لینک‌های قابلیت دسترسی

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶ تهران ۰۳:۱۰

فرصت تازه براي اصلاح طلبان حكومتي، از ديد يك تحليلگر


(rm) صدا |
شيرين فاميلي (راديو فردا): در مورد بحران انتخاباتي در ايران، محمد صادق جوادي حصار، روزنامه نگار در مشهد و عضو شوراي ادوار دفتر تحكيم وحدت، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه ها، به راديو فردا مي گويد: اصلاح طلبان مي توانند اين وضعيت را تبديل به يك فرصت كنند. محمد صادق جوادي حصار (روزنامه نگار، مشهد): به نظر من در شرايط موجود اولا اصلاح طلبان نبايد مرعوب شوند، دوم اينكه ايمان داشته باشند به رفتاري كه كردند و حقانيت رفتاري كه انجام دادند، چون نخبگان مردم هم در اين فاصله كوتاه نشان دادند كه از رفتارهاي اصولي آنها حمايت مي كنند و تحت تاثير تبليغاتي كه مي گويد مردم از اصلاح طلبان حمايت نمي كنند قرار نگيرند و نشان بدهند كه اگر قرار باشد به مردم بپيوندند و نماينده واقعي مردم و افكار عمومي را ولو به عنوان يك اپوزوسيون در درون نظام داشته باشند، اين به مراتب ترجيح دارد بر اين كه به عنوان نمايندگان بي خاصيتي در مجلس حضور پيدا كنندكه از قبل مي دانند مصوبات آنها مي تواند به توسط يك جرياني كه از لحاظ سياسي رفتارهاي آنها را دنبال مي كند، وتو بشود و نگذارند كه اينها روابط منطقي و قانوني و تامين كننده مطالبات مردم را در مجلس به صورت قانون در بياورند و تامين كننده منافع و مطالبات مردم به شكل قانوني باشند. اگر بتوانند اين رابطه را برقرار كنند و اين نظم و ارگانيسم خودشان و جامعه را برقرار كنند، قطعا ولو اين كه در مدتي كوتاه هم از حاكميت رانده شوند و به حاشيه بروند، دوباره مي توانند با اقتدار و پيروزي بيشتر و با هر مزاحمتها و موانع جدي سر راه به عرصه برگردند و مقتدرانه و با علم به موانعي كه داشتند، اصلاحات را عمق بيشتري دهند و گستره بيشتري تحت تاثير افكار اصلاح طلبانه خودشان قرار دهند. محمد صادق جوادي حصار، روزنامه نگار در مشهد و عضو شوراي ادوار دفتر تحكيم وحدت، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان دانشگاه ها، در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: اصلاح طلبان مي توانند اين وضعيت را تبديل به يك فرصت كنند. وي مي افزايد: حضور اصلاح طلبان به عنوان نمايندگان واقعي مردم ولو خارج از مجلس و به عنوان اوپوزيسيون درون حكومت به مراتب ترجيح دارد بر اين كه به عنوان نمايندگان بي خاصيتي در مجلس حضور پيدا كنند كه از قبل مي دانند مصوبات آنها مي تواند وتو بشود. وي مي افزايد: ولو آنكه اصلاح طلبان از حاكميت رانده شوند، دوباره مي توانند با اقتدار و پيروزي بيشتر به عرصه برگردند و مقتدرانه و با علم به موانعي كه داشتند، اصلاحات را عمق بيشتري دهند و گستره بيشتري را تحت تاثير افكار اصلاح طلبانه خودشان قرار دهند.
XS
SM
MD
LG