظهار نظر تني چند از سياستمداران و كوشندگان سياسي آلمان از احزاب گوناگون كه جملگي رد صلاحيت نامزدهاي مجلس هفتم را ضربه سنگيني بر روند مردمسالاري در ايران قلمداد كرده اند، پروفسور محسن مسرت، استاد دانشگاه ازنابروك در شمال آلمان و مفسر چند روزنامه و هفته نامه در اين كشور نيز در گفتگويي با راديو فردا با اشاره به تحصن نمايندگان مجلس در پيوند با مشروعيت سامانه حكومت ايران گفته است: هرچه مقبوليت و محبوبيت نظام جمهوري اسلامي پررنگ تر باشد، به همان اندازه هم منافع ملي بيشتر تامين خواهد شد. از پروفسور مسرت مي پرسم اوضاع ناآرام سياسي ايران در حال حاضر چه اثري بر منافع ملي و به طور كلي مناسبات آن كشور با دنياي خارج برجاي خواهد گذاشت. پروفسور محسن مسرت: بدون شك تحولاتي كه در ايران در شرف انجام است، بخصوص مقاومت نمايندگان مجلس در قبال موضعگيري شوراي نگهبان به عقيده اثر بسيار مهمي در روابط ايران با ساير كشورها بخصوص با آمريكا و اروپا دارد، به اين دليل كه مي شود گفت براي اولين بار به طور كاملا زنده براي جهانيان روشن مي شود كه در ايران سياست و كار سياسي يكدست نيست، بلكه جناحهاي مختلف با برنامه هاي مختلفي وجود دارد كه يكي از اين جناحهاي بسيار قوي مشروعيت دادن به سياست و دولت است. هرچه مشروعيت نظام سياسي در ايران براي دنيا روشنتر باشد، منافع مردم و منافع ملي ايران هم به طور خيلي جدي تري مطرح است. در آخرين تحليل هرچه يك نظام، يك جامعه، مشروعيتش قوي تري باشد و روشن باشد كه اكثريت وسيعي از مردم از يك نظام سياسي دفاع مي كنند، به همان نسبت يك كشور خارجي ابرقدرت مثل آمريكا و در سطح ديگري اتحاديه اروپا اينها در روابط خودشان برنامه و عملكرد ديگري را انتخاب خواهند كرد و نمي توانند آن چيز كه تا به حال كشور آمريكا از طريق تحريم اقتصادي، از طريق اشاره به دخالت نظامي در ايران. در صورتي كه مشروعيت نظام سياسي در ايران قوي باشد، اين امكانات براي يك كشوري مثل آمريكا هم در زمينه تحريم اقتصادي و هم در زمينه ايجاد تشنج و يا دخالت نظامي بسيار بسيار محدودتر خواهد بود. در پي اظهار نظر تني چند از سياستمداران و كوشندگان سياسي آلمان از احزاب گوناگون كه جملگي رد صلاحيت نامزدهاي مجلس هفتم را ضربه سنگيني بر روند مردمسالاري در ايران قلمداد كردند، پروفسور محسن مسرت، استاد دانشگاه ازنابروك University of Osnabruek در شمال آلمان و مفسر چند روزنامه و هفته نامه در اين كشور، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد که هرچه مقبوليت و محبوبيت نظام جمهوري اسلامي پررنگ تر باشد، به همان اندازه هم منافع ملي بيشتر تامين خواهد شد. پروفسور مسرت مي گويد که مقاومت نمايندگان مجلس در قبال موضعگيري شوراي نگهبان اثر بسيار مهمي در روابط ايران با ساير كشورها بخصوص با آمريكا و اروپا دارد، به اين دليل كه مي شود گفت براي اولين بار به طور كاملا زنده براي جهانيان روشن مي شود كه در ايران سياست و كار سياسي يكدست نيست، بلكه جناحهاي مختلف با برنامه هاي مختلفي وجود دارد كه يكي از اين جناحهاي بسيار قوي در پي مشروعيت دادن به سياست و دولت است.
XS
SM
MD
LG