لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶ تهران ۱۹:۱۷

نشست امروز نمايندگان معترض مجلس و قرائت نامه شديداللحن به رهبر جمهوري اسلامي، از ديد دو روزنامه نگار


(rm) صدا |
ژان خاکزاد (راديو فردا): مهمترين خبرهاي روز، خبرهايي است که درباره انتخابات مجلس شوراي اسلامي از راديو فردا به آگاهي شما شنوندگان گرامي مي رسد. عليرضا طاهري در استوديوي راديو فردا است و در آن سوي خط آرش قويدل در تهران. عليرضا طاهري (راديو فردا): آقاي خاکزاد، همان جوري که که خبر داريد، در بخش هاي خبري قبلي راديو فردا مسائل انتخاباتي را دنبال کرديم. دو تحول عمده امروز اتفاق افتاد، تحول نخست اين که خانم دکتر شيرين عبادي، اولين زن مسلمان برنده جايزه صلح نوبل و اولين ايراني برنده جايزه صلح نوبل، در گفتگويي با ما رسما اعلام کردند که در انتخابات شرکت نخواهند کرد که جزئياتش را البته در مصاحبه اي زنده شنونده ها شنيدند و بخشي از آن را در همين مجله پيگيري خواهيم کرد و تقديم شنونده ها خواهيم کرد. از طرف ديگر، تحول ديگر نامه اي است که نمايندگان معترض مجلس ششم به رهبر، آيت الله سيد علي خامنه اي، نوشته اند. در نشست خبري که نمايندگان معترض امروز در مجلس داشتند، اين نامه مطرح شد. ما بخشي از گفته هاي دکتر فاضلي را به صورت زنده از مجلس براي شنونده هايمان پخش کرديم، از ستاد جبهه دوم خرداد و اعتراض ايشان و نماينده هاي همفکرشان به اين که در صلاحيت گسترده اي صورت گرفته است در انتخابات مجلس هفتم. آرش قويدل، روزنامه نگار در تهران، در همين نشست خبري آقاي خاکزاد شرکت داشته اند که هم اکنون به من خبر دادند که پاي خط تلفن هستند. آقاي قويدل، ممکن است که بفرمائيد که چه گذشت در اين نشست خبري؟ نکات عمده. آرش قويدل (روزنامه نگار، تهران): در نشست ... ع.ر.ط.: آقاي قويدل صداي ... بفرمائيد. آرش قويدل: من الان صداي شما را دارم. ع.ر.ط.: بله، بفرماييد. صداي شما را هم ما داريم. آرش قويدل: نشستي که امروز برگزار شد، مي شود گفت که يک تفاوتهاي عمده اي داشت با جلسات تحصني که برگزار مي شد. در وحله اول حضور خبرنگاران خارجي مي شود گفت بيش از دو برابر جلسات تحصن بود. از آسياي شرقي، از تلويزيون هاي عرب، از اروپا، BBC و CNN، همه حضور داشتند و تصوير برداري مي کردند و مصاحبه مي کردند با بهزاد نبوي، محمدرضا خاتمي، و محسن آرمين و مي شود گفت الان حضور همه نمايندگان مجلس که هم معترض هستند و هم مواضعشان نسبت به ساير نماينده ها تندتر است، در اين جلسات خيلي خيلي پررنگتر از گذشته بود. امروز محسن آرمين نطقي را کرد در ساعت 4:30 و در آن نطق خيلي تندتر از گذشته و تندتر از ساير نماينده ها انتقاد کرد از عملکرد شوراي نگهبان و گفت آن چه شوراي نگهبان دارد انجام مي دهد، منجر به حذف کامل مردم از حاکميت و در وهله دوم مسئول بودنش در قبال مردم خواهد بود و شوراي نگهبان عملي که دارد انجام مي دهد، يک خيانتي به مردم ايران خواهد بود. اين اولين باري است که خيلي بي پرده نمايندگان مجلس اعتراض مي کنند به آن چه که شوراي نگهبان تحت عنوان رد صلاحيت ها مطرح کرده است. ع.ر.ط.: شما آقاي قويدل، در آن جا حضور داشتيد. روحيه اين نمايندگان معترض را چگونه ديديد؟ فکر مي کنيد که روحيه آن ها آن قدر اميد بخش بود براي خودشان که نتيجه بگيرند از چنين نامه اي که به نطر من بيشتر حالت دفاعي داشت، يعني سعي کردند خودشان را تبرئه کنند؟ آرش قويدل: سه عامل به اعتقاد من تاثير داشت در اين که نمايندگان امروز خيلي خيلي عصباني تر و خشمگينتر و بي پرده تر سخن بگويند. مورد اول عدم استقبال آن چنان مردم بود از حرکت آن ها ودر مورد همين نکته اشاره مي کنم که عيسي سحرخيز، يکي از معترضين و اصلاح طلبان ايران که بارها به زندان افتاده است، امروز حضور بسيار پررنگي داشت در اين مجلس و نطقي را انجام داد و در اين نطق يک مثال جالبي زد و گفت: بي اعتمادي مردم به اين حرکت ها، مانند يک کوه يخي است که آتش تحصن نمايندگان هم نتوانست ان را آب کند و ما از شما اعتراض داشتيم که خيلي زودتر اين اقدام را انجام دهيد و خيلي زودتر اعتراض خودتان را اعلام کنيد ولي چون ما در اين جاز باز هم به جا مي دانيم، از شما حمايت مي کنيم. دوم عملي نشدن استعفاهايي بود که کابينه خاتمي انجام داد و اول نامه شديدالحني را نوشتند و گفتند که اگر قضيه اين گونه باشد، ما استعفا مي دهيم و مي رويم. ولي بعد يک نامه اي را نوشتند و گفتند نه، ما مواضعمان بر مبناي مواضع رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. مورد سوم تاکيد بر عدم تغيير زمان برگزاري انتخابات بود که آن ها به جد مي خواستند که انتخابات را به هر طريقي که شده عقب بياندازند، که اين هم عملي نشده بود. اين سه عامل در وهله اول منجر شد که نمايندگان مجبور بشوند تحصن را پايان بدهند و بعد که تحصن را پايان دادند، مواضعشان را نسبت به قبل خيلي خيلي از قبل صريحتر و بي پرده تر کردند و حتي گفته اند که ما حرکات خودمان را و اصلاحات واقعي را از بعد از انتخابات اول اسفند شروع خواهيم کرد و سخناني که امروز آقاي سحرخيز داشت، سخناني بود که قبل از اين هم انجمن هاي اسلامي گوشزد کرده بودند و گفته بودند که ما پيش از اين خواستار عکس العمل شما بوديم که شما اين را انجام نداديد. ع.ر.ط.: آقاي قويدل، همکار روزنامه نگار شما در تهران، آقاي روزبه ميرابراهيمي هم هم اکنون پاي خط تلفن هستند در تهران. ظاهرا در اين نشست خبري که گفتيد، نه ظاهرا که واقعا، نامه اي خطاب به رهبري نوشته شد. من از آقاي ميرابراهيمي مي خواهم بپرسم که جوهر اين نامه و رئوس کلي آن چيست آقاي ميرابراهيمي؟ روزبه ميرابراهيمي (روزنامه نگار، تهران): با سلام دوباره. من همان جور هم که قبلا هم بهتان گفتم، شمه اصلي اين نامه يک انتقاد شديدالحني عليه مقام رهبري است که نمايندگان متعرض مجلس اين را امروز منتشرش کردند و به يک نوع پاسخ صحبت هايي بود که رهبري در طور يک هفته از زمان به اصطلاح آن نامه اي که متنشر کردند که انتخابات بايد برگزار بشود و مخالفت ايشان با تعويق انتخابات تا امروز ايشان مواضع مختلفي داشته اند که پاسخ همه اين ها را نماينده ها در اين نامه شديد الحن خودشان داده اند تا حدود زيادي. چهارتا محور اصلي هم دارد: يکي اين که دوباره تاکيد کرده بودند که ما تعويق انتخابات را نه اشکال شرعي بر آن قائل هستيم و نه قانوني و اعتقاد داريم که بايد انتخابات عقب مي افتاد. بعد هم شما وقتي که گفتيد که کساني که دنبال تعويق انتخابات هستند آمريکا و دشمن هستند اين طوري نبوده است، بلکه شخص رئيس جمهور، رئيس مجلس، و نمايندگان و معاونين رئيس جمهور و استاندارها بوده اند که اين درخواست را کرده بودند و خطاب به رهبري مي گويند که آيا اين کار شما صحه نهادن بر اقدامات غير قانوني شوراي نگهبان نبوده است؟ يک محور ديگر هم که ايشان آورده اند، آن بحثي بود که مطرح کردند در مجلس امکان دارد نفوذي باشد. نماينده ها اعتراض کرده اند که شما چندين بار است که اين لحن را استفاده مي کنيد که امکان دارد در مجلس نماينده اي نفوذ کرده باشد، ولي تا اين لحظه هيچ مدرکي ارائه نشده است در مورد اين قضيه و سوال کرده اند که واقعا اين چه نفوذي هايي هستند که دستگاه عريض و طويل امنيتي – اطلاعاتي ما نمي تواند کشفش کند و هر روز هم دارد بيشتر مي شود؟ محور بعدي هم واکنش به آن بخش از صحبت هاي رهبري بود که گفته بودند استعفا غيرشرعي و غيرقانوني است که نماينده ها گرفته اند که براي اعتراض و ايستادگي در مقابل روند غيرقانوني براي نيروهاي مومن به انقلاب و نظام استعفا تنها راه است. اين تاييد استعفا بوده و گفته اند که ما اعتقادي به اين نداريم که غير شرعي و غير قانوني بوده است. يک بند خيلي مهم... ع.ر.ط.: حالا... بله، بند مهم چيست؟ روزبه ميرابراهيمي: يک بند خيلي مهم اين نامه بخشي بود که آقاي خامنه اي اشاره کرده بودند که بعضي گردن کلفت ها مقابل به اصطلاح روند قانوني ايستادگي کرده اند که نماينده ها اين قسمت را هم پاسخ داده اند و گفته اند که منظور شما از گردن کلفت ها چه کساني هستند؟ مشخص کنيد. آيا شوراي نگهباني که از قانون تخلف کرده است گردن کلفت است يا کساني که بر اجراي قانون اصرار دارند؟ و بعد هم اعلام کرده اند که شما با اين حرف هاي خودتان حکم صادر کرده ايد که گردن کلفت ها بايد رد صلاحيت بشوند و شوراي نگهبان هم همين را عمل کرده است. يعني خواست، خواست شما بوده است و در آخر نامه اشان هم بعد از اين که اين موارد را شمرده اند، اعلام کرده اند که ما مجلسي را که فرمايشي باشد و مهره هايش چيده شده باشد را به هيچ عنوان قبول نداريم، نگران هستيم از آينده نظام، و اميدواريم که نظام به روزي نيافتد که در حسرت پشتوانه مردمي، در برابر تهاجمات پيدا و پنهان بيگانگان سر تعظيم فرود بياورد و در آخر نامه ... ع.ر.ط.: حالا، اين نامه نوشته شد آقاي ميرابراهيمي. هم از شما مي خواهم بپرسم و بعد از آقاي قويدل، تاثيري دارد چنين نامه اي؟ روزبه ميرابراهيمي: اين نامه .... در چيدن انتخابات يا در فضاي سياسي؟ ع.ر.ط.: کلا در فضاي سياسي و در انتخابات آيا جوابي اصولا به چنين نامه اي داده خواهد شد مثلا؟ اثري خواهد داشت کلا؟ روزبه ميرابراهيمي: اين نامه تا حدود زيادي مي توانم اين نکته را بگويم که نماينده هايي که اصلا متحصن شده اند در مجلس، شايد يکي از آن خواسته هاي اصليشان و چيزهايي که مدر نظرشان بود، حرکت بود و چيزي که در تاريخ ثبت بشود. خودشان هم مطمئن بودند که هيچ نتيجه اي نخواهد داشت اين روند و اين نامه را هم در همين زمينه من ارزيابي مي کنم. اين نامه هر براي تاريخ نوشته شده است، نه براي برگرداندن روند به حالت عاديش. اين نامه براي آن انجام شده و تاثيرش فقط راديکال شدن فضاي سياسي داخل کشور است و به اصطلاح يک انشعاب در درون جبهه دوم خرداد را تشديد مي کند و حالا بخشي مي گويند افراطيون، بخشي مي گويند اصولگرايان اصلاح طلب، اين ها کاملا شفاف مي شوند چون مطمئنا انتشار اين نامه باعث موضع گيري از درون خود اصلاح طلب ها خواهد شد، يعني کساني هستند که اين نامه را قبول ندارند و احتمالا موضع گيري مي کنند . باعث مي شود که جبهه اصلاحات يک پالايش دوباره اي بشود. بعد از تحصن کساني بودند که به اصطلاح ريزش کردند و بعد از اين نامه هم به احتمال خيلي زياد ريزش ها ادامه خواهد داشت و يک جمع خالصي خواهد ماند که اين هدف را دنبال مي کنند. ع.ر.ط.: ببينيم آقاي قويدل، همکار روزنامه نگار شما در تهران، با اين نظر موافق هستند؟ آقاي قويدل، با اين تحليل موافق هستيد شما؟ آرش قويدل: به طور قطع اين حرکت مي تواند يک تجديد قوايي براي اصلاح طلبان باشد، اما اين نکته مطرح است که آيا باز هم مردم پيروي و حمايت مي کنند از يک چنين حرکتي يا خير. من چندتا نکته را به خلاصه اين نامه که آقاي ميرابراهيمي فرمودند، اضاقه مي کنم. در اول اين نامه نماينده ها اشاره اي داشته اند که اگر ما رد صلاحيت شده ايم، ما يک دفعه سرمان باز نشده و در جمهوري اسلامي فرود آمده باشيم. ما خودمان از خدمتگزاران جمهوري اسلامي بوده ايم و گفته اند که ما حتي در مکتب آقاي خميني بوده ايم و ما از اول انقلاب بوده ايم و حتي در نزاع هاي اوايل انقلاب و پيش از انقلاب حضور داشته ايم. اين طور نبوده است که ما يک باره وارد شده باشيم و الان هم به ما بگويند که شما عوامل خارجي هستيد و اين مساله مطرح شده است که شما الان در جايگاهي ايستاده ايد که بايد به راي مردم اهميت بدهيد و اين کاري که انجام شده است و اين رد صلاحيت هاي گسترده، موجب خواهد شد که مردم در انتخابات شرکت نکنند که اين البته خودش باز با آن چه که در انتخابات شوراها اتفاق افتاد کمي در تناقض است. در مرحله دوم نماينده ها يک تاکيد دوباره اي را مي کنند بر حرکت غيرقانوني شوراي نگهبان و عزم جدي و سوال برانگيزي به اين شورا که زماني که رئيس جمهور و رئيس مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان، جمعي از وزرا، معاونين وزير، و استانداران به اين صورت در مقابل آن موضع گيري مي کنند، اما اين قدر بر سرش پافشاري مي کند و سر حرف خودش مي ماند. اين حرکت و عدم دستور رهبر انقلاب شديدا مورد انتقاد نمايندگان است و گفته اند که شما حداقل کار که به اين جا کشيد، بايد از خودتان عکس العمل نشان مي داديد و ما انتقادمان به شما است به اين دليل که شما مي توانستيد از يک چنين بحران رد صلاحيت هايي جلوگيري کنيد و اين مساله را در آخر هم اضافه کردند که ادامه يک چنين روندي موجب مي شود که مردم کاملا از حاکميت جدا شوند. اين صحبت هايي بود که انجام شده است، اما اين که آيا يک چنين جلساتي مي تواند کمک بکند به روند اصلاحات يا خير، من يک نکته اي را که امروز شاهدش بودم بايد خدمت شما عرض بکنم ... ع.ر.ط.: خيلي خلاصه لطفا. آرش قويدل: اين را اشاره کنم که در تحصن هم همين گونه بود و نمايندگان از حوزه رد صلاحيت ها تا به حال خارج نشده اند. اين چيزي است که خلاف آن صحبت هايي است که اقلا گروه هاي دوم خردادي مانند آقاي عيسي سحرخيز يا آقاي دکتر حاذقي و ساير افرادي که فعال هستند، مي خواهند. ع.ر.ط: بازگرديم به روزبه ميرابراهيمي. آقاي ميرابراهيمي، اين خبر را براي من گروهي نقل کرده اند که روزنامه نگاران هم تصميم دارند نامه اي بنويسند در مورد تحريم انتخابات. شما در اين باره چيزي مي دانيد؟ روزبه ميرابراهيمي: بله، آن جوري که من هم شنيده ام به همين شکل است. جمعي از روزنامه نگاران اصلاح طلب روزنامه هاي تهران در صدد جمع آوري يک نامه اي هستند که اين نامه را منتشر کنند و (حالا تحريم انتخابات در آن نيست) عدم شرکت در انتخابات در ان نامه تصريح شده است و احتمالا فردا در روزنامه ها منتشر خواهد شد اسامي اين روزنامه نگاران. ع.ر.ت.: مشخص است که چه طيفي از روزنامه نگران هستند، آيا فقط اصلاحگراها ...؟ روزبه ميرابراهيمي: بله. ع.ر.ت: با سپاس از دو روزنامه نگار در تهران، از يک سو آرش قويدل و از سوي ديگر روزبه ميرابراهيمي. امروز نمايندگان معترض مجلس ششم نامه اي به رهبر جمهوري اسلامي، نوشتند که در نشست خبري که نمايندگان معترض در مجلس داشتند، اين نامه مطرح شد. آرش قويدل، روزنامه نگار در تهران، در مصاحبه با راديوفردا مي گويد که در نشست امروز، محسن آرمين در نطقي گفت که عمل شوراي نگهبان موجب حذف کامل مردم از حاکميت خواهد بود که خيانتي است به مردم ايران. روزبه ميرابراهيمي، روزنامه نگار در تهران نيز مي گويد که شمه کلي نامه نمايندگان به رهبر جمهوري اسلامي، انتقادي است شديد اللحن و به نوعي، پاسخ به صحبت هايي بود که رهبري از زمان مخالفت با تعويق انتخابات تا الان ايراد کرده بود.
XS
SM
MD
LG