لینک‌های قابلیت دسترسی

جمعه ۳ آذر ۱۳۹۶ تهران ۰۰:۴۸

رئيس جمهوري آذربايجان از گسترش مناسبات و افزايش مبادلات بازرگاني با روسيه خبر داد


(rm) صدا |
علي سجادي (راديوفردا): الهام علي اف، رئيس جمهوري جديد آذربايجان، درپي يک ديدار سه روزه از مسکو و گفتگو با ولاديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه، وسايرمقامات بلند پايه اين کشور، اعلام کرد: اين ديداربه گسترش مناسبات وافزايش مبادلات بازرگاني ميان دوکشورمنجرشده است. بهروز نيکذات (راديوفردا): الهام علي اف رئيس جمهوري 41 ساله آذربايجان که درماه اکتبرگذشته جانشين پدرش شد، مي گويد ديداربا مقامات روسيه مبادلات بازرگاني ميان دوکشور را به گونه عمده اي درسال آينده افزايش خواهد داد. آقاي علي اف افزود: آذربايجان و روسيه درمورد چگونگي تقسيم منابع منطقه درياي خزر نيز که اغلب موضوع مورد اختلافي ميان دوکشوربوده است، به توافق رسيدند. کشورنفت خيزآذربايجان ديرزماني است که برسرحقوق کاوش هاي نفتي درمنطقه وهمچنين صيد ماهي خاويار يا استورژن در درياي خزر، با روسيه وسايرهمسايگانش اختلاف دارد. رئيس جمهوري آذربايجان درجريان ديدارسه روزه خود از روسيه، نسبت به طرح کشورخود درمورد احداث يک خط لوله نفت جديد با حمايت آمريکا به مسکواطمينان داد. اين خط لوله که قراراست دراوايل سال آينده گشايش يابد، نفت خام آذربايجان را ازطريق کشورهاي همسايه، گرجستان وترکيه، به بازارهاي غرب حمل مي کند. مسکوتاکنون مخالف اين خط لوله بوده است زيرا روسيه را ناديده مي گيرد وبه علاوه، باعث افزايش امتيازهاي شرکت هاي نفت خارجي درمنطقه درياي خزرمي شود. آقاي علي اف روزشنبه دريک کنفرانس خبري اعلام کرد روسيه نيز مي تواند ازاين خط لوله براي صدورنفت خود استفاده کند. وي افزود آذربايجان درحال حاضربه گونه گسترده اي ازخط لوله روسيه که به بندر ووروسيسک روسيه در درياي سياه نفت حمل مي کند، استفاده مي کند. از زمان فروپاشي اتحاد جماهيرشوروي درسال 1991، موضوع خط لوله آذربايجان بيش ازهرموضوع ديگري موجبات تيرگي مناسبات آذربايجان و روسيه را فراهم آورده بود. روساي جمهوري هردوکشورمي گويند مي خواهند به دنبال درگذشت حيدر علي اف، رئيس جمهوري پيشين آذربايجان وپدر رئيس جمهوري کنوني اين کشور، فصل جديدي را درمناسبات دوکشورآغازکنند. ولاديميرپوتين رئيس جمهوري روسيه همچنين وعده داده است درمورد اختلاف آذربايجان با ارمنستان برسرمنطقه قره باغ عليا که ازبالاترين اولويت براي آذربايجان برخورداراست، کمک کند. آذربايجان درپي جنگ شش ساله اي با ارمنستان برسرمنطقه قره باغ عليا که 10 سال پيش به آتش بس منجرشد، کنترل خود را براين منطقه ازدست داد. قره باغ عليا منطقه اي است که درداخل آذربايجان واقع شده است، اما ساکنان آن را عمدتا آرامنه تشکيل مي دهند. آقاي پوتين وعده است با ايفاي نقشي ميانجيگرانه ميان آذربايجان وارمنستان، به پيدا شدن راه حلي نهائي براي مساله قره باغ عليا کمک کند. الهام علي اف، رئيس جمهوري جديد آذربايجان، درپي يک ديدار سه روزه از مسکو و گفتگو با ولاديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه، وسايرمقامات بلند پايه اين کشور، اعلام کرد که اين ديداربه گسترش مناسبات وافزايش مبادلات بازرگاني ميان دوکشورمنجرشده است. آقاي علي اف افزود که آذربايجان و روسيه درمورد چگونگي تقسيم منابع منطقه درياي خزر نيز که اغلب موضوع مورد اختلافي ميان دوکشوربوده است، به توافق رسيدند. همچنين ولاديميرپوتين، رئيس جمهوري روسيه، وعده داده است تا درمورد اختلاف آذربايجان با ارمنستان برسرمنطقه قره باغ عليا که ازبالاترين اولويت براي آذربايجان برخورداراست، کمک کند.
XS
SM
MD
LG